Kurumlar vergisinde son gün 30 Nisan - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

Kurumlar vergisinde son gün 30 Nisan

Kurumlar vergisinde son gün 30 Nisan

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Ali İhsan Tunçağıl, 2009 yılı Kurumlar Vergisi’nin ödeme süresinin, 30 Nisan’da sona erdiğini hatırlatarak, mükellefleri uyardı.

/ DENİZLİHABER / 29 Nisan 2010 Perşembe, 15:56

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Ali İhsan Tunçağıl, “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. Maddesinde, kurumlar vergisi beyannamesinin hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine verileceği, 21. maddesinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar ödeneceği hüküm altına alınmıştır” dedi.

UYARILAR
Tunçağıl, “01.02.2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 367 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre kurumlar vergisi mükellefleri hiçbir hadle sınırlı olmaksızın, kurumlar vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olduklarından dolayı, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerimizin 2009 vergilendirme dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerini, 25 Nisan 2010 Pazar hafta sonu tatil olması nedeniyle, takip eden ilk iş günü olan 26 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar internet ortamında veren mükelleflerimizin, tahakkuk eden kurumlar vergisini de Nisan ayı sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir” dedi.

SON GÜN 30 NİSAN
Tunçağıl, “Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanununun Seri: A 1 Nolu Tebliği uyarınca kurumlar vergisinin, vergi dairelerinin veznelerine nakden ve çekle ödenmesi yerine, tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi mecburiyeti getirildiğinden, mükelleflerimiz adlarına tahakkuk eden kurumlar vergilerini, 30 Nisan 2010 Cuma günü sonuna kadar tahsilata yetkili bankalara ödeyeceklerdir” diye konuştu.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
 karakter kaldı