YSK yerel seçim takvimini açıkladı - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

YSK yerel seçim takvimini açıkladı

YSK yerel seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde uygulanacak seçim takvimini açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararına göre, yerel seçim takvimi 1 Ocak 2014’te fiilen başlamış olacak.

/ DENİZLİHABER / 23 Aralık 2013 Pazartesi, 13:19

DENİZLİHABER

Buna göre, 2 0cak 2014 Perşembe günü seçimlere ilişkin parametreler Seçim Bilişim Sistemi’nden (SEÇSİS) tanımlanacak ve seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

Siyasi partilerin belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına 18 Şubat’ta vermeleri gerekiyor.

Geçici aday listeleri ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı 21 Şubat’ta ilan edilecek.

İtirazların incelenmesi ve siyasi partilerin eksiklerini gidermelerinin ardından kesin aday listeleri 2 Mart’ta ilan edilecek.

20 Mart ise seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

YSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Aralık 2013 tarih ve 576 sayılı kararına göre, 2014 yerel seçim takvimi şöyle işleyecek:

1 OCAK 2014
Seçimin başlangıç tarihi.

2 0CAK 2014
Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması, seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı.

3 OCAK 2014
Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ya bildirmelerinin istenmesi, muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik belgelerini içeren listelerin Cumhuriyet Başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi.

10 OCAK 2014
Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ya bildirmelerinin son günü, muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması. YSK’nın portal adresi olan www.ysk.gov.tr’de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması, muhtarlık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.

11 OCAK 2014
Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulu’nca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi, siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulu’nca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi, ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (ön seçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır).

12 OCAK 2014
Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması,

13 OCAK 2014
Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin ön seçim ilçe seçim kurullarınca istenilmeye başlanılması.

15 OCAK 2014
Ön Seçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması, ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi, ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

20 OCAK 2014
Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir).

21 OCAK 2014
Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kura tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulu’nca siyasi partilere bildirilmesi, siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilmesinin istenmesi.

23 OCAK 2014
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin askıdan indirilmesi ve itirazların sonu, www.ysk.gov.tr’de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu.

25 OCAK 2014
Muhtarlık bölgesi askı listelerine, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine, yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

27 OCAK 2014
Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’nca kura çekilmesi ve ilanı, siyasi partilerin;
a) Ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,
b) Ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin, askıya çıkarılması, ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.

29 OCAK 2014
Ö nseçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü, Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Bildirilecek partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır).

31 OCAK 2014
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2013 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti, tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi.
İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı, ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların önseçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.
Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi, partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (itiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile).
Siyasi partilerin aday adayı listelerini; büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise önseçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilmesi ve bu listelere itirazların başlaması.

1 ŞUBAT 2014
Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü.

3 ŞUBAT 2014
Ön seçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması, hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının; büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca, ilanı, sandık bölgesi askı listelerine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.

6 ŞUBAT 2014
Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.

7 ŞUBAT 2014
Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi, sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından yeniden istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesine başlanılması.

8 ŞUBAT 2014
Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

9 ŞUBAT 2014
ön seçim – aday yoklaması, önseçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve önseçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri, büyükşehir belediye başkan adaylığı için; önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi, önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesi, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

10 ŞUBAT 2014
Önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi (2820/48, 51-1).

11 ŞUBAT 2014
1-Sandık atamalarının yapılması.
2-Önseçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar), (298/128-2; 2820/50).
3-Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (298/129).

13 ŞUBAT 2014
1-Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü,
2-İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

14 ŞUBAT 2014
İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).

15 ŞUBAT 2014
1-Yüksek Seçim Kurulu’nun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi,
2-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vb.).

16 ŞUBAT 2014
Ön seçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulu’nca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51).

17 ŞUBAT 2014
1-İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,
2-İlçe seçim kurullarınca, ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.

18 ŞUBAT 2014
1-Sandık kurulu oluşum çalışmalarına başlanılması (298/21, 22, 23, 24-1).
2-Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;
a) Belediye başkanlığı,
b) Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri, seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD ve fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1).
3-Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2820/48; 2972/12-3).
4-Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü (Saat 17.00’ye kadar. Adaylar yatıracakları güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.)
5-Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenilmesi .

20 ŞUBAT 2014
Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

21 ŞUBAT 2014
1-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması. 2-İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması.
3- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

22 ŞUBAT 2014
1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.
2-Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü.
3-İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;
a) İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,
b)İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü.

24 ŞUBAT 2014
1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.
2-2972 sayılı Kanun’un 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.

26 ŞUBAT 2014
1-İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na itirazlarının son günü
2-2972 sayılı Kanunun 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulu’nca kesin karara bağlanmasının son günü.

28 ŞUBAT 2014
1-Yüksek Seçim Kurulu’nun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü.
2-Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi.
3-Geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).

1 MART 2014
1-Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.
2-Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması.

2 MART 2014
1-Kesin aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil);
a) İlçe seçim kurullarınca,
b) Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilanı (2972/16).
2-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.
3-Sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması.

9 MART 2014
Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.

10 MART 2014
Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması.

13 MART 2014
Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına başlanılması.

19 MART 2014 Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi.

20 MART 2014
Seçim propagandası ve yasakların başlangıcı.

23 MART 2014
1-Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.
2-İlçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi.
3-Geçici ilçe seçim kurulu oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbalarının bu kurul başkanlıklarına teslimi.

24 MART 2014
Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslimi.

25 MART 2014
İlçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

27 MART 2014
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılması.

28 MART 2014 Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

29 MART 2014
Seçim propagandasının sonu.

30 MART 2014  
1-Oy verme günü,
2-Seçim yasaklarının sona ermesi (saat 24.00).

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
 karakter kaldı