REKLAMI GEÇ

Ertemur, engellilerin sesi oldu

Ertemur, engellilerin sesi oldu

CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur, engellilerin çalışma durumundan, eğitimine, sağlık harcamalarından aylıklarına kadar birçok konuda yaşadıkları sorunları, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ile gündeme getirdi.

/ DENİZLİHABER / 3 Aralık 2009 Perşembe, 17:53

CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur, TBMM Başkanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanması için bir soru önergesi verdi. Ertemur, önergesinde, engellilerin durumunu sorguladı. Türkiye’de, engelli vatandaşların, toplam nüfusun yüzde 12.29’unu oluşturduğunu hatırlatan Ertemur, farklı özür gruplarında bulunun engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik olarak bugüne kadar etkin ve kalıcı önlemler alınamadığını iddia etti. Engellilerin yaşadığı sorunların her geçen gün arttığını ve bunların çoğunun, engellilerin istihdamı konusunda ciddi politikaların oluşturulmamasından kaynaklandığını belirten Ertemur, “Uygulamadan doğan aksaklıklar, engelli vatandaşlarımızın kendi kendine yetebilmelerinin önünde büyük engel olarak durmaktadır” dedi.

Engellilerle ilgili yasal düzenlemelerin, engellilerin yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi, meslek kazandırılması, verimli kılınarak sosyal ve ekonomik refahlarının sağlanması amacıyla mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını güvence altına aldığını belirten Ertemur, ancak kamu ve özel sektörde, kanunun öngördüğü oranda, engellinin çalıştırılmadığını söyledi.

Önergesinde, engellilerin; engellilerin özür grubu, eğitim durumu, yaş ve illere göre dağılımının ne olduğunu soran Ertemur, çalışamayan, çalışamayacak durumda olan engellilere verilen aylığın, bu vatandaşlarımızın yaşamlarını insan onur ve saygınlığına yakışır bir şekilde sürdürmeleri ve asgari ihtiyaçlarını karşılamaları için yeterli olup olmadığını, yeterli değilse artırılması için bir çalışma yapılıp yapılmadığını ve varsa çalışmanın kapsamının ne olduğunu öğrenmek istedi.

Çalışabilir engellilerin istihdamı konusunda kamu kurumlarının öncü ve örnek olması gerektiğini ifade eden Ertemur, “Kamu kurumlarında engelliler için ayrılan kotanın ne kadarı kullanılmıştır? Boş olan kadro sayısı nedir? Kurumlara göre dağılımı nedir? Bugüne kadar kamuda engelli kotasını doldurmayan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri hakkında hangi işlem yapılmıştır? Bu kotanın eksiksiz olarak doldurulması için hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Engellilerin, sağlık desteğine en fazla ihtiyaç duyan toplum kesimini oluşturduğunu hatırlatan Ertemur, “Bu vatandaşlarımızın gelirleri son derece kısıtlı olduğu ve yaşadıkları sorunlar bilinmekteyken, engellilerden neden muayene, ilaç, tıbbi malzeme, ameliyat ve tedavilerinde katkı payı istenmektedir? Kaldırılması düşünülüyor mu?” dedi.

181 lira engelli aylığı alan bir kişinin, bakıma muhtaç ise bu kişiye evde bakım desteği verilmediğini söyleyen Ertemur, “Bu insanlar 181 lira ile sağlıklı bir şekilde yaşayacak tıbbi ve sosyal desteği kimlerden sağlayacaktır?” dedi.

İmar Yasası’nda, 1997 yılında yapılan değişiklikle, yapıların engellilere uygun olarak inşasının zorunlu tutulduğunu vurgulayan Ertemur, buna rağmen, bu tarihten sonra yapılan pek çok binanın engellilere uygun olmadığının görüldüğünü belirterek, “Bu anlamda kaç kamu ve özel binaya kurallara uymadığı için ceza kesilmiştir? Var olan eksikliklerin giderilmesi için uyarıda yapılmıştır? Sonuçları nedir?” diye sordu.

2005 yılında yürürlüğe giren, 5378 sayılı yasanın geçici 2. maddesinin, kamuya açık alanların, binaların ve hatta toplu taşıma araçlarının, 7 yıl içinde engellilere uygun hale getirilmesini emrettiğini söyleyen Ertemur, sürenin yaklaşık yarısının tamamlandığını ifade ederek, bugüne kadar bu yönde yapılan çalışmaların neler olduğunu sordu.

Ertemur’un soru önergesinde yer verdiği diğer sorular şunlar:
-Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran tıbbi destek araçlarının (tekerlekli sandalye, işitme cihazı gibi araç ve gereçlerin) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan bedelleri neden düşük tutulmaktadır? Verilen bedellerle, düşük kaliteli üründen başka seçenek bırakılmazken bir de bunların zorunlu kullanım süreleri neden uzatılmaktadır?
-Engelli öğrencilerin eğitimlerinin sürdürülmesi için hangi tedbirler alınmaktadır? Bina, eğitim araçları ve yardımcı kadroları yeterli midir? Yeterli ise 2010 yılında bu alanda yapılacak yatırım ve kadro alımları nedir?
-Engellilerin temsilcisi olan dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlar son derece kısıtlı olanaklarla ve bütçelerle üyelerine hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu kuruluşların desteklenmesi, daha güçlü bir şekilde engelli vatandaşlarımıza hizmet edebilmesi için yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir?
-Başbakanlık Özürlüler İdaresi, 4 kez, Özürlüler Şurası’nı toplamıştır. Şuraya kimler hangi ölçütlere göre çağırılmıştır? Alınan kararların ne kadarı uygulamaya konulmuştur?
-Toplu ulaşım araçlarından yararlanamayan engelliler, zorunlu olarak bireysel araç almak durumunda kalmaktadır. Bu araçlar, onların yaşamlarını kolaylaştıran, günlük yaşamlarını sürdürmeleri için zorunlu iken neden yasadaki hükme uyulmayarak ve Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı iddiası doğru mudur?
-Engellilerin haklarından yararlanmaları için çok önemli olan Sağlık Kurulu Raporlarını Belirleme Yönetmeliği, 2006 yılında değiştirilmiştir. Bu yönetmelikle belirlenen kurallar Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmiş kurallara ne kadar uygundur?
-Sağlık kurulu raporlarının, Maliye Bakanlığı tarafından keyfi biçimde yeniden değerlendirilerek engelli vatandaşlarımızın gelir vergisi indiriminden yararlanmasının engellendiği ve emeklilik haklarının ellerinden alındığı iddiası doğru mudur? 2005–2009 tarihleri arasında vergi indirimi ve emeklilik hakkını kaybeden özürlü sayısı nedir?

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı