ERTEMUR'DAN ENGELLİLER İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ TEKLİFİ - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

ERTEMUR’DAN ENGELLİLER İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ TEKLİFİ

ERTEMUR’DAN ENGELLİLER İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ TEKLİFİ

CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur, engellilerin sorunlarının her geçen gün arttığını belirterek, engellilerin yaşadığı sorunların saptanması, çözümü için etkin ve kalıcı önlemlerin alınması amacıyla, Meclis araştırması açılmasını teklif etti.

/ DENİZLİHABER / 22 Nisan 2010 Perşembe, 16:06

CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu, Meclis araştırması teklifinde; “Ülkemizde, engelli vatandaşlarımız toplam nüfusun 12,29’unu (yaklaşık 8.5 milyon) oluşturmaktadır. Farklı özür gruplarında bulunan bu vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik olarak bugüne kadar etkin ve kalıcı önlemler alınamamıştır. Özürlülerimizin yaşamakta olduğu sorunlar her geçen gün artmaktadır. Özellikle engelli vatandaşlarımızın istihdam sorunu, topluma katılmaları için fiziki koşulların yetersizliği sürekli dile getirilmesine rağmen çözüme yönelik ciddi adımlar atılmamaktadır. Engellilerimizin yaşadığı sorunların saptanması, çözümü için etkin ve kalıcı önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi.

Ertemur’un, Meclis araştırması gerekçesinde ise şunlara yer verdi:
“Ülkemizde, engelli vatandaşlarımız toplam nüfusun 12,29’unu (yaklaşık 8,5 milyon) oluşturmaktadır. Farklı özür gruplarında bulunan bu vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik olarak bu güne kadar etkin ve kalıcı önlemler alınamamıştır. Özürlülerimizin yaşamakta olduğu sorunlar her geçen gün artarken, özellikle engelli vatandaşlarımızın en büyük sorunu olan istihdam konusunda ciddi adımlar atılmamaktadır. Hatta kamunun elinde bulunan ve özürlülerin kanuni hakkı olan memur ve işçi kadroları dahi doldurulmamaktadır. Engellilerin ilgili yasal düzenlemeler; engellilerin yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi, meslek kazandırılması, verimli kılınarak sosyal ve ekonomik refahlarının sağlanması amacıyla mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını güvence altına almaktadır. Bu karşın uygulama da sorunlar devam etmektedir.
Çalışamayan, çalışamayacak durumda olan engellilere 181–200 TL arasında aylık bağlanmaktadır. Bu miktar engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını insan onur ve saygınlığına yakışır bir şekilde sürdürmeleri ve asgari temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yeterli değildir. 181 lira engelli aylığı alan bir kişi, bakıma muhtaç ise bu kişiye evde bakım desteği verilmemektedir.

Engellilerimizin en büyük sorunlarından biride toplumun her kesiminde olduğu gibi işsizliktir. Engellilerimizin istihdamı konusunda yasal zorunluluklar bulunmasına rağmen bu sorun hala devam etmektedir. Türkiye iş Kurumu verilerinin incelenmesinden, 2009/Temmuz ayı itibarıyla işverenlerin; 1 milyon 909 kamu, 21 bin 039 özel sektör olmak üzere toplam 22 bin 948 özürlü açık kontenjanı bulunmaktadır. 2009/Ağustos ayı itibarıyla da; 80 bin 237 erkek, 30 bin 815 kadın olmak üzere toplam 111.052 özürlü işe yerleştirilmek için sıra beklemektedir.

Ülkemizdeki mevcut dolu memur kadro sayısı 1 milyon 700 bin dolayındadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesine göre bu sayının yüzde 3 oranında memur statüsünde özürlü personel istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu da kamuda memur statüsünde 51 bin engelli vatandaşımızın istihdam edilmesi anlamına gelmektedir. 2009 yılı verilerine göre bu kapsamda kullanılan toplam kadro sayısı 10 bin civarındadır. Yaklaşık 40 bin kadroya atama yapılmamaktadır.
Bir diğer ifadeyle hem 4857 Sayılı İş Kanunu hem de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre özürlülere kullandırılması gereken yaklaşık 63 bin kadro boş bırakılmıştır. Bu engelli vatandaşlarımıza tanınan kanuni bir hakkın yok sayılmasıdır.
Engelliler sağlık desteğine en fazla ihtiyaç duyan toplum kesimini oluşturmaktadır. Bu vatandaşlarımızın gelirleri son derece kısıtlı olduğu ve yaşadıkları sorunlar bilinmekteyken, engellilerden neden muayene, ilaç, tıbbi malzeme, ameliyat ve yatarak tedavi için katkı payı alınmaktadır.
İmar yasasında 1997 yılında yapılan değişiklikle yapıların engellilere uygun olarak inşası zorunlu tutulmuştur. Bu tarihten sonra yapılan pek çok binanın engellilere uygun olmadığı bilinmektedir. Engelliler kent yaşamının her alanında engellemelerle karşı karşıyadır. Otobüs, alt ve üst geçitler, pek çok kamu kurumu engellilerimizin kullanımına uygun değildir ve konuda hiçbir somut adım atılmamaktadır.
Yukarıda kısaca değinilen konular engelli vatandaşlarımızın yaşamak zorunda kaldığı sorunlarla ilgili sadece birkaç ana başlıktır. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların saptanması, çözümü için etkin ve kalıcı önlemlerin alınması için bir araştırma komisyonu kurulması uygun ve yerinde olacaktır.”

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
 karakter kaldı