REKLAMI GEÇ

Lisans yoksa bulaşmayın!

Lisans yoksa bulaşmayın!

Kentsel dönüşüm hassas konu. “Ben müteahhitim” diyen herkese güvenmek kötü sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle kentsel dönüşüm lisansı muhatabınızın güvenilirliği açısından son derece önemli. Asilart yetkilisi Osman Saruhan, kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlara, “Lisansı olmayan şirketlerle çalışmayın” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 4 Eylül 2014 Perşembe, 10:01

Denizli’de 2005 yılından beri mühendislik projeleri ve inşaat hizmetleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda hizmet veren Asilart Yapı, 2013 yılında kentsel dönüşüm lisansı aldı. 5 büro elemanı, 20 saha çalışanı olmak üzere 25 kişilik kadrosu ile “daha planlı daha güvenilir bir şehirleşme” için hizmet verdiklerini söyleyen Asilart Yapı yetkilisi Osman Saruhan, Kentsel dönüşümün lisanslı olmayan firmalar tarafından suiistimal edildiğini, vatandaşların bu firmalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

denizli-asilart-osman-saruhan-ic-2

Kentsel dönüşümü rant için değil Denizli için yapılması gerektiğini vurgulayan Saruhan, kentsel dönüşüm ile tüm detayları şöyle sıraladı:

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?
Öncelikle ülkemizden başlamamız gerekirse Türkiye ve lokalde Denizlimiz bir deprem ülkesidir. Örnek vermemiz gerekirse 17 Ağustos Marmara depreminde demsi rakamlara göre 18 bin yurttaşımız ölmüş, 24 bin kişi yaralanmış ve yaklaşık 500 bin konut ve iş yeri ise kullanılmaz hale gelmiştir. Buna mukabil bakanlar kurulu imzası ile 31.05.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi hakkında kanun yürürlüğe girdi. Bu kanunun temel amacı;
Afet riski altındaki alanların ve yapıların dönüşümünü sağlayarak mühendislik hizmetlerinden yararlanmış, sağlıklı güvenli ve modern yapıların oluşmasını sağlamaktadır. Kısaca olası afet olayı olduktan sonra yaraları sarmak yerine olası bir afetten yara almamak olarak açıklayabiliriz.

denizli-asilart-osman-saruhan-ic

KAPI KAPI DOLAŞIP ANLATIYORUZ
Kentsel dönüşüm ilimizde yapı malikleri tarafından son zamanlarda daha çok rağbet görmeye başladı. Gerek devlet kredi desteği gerek kira yardımı konusunda devletin sağladığı avantajlar sayesinde kentsel dönüşüme başvuran malik yeni evini daha avantajlı ve uyguna üstelik depreme dayanıklı yapabiliyor.
Asil Art Yapı firması olarak çeşitli semtlerde ve ilçelerde halkı bilinçlendirme konusunda yetkili elemanlarımız kapı dolaşıp halkı bilinçlendirip broşürler dağıtmaktadır. İlçelerde ve köylerde kahvehanelerde ve belediye binalarında halka seminerler düzenlemektedirler.

50 BİN YAPI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Türkiye’de ve Denizli’de kentsel dönüşüm örnekleri mevcut. Trabzon Zağanos Vadisi, İstanbul Ayazma ve Esenler, İzmir Uzundere, Ercincan Çaryı projeleri gibi kentsel dönüşüm örneklerini vermek mümkün. Denizli’de ise Kurudere ve Ak Vadi projeleri TOKİ vasıtasıyla kentsel dönüşüm sağlanmıştır. Şu ana kadar resmi rakamlara göre Türkiye genelinde 360 firma lisanslandırılmış, 50 bin yapı kentsel dönüşüm ile modern bir hale getirilmiştir. Bu sayının 2014 yılı sonuna kadar 500 bine çıkarılması hedeflenmektedir.

denizli-asilart-osman-saruhan-ic-5

RİSK TESPİTİNİ YAPTIRIN
12 adımda özetlediğimiz Kentsel Dönüşümün ilk adımı ‘Risk Tespiti” yaptırmaktır. Kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, öncelikle lisanslı bir firmaya gelerek, yapı karot numunelerinin alınması ve yapı performans analizinin yani deprem raporunun hazırlanması ile ilk aşamayı gerçekleştirmiş oluyor. Denizli’de ve Türkiye’de 2000 yılından önce birçok yapı yapılmıştır. Dolayısıyla yapı denetim hizmetlerinden ve geoteknik yani zemin etüdü hizmetlerinden yararlanmamış birçok yapı bulunmaktadır.

ENGELLEMEK SUÇTUR
Örneğin 20 dairelik bir apartmanda bir kişinin istemesi kentsel dönüşüm için yeterlidir.denizli-asilart-osman-saruhan-ic-1 Yani kat maliklerinden birinin istemesi yeterli olacaktır. Riskli bina tespitini engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde cumhuriyet başsavcılığına bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

RİSK TESPİTİ İTİRAZ EDİLEBİLİR
Riskli olarak tespit edilen yapılar Tapu Müdürlüklerine bildirilerek tapu kütüklerine işlenecektir. Bu aşamadan sora ise vatandaşlarımız yapılan tebligatın kendilerine ulaşmasından sonra 15 gün içinde İstabul, İzmir ve Bursa Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz edebilir. Ayrıca, dönüşüm davaları için vatandaşlara dönüşümün tebliğinden 30 gün içinde idari yargıda dava açılabilir. Ancak, yürütmeyi durdurma kararı verilemez.

RİSK TESPİTİNİN MALİYETİ
Risk tespitinin maliyeti yapımızın m2 si çerçevesinde değişmektedir. Ancak insanların can ve mal güvenliği düşünüldüğünde bu rakamlar fazlaca cüzi kalmaktadır.

BİNAMIZ RİSKLİ YAPI ÇIKTI NE YAPACAĞIZ?
Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için kat maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilecek. Bu süre zarfında yapının yırtılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek. Yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere kendilerine ek süre verilecek ve verilen bu süre içinde yapı kat maliklerince yıktırılmaz ise yıkım işlemleri mahalli idarelerin de iştiraki ile mülke amirler tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca yıkım masraflarını yurttaşlarımız kendileri ödeyecekler. Ödememeleri halinde ise bakanlıkça yıkılacak ve yıkım masrafı hisseleri oranında paylaştırılacak ve tapuya şerh düşecek.

RİSKLİ BİNA BOŞALTILMAZ İSE NE YAPILACAK?
Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların yıktırılması kanunun emredici hükmüdür. Yıkım konusunda maliklerce herhangi bir karar alınmasına veya anlaşma sağlanmasına gerek yoktur. Ayrıca, riskli yapıların yıkımını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerince cezai işlem uygulanır.

İPOTEKLİ BİNALARIN DURUMU NE OLACAK?
Kanuna göre riskli binaların sicilinde bulunan ayni şahsi haklar yada yapı üzerindeki her türlü şerhler binanın yıkımına engel teşkil etmeyecektir. Riskli yapı yıkıldıktan sonra da bu şerhler hisseler üzerinde devam edecektir.

KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIM, DESTEK VE KREDİ DURUMU
Riskli alanlarda rezerv yapı alanlarında ve yahut riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda bakanlığımızca 18 aya kadar kira yardımı yapılacak veya bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği sağlanacak. İlimiz için yapılacak kira yardımı 600TL’dir. Bunun yanında bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere 1100 TL taşınma masrafı ödenecektir. Ayrıca kanun uyarınca yapılacak olan tüm resmi işlemler(noter harcı, tapu harcı, belediye harçları, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi vb.) Vergiden muaf olacaktır. Kira yardımı için vatandaşlarımızın Denizli özelinde
A. Tapu
B. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
C. Nüfuz cüzdan fotokopisi
D. Riskli yapı tespit raporu
E. Taşınacakları yeni yerin adresini gösterir belge
İle Risk analizini yapan Lisanslı firmaya başvurmaları yeterlidir

denizli-asilart-osman-saruhan-ic-4

18 AY KİRA YARDIMI
Bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL kredi kullanılabilir. Kredi geri ödemeleri 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli, işyerlerinde ise maksimum 100.000 TL 2 yıl geri ödemesiz ve 7 yıl vadeli olacaktır. Birden fazla konut veya işyeri sahibi olanlar için maksimum 500.000 TL olarak öngörülmüştür. Ayrıca banka faizinin konutlarda %4 nü, iş yerlerinde ise %3 nü devlet finanse etmektedir. Ayrıca bankadan kredi desteği almayanlar için ise devlet bağımsız bölüm başına 18 ay boyunca aylık 600 TL kira yardımı alabilirler ki buna ek olarak da yine devlet taşınmaz masrafı olarak bir sefere mahsus olmak üzere 1100 TL ödeme yapmaktadır.
Kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen yapı maliği kira yardımı yada devlet destekli kredi yardımında sadece birini tercih etmek durumdadır.

