KIRSAL KALKINMA PROJELERI VE TKDK - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

KIRSAL KALKINMA PROJELERI VE TKDK

11 Ocak 2018 Perşembe

Gelişmiş ülkelere baktığımızda tarımdan gıdaya, sanayiden teknolojiye, eğitimden kültüre, sanattan spora, resimden müziğe, temizlikten sağlığa, şiirden edebiyata, aileden topluma yaklaşık olarak eşit bir kalkınma seviyesi görürüz.

Birçok ülke doğal kaynak ve coğrafya açısından uygun şartlara sahip olmamasına rağmen gelişmiş ülkeler sınıfında yer alıyor. Türkiye’nin ise dünya ile yarışta refah seviyesi açısından ne yazık ki ön sıralarda olduğu söylenemez. Hâlbuki yüz ölçümü olarak dünyanın önde gelen ülkelerinden birisiyiz. Doğa olarak dört mevsimi, güneşi, yağmuru, karı, sıcağı ve soğuğu en bereketli olan bir coğrafyaya sahibiz. Bütün bu fırsatlara rağmen tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe halkını sağlıklı besleyemeyecek duruma düşmek, çok acıdır.

Tarım ürünleri ve hayvanı üreteceğimiz yerde, dünyanın dört bir tarafından kuru fasulye, nohut, mercimek, buğday, arpa, saman, tavuk ve et getirmek çok etkili ve verimli politikalar olmasa gerek.

Kısa vadede uygulaması kolay olmasına rağmen sanayi ve teknolojide kalkınma bazı nedenlerle gerçekleştirilememiştir. Eğitimli insan kaynağının yetersiz olması ve mevcut olanın da etkin kullanılamaması, tasarruf ve üretim yerine tüketim ve ithalatın tercih edilmesi bu nedenler arasında sayılabilir.

Tarım ve hayvancılıkta kalkınma politikalarının da aslında kısa vadede uygulaması kolaydır. Büyük fedakârlık gerekmez. Sadece 3-5 yılda gerçekleşecek bir plan gereklidir. Yapılması gereken üreticiliği kapsayıcı kurumlar (ayrıştırıcı/sömürücü olmayan) vasıtasıyla teşvik etmek. İnsan kaynaklarını, çobanı, çiftçiyi eğitmek, kooperatifler vasıtasıyla birlikler kurmasını desteklemek, israfı azaltmak ve tasarruf etmek, verimliliği artırmak gibi basit tedbirlerden ibarettir.

Uygulamaları arzu edilen seviyede olmasa da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kent alanları dışında kalan kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak üzere teşvikler veriyor ve Avrupa Birliği (AB) öneri ve kaynakları ile kurulan TKDK üzerinden tarım ve hayvancılık projelerine destek veriyor. Bu desteklerin amacı dezavantajlı bir çalışma ortamı sunan kırsal yaşamı mevcut doğal kaynakları istismar etmeden, uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler ile müreffeh ve değerli hale getirmek. Bu başarılabilirse kırsal ile kentsel bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı ortadan kalkar, refah, hayat standartları ve gelir düzeyleri yükselir, tarımsal üretimde kalite ve miktar artırılır, fiyatlar uygun hale gelir ve karlılık yükselir.

Gıdamız güvenilir olur, kırsalda işsizlik kalmaz, kente sağlıksız göç önlenir, kırsal turizm, yöresel sanatlar, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda iyileşme sağlanır. Yani topyekûn kalkınma gerçekleşebilir.

TKDK bu hedeflere ulaşmak üzere zaman zaman çağrı yaparak uygun projeleri desteklemektedir. Kurum bu bağlamda 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD II. dönem üçüncü başvuru çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Bu ilana göre Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlara ait süt, et, kanatlı eti ve yumurta üretimi ile ilgili projeler 12.02.2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak ve 12.03.2018 tarihine kadar kabul edilecektir.

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye yönelik bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık, zanaatkârlık, kırsal turizm, su ürünleri, makine parkları ve yenilenebilir enerji projeleri ise 01.03.2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak ve 02.04.2018 tarihine kadar kabul edilecektir.

Bu alanlarda yapılan kırsal yatırımlar % 70’e varan oranlarda destekleniyor.

Türkiye doğal ve insan kaynakları açısından kalkınma potansiyeli yüksek bir ülkedir. İyi tarım ve gıda ürünlerine sürekli rağbet ve ihtiyaç olacaktır. Kırsalda iş yapmak isteyen insanımız için bu destekler büyük fırsattır. Girişimcilerimizin yönetebilecekleri ve uygulayabilecekleri projelerine destek almaları mümkündür. Böylece hem kendilerinin, hem de yanlarında istihdam edecekleri insanların yarınları güvence altına alınacaktır. İyi bir iş sahibi olmak istiyor, doğayı ve hayvanları seviyorsanız bu imkânları değerlendirmenin tam zamanıdır.

Not 1: Harekete geçmek ve Türkiye adına üretim yapmak için hem yatırımcının hem de kurumun işlerini kolaylaştıran danışmanlar ile çalışılması projenin başarısı için çok önemli. Bu konuda Denizli Girişimcilik Derneği’ne 0258 242 87 29 ve 532 761 88 55 nolu telefon üzerinden ulaşarak sağlıklı bilgi ve danışmanlık hizmeti alınabiliyor.

Not 2: Aynı şekilde KOSGEB’in de bir an önce kırsalda üretim ve pazarlamaya yönelik yeni kooperatif kuruluşlarını desteklemesi vatandaşımızın beklentileri arasındadır.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
 karakter kaldı