REKLAMI GEÇ

Stratejik Afet Eylem Planları dayatmacı olmasın

Stratejik Afet Eylem Planları dayatmacı olmasın

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Denizli Şube Başkanı Hakan Şekerci, “Stratejik Afet Eylem Planları”nın dayatmacı bir anlayışa sunulması yerine, katılımcı bir anlayışla hazırlanması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 24 Ekim 2014 Cuma, 11:47

Şekerci, Van Depremi’nin 3. yılında yaptığı açıklamada, deprem gerçeğine bir kez daha dikkati çekti. Şekerci, yurdun yüzde 92`sinin tehlikeli deprem bölgeleri içerisinde yer aldığına, nüfusun yüzde 95‘inin deprem tehlikesi altında yaşadığına, büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98‘i ve barajların yüzde 93‘ünün birinci derece deprem bölgesinde bulunduğuna işaret etti.

TÜRKİYE EN AKTİF BÖLGEDE
Türkiye’nin yer aldığı coğrafyanın depremsellik açısından dünyanın en aktif bölgelerinden biri olduğunu anımsatan Şekerci, ülkemizin her yıl büyüklüğü 5-6 arasında en az 2, her 3 yılda da en az 6 veya üzerindeki büyüklüklerde bir depremle karşılaşma olasılığı bulunduğunu kaydetti.

PLANLAR KATILIMCILIKLA HAZIRLANSIN
Stratejik Afet Eylem Planları’nın önemini de vurgulayan Şekerci, “Toplumsal ve yönetsel düzeyde tüm kaynakları zarar azaltma hedefine yönlendirecek, kişi ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlayacak, mevzuat, kurumsal yapılanma, eğitim, sağlık ve benzeri alanlarında kısa, orta ve uzun dönem hedef ve ilkeleri denetim süreçleri ile birlikte ortaya koyan Stratejik Afet Eylem Planları kapalı kapılar ardında bazı kurumlar tarafından hazırlanıp topluma dayatılan değil, üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşların, meslek örgütlerinin ve sivil tolum kuruluşları ile siyasi partilerinde içinde yer aldığı geniş katılımlı bir grup tarafından oluşturulmuş bir ekip tarafından hazırlanmalıdır” dedi.

ÖNERİLER
Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Hakan Şekerci, yapılması gereken önlemler ve çalışmalarla ilgili de şu önerilerde bulundu:

-1999 yılından bu yana alınan ÖTV`den elde edilen kaynağın belli bir oranı bu amaçla oluşturulacak bir fona (Afet Fonu) aktarılmalı, bu fon afetlerle mücadeleye yönelik projelerde kullanılmalıdır.

-Dünyada zarar azaltma süreçlerinin ilk adımı olarak görülen ve afete duyarlı planlamayı sağlamada önemli bir araç olan Afet Tehlike Haritalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar ivedi olarak başlatılmalı; Deprem Tehlike Haritalarının yanı sıra, Heyelan Duyarlılık ve Risk Haritaları, Çığ Düşmesi Risk Haritaları, Su Baskını Haritaları üretilmeli ve bu haritalar planlama süreçlerinde girdi olarak kullanılmalıdır.

-30 büyükşehir belediyesi bünyesinde “Jeoloji-Jeoteknik Etütler ve Yeratısuları Daire Başkanlığı” kurulmalıdır.

-4708 sayılı Yapı Denetim Yasası yenilenerek; yapı denetim sürecinin yapının üzerine inşa edileceği parselin zemine aplikasyonundan başlayıp, yapı türü, niteliği, büyüklüğü, temel derinliği v.b. unsurlar dikkate alınarak parsel üzerinde gerçekleştirilecek zemin ve temel etüdü ile yapının tamamlanmasından sonra yapının izleme ve bakım süreçlerini de dikkate alarak yeniden tarif edilmeli ve yapı ruhsatı vermeye yetkili kuruluşlar ile yapı denetim kuruluşlarının bu denetim içindeki fonksiyonları yeniden tanımlanmalıdır.

-Diri fayların üzerinde yer alan yerleşim bölgelerinin deprem büyüklükleri de baz alınarak yapı yapılması engellenmeli, riskli alanlar kamuoyuyla da paylaşılarak terk edilmelidir.

MTA tarafından ülkemiz karasal alanları için düzenlenen Diri Fay haritaları, deniz alanlarının tamamını kapsayacak şekilde, kısa süre içinde genişletilmelidir.

Halkın barınma ve mülkiyet haklarını elinden alan ranta dönük Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, toplum yararı gözetilerek yeniden ele alınmalıdır. Bu kanun yerine, insan merkezli toplumsal politikaların hayata geçirilmesini esas alan, üniversiteler, meslek odaları, yerel yönetimler ve halkın katılımı ile; rant odaklı değil, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkını sağlayabilecek yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bu anlayış temelinde kentsel dönüşüm projeleri üretilmelidir.

-Ülkemizde sayıları hızla artan yüksek yapıların tasarımı ve deprem güvenliği açısından usul ve esasları düzenleyecek bir mevzuat için ivedilikle çalışma başlatılmalıdır.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı
 

Hava Durumu

DenizliSıcaklık (°C)Durum
En
Düşük
En
Yüksek
24 Temmuz 2024 Çarşamba 26 39Sıcak
25 Temmuz 2024 Perşembe 24 39Çok Bulutlu
26 Temmuz 2024 Cuma 24 36Parçalı Bulutlu
27 Temmuz 2024 Cumartesi 21 35Sıcak
28 Temmuz 2024 Pazar 24 39Sıcak