KREDİ OLANAKLARINDAN YARARLANABİLİRLER
Ayrıca bunun yanında bakanlığın anlaşmalı olduğu kentsel dönüşüm kredisi verecek bankalar bu konuda çok yetersiz ve projesi olan eve düşük fiyatta destek olup yapı maliğini zor durumda bırakmaktadırlar.
Bakanlığımızın sitesinde kentsel dönüşüm için anlaşılan bankaların detayları mevcuttur. Vatandaşlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesine girerek anlaşmalı bankalara ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın talepleri halinde firmamızın anlaşmalı olduğu banklardan dosya masrafsız kredi olanaklarından yararlanabilirler.

KİRACIYA 1100 TL DESTEK
Yıkılacak olan binada ki kiracıya bir kereliğe mahsus olmak üzere 1100 TL taşınma yardımı yapılmaktadır. Riskli yapıların yıkımını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerince cezai işlemler uygulanır.

DENİZLİ HALKI DUYARLI
Denizli’de yapılan bir araştırmaya göre 50 bin konut yada iş yerinin yıkılması yada güçlendirilmesi gerekmektedir. Olası bir deprem yada afette Denizli’de 800 bin kişi büyük risk altında. Denizli bu durumun bilincinde.
Her zaman olduğu gibi Denizli halkı bu konuda da önder olmayı sürdürüyor. Kentsel dönüşüm ile ilgili gelen talepleri göz önünde bulundurursak, Denizli beklenenin de üzerinde bir ilgi gösteriyor.

İLÇE VE KÖYLERDEN TALEP VAR
Daha çok ilçelerden ve köylerden olmak üzere Denizli merkezde genel olarak her semtten talep geliyor. Ama en çok talep, Akkonak, Fatih, Dokuzkavaklar, Gümüşçay mahallelerinden geliyor. Kentsel dönüşüm ekibimizin ilçe ve köylere gidip halkı bilgilendirmesi sonucu kentsel dönüşüm hakkında bilgi almak isteyen ya da ‘Benim evim kentsel dönüşüme girer mi?’ şeklinde yardım talebinde bulunan vatandaşlarımız olmaktadır.

RUHSATLANDIRMADA SIKINTI YAŞANIYOR
6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun bütün yönetim kollarına tebliğ edilmesine rağmen yerel yönetimdeki çalışanların yasa konusunda bilgisi olmaması sonucu özellikle büyükşehir ve merkez efendi belediyesinde emlak beyannamesi talebinde vatandaşa büyük sıkıntı yaratılmaktadır. Ayrıca DESKİ altyapı ücreti alıyor maliklerden ve bu yasal olarak geçerli değildir.

LİSANSI OLMAYAN FİRMALARA DİKKAT
Bilindiği gibi kentsel dönüşüm lisansı sadece inşaat mühendislerine verilen bir lisans olup, tüm inşaat mühendislerini de kapsamaz. Kentsel Dönüşümde, yalnızca bakanlıktan lisans alan firmalar yetkilidir. Ancak, vatandaşlardan gelen şikayetlerden de anlıyoruz ki, Denizli’de lisansı olmamasına karşın bu işi yapan inşaat mühendisleri ve yapı firmaları var. Denizli halkını bu konuda uyarıyorum. Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Denizli’deki lisanlı firmaları öğrenebilirler ve lisansı olmayan firmalarla çalışmamalıdırlar.denizli-asilart-osman-saruhan-ic-3

25 KİŞİLİK EKİBİMİZLE HİZMET VERİYORUZ
Denizli’de 1 yıldan beri 5 büro, 20 saha elemanı olmak üzere 25 kişilik ekibimizle
kentsel dönüşüm hizmeti veriyoruz. Asil Art Yapı ailesi olarak, Denizli halkını kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirmek ve daha planlı daha güvenilir bir şehirleşme için çalışmalarda bulunuyoruz. Bizim vizyonumuz, önümüzde ki yıllarda denizli için daha iyi hizmet verebilmek denizli halkını kentsel dönüşüm konusunda daha iyi bilgilendirmek ve daha güzel daha ferah bir Denizli için çalışmak olacaktır.

Bu misyon ve vizyon doğrultusunda, yapı malikini kentsel dönüşüm hakkında ve devletten alacağı yardımlar konusunda bilgilendirip binasının kentsel dönüşüme girip girmeyeceğini yerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleri eşliğinde inceliyoruz. Sonra yasal prosedürü başlatıp kentsel dönüşüm hizmetini saptayarak kat maliklerine hizmet veriyoruz.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı