REKLAMI GEÇ

KADİR GECEMİZ HEPİMİZE MÜBAREK OLSUN

13 Temmuz 2015 Pazartesi

denizli-ali-surucuoglu-ile-ramazan-yazilari-h

Dersine zamanında çalışmayan öğrencilerin imtihan günü, geçmiş günleri telafi için bütün gece derse çalışması gibi. Veya haramdan kazandığı parayla sevap kazanırım zannıyla gösteriş merakıyla takla atacak kadar gülüş duruma düşen zenginler gibi. Amaç yıl boyunca kurumaya yüz tutmuş iman ağacının bu gecelerde hayat suyu verilerek hayatta kalması çabasındadır bizim insanımız.

Nasıl ki, Cuma günü duaların kabul edildiği saat, bu günün içinde gizlenmişse, Kadir gecesi de bir yılın içinde gizlenmiştir. Çünkü değerli şeyler, uzun çaba ve alın terinden sonra elde edilirler. Bu nedenle atalarımız “Her geleni Hızır, her geceyi de Kadir bil demişlerdir” nedeni bunların gizlenmiş olmasıdır. İnsan gerçekte Allah’a tam ulaşmak için uzun bir zihin ve gönül muhasebesi yapması gerekir. Örnek insan bir taraftan günah işlerken bir yönden de kendisiyle hesaplaşır, sonunda gönül aydınlığına ulaşır. Buna karşılık bu ruh aydınlığına yıllarca camiyle cemaatle olanlar bazen ulaşamazlar. Önemli olan şuurlu mu, yoksa ölü gibi Müslümanlığı benimseyip sevdiğimizle ilgilidir.

Kuranın nasıl nazil olduğuyla ilgili bilgi verilmektedir.
Bu konuyla ilgili iki görüş vardır.1- Kuran Levha mahfuzdan dünya semasına cümleten vahideten, toptan indirilmiştir.2- Bazısına göre Kuran ilk defa Kadir gecesinde inmeye başlamış perdeypeyde inerek 23 yılda tamamlayarak kitap haline getirilmiştir. Buna delil olara da “ Ramazan ayı Kuranın indirildiği aydır” ayetini gösterirler. Bu kadir suresinin Bedir savaşının sabahında nazil olduğunu söyleyenler de vardır. O gün ramazanın 17 denmektedir. Kadir gecesi de o güne rast gelmişti, diyenler vardır. Kadir gecesi yılın içindeki gecelerde gizlidir. Fakat bu geceyle ilgili peygamberimizden gelen haberlerde ”Kadir gecesinin Ramazanın son on günündeki tek veya çift günlerinde aranmasını söylemiştir.” Etkin olan görüş ise, Ramazanın 27. gecesinin Kadir gecesi olduğudur. Peygamberimiz her Ramazanın son on günün camide itikâfa girmeye de özen göstermiştir.

Bu sürenin inmesine sebep olan iki olay anlatılır. Birincisi Hz Musa’nın ümmetinden dört kişi seksen yıl gözlerini ayırmadan seksen sene Allah’a kulluk yapmışlar. Diğer görüşe göre de aynı ümmetten bir mücahit seksen yıl elinde Kılıçla Allah yolunda Savaş yapmıştır. Peygamberi dinleyen müminler bundan dolayı üzülüyorlar. Sonra da Cebrail bu süreyi getirerek Müminlerin üzüntülerini gidermiştir. İmamı Malik, Muvatta isimli eserinde ise, Hz. Muhammed’e” geçmiş ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Onlar çok uzun ömürlüymüş. peygamberimizde ümmetinin onların derecesine ulaşamayacağı için üzülmüştür. Bu Kadir süresi indirilerek peygamberimiz ve ümmetleri sevindirilmiştir. Bu süredeki ayetler, değerli ve şerefli bir geceki sabaha kadar yeryüzüne inen melekler ve Cebrail her müminin evine uğrayıp onlara hayır dua ederler. bu sabah vaktine kadar sürer. Yukarıda söylemiştik. Bu gecede kâinatın ve insanların başlarından geçecek Kaderleri yazılmaktadır. Haklarında hüküm verilecek insanların geceyi gafletle geçirip meleklerin duasından mahrum kalması ne acıdır. Bu neden “bu gecenin sevabına inanarak değerlendirip geçirenlerin geçmiş ve gelecek günahlarının af edileceği” bildirilmiştir.

İnsanlar imanların kemali, amellerinin Salih olması için dua edip çalışmalıdır. Çünkü bu geceler dualar kabul edilecektir. Bu gecede her türlü emir için Rablerinin izniyle sabaha kadar inerler. Bu her türlü işin içine hem dünya hem de ahirete ait şer, hayra ait işler girer. Çünkü bu gecenin ileriye dönük mukadderatın tayin ve tefrik gecesidir. Bu gece diğer gecelerden efdaldır. Bu gece ümmetin şerefini, miraç gecesi de peygamberin şerefini anlatır. Gelelim bu gecenin ayetlerine: Biz Kuranı Kadir gecesinde indirdik Sana Kadir gecesinin şeref ve değerini kim bildirdi? Bin aydan daha hayırlıdır, o Kadir gecesi. O gece de Rabbin izniyle sabaha kadar melekler ve Cebrail her türlü iş için inerler de inerler. Bir selamdır tan vaktine, sabaha kadar.

Ramazan ayımızın, Kadir gecemizin, Bayramımızın hepimize hayırlar, güzellikler, mutluluklar getirmesi dileklerimle..
Selam ve dua ile…

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı