REKLAMI GEÇ

7102 sayılı kanuna göre seçim yapmak

8 Mayıs 2018 Salı

7102 SAYILI KANUNA GÖRE SEÇİM YAPMAK:

ACELE SEÇMEN LİSTESİNE BAKMAK GEREK.
KOMŞULARIMIZI KONTROL ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Kanunun 1. maddesiyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 5. maddesine “Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilir” hükmü eklendi.

Ne demek bu?
Seçim kurulu isterse aynı apartmanda, aynı sokakta oturanlar aynı sandıkta oy kullanmayacak, başka sandıklara kaydedilebilecek, sandık seçmen listesindeki kişiler birbirini tanıyıp, kontrol edemeyecek. Sadece aynı dairede oturan seçmenler aynı sandıkta oy kullanacak. Bu hükme neden ihtiyaç duyuldu, yorum okurun. Bu hükme rağmen listeleri baştan sona karıştırmak çok kolay iş değil. Yapılacak iş bugünlerde seçmen listesindeki kaydımızı kontrol etmek. Listeler muhtarlıklarda asıldı. Muhtarlıktan listelerin tamamına bakmak mümkün. https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp linkinden bireysel kontrol yapabiliyoruz. Vakit kaybetmeden liste taranmalı ve kendini seçmen listesinde bulamayan okurumuz, seçim kuruluna başvurmalıdır.

SANDIK BAŞKA KÖYE/MAHALLEYE TAŞINABİLECEK
FARKLI KÖY/MAHALLELERDEN KARMA LİSTELER HAZIRLANACAK
Kanunun 2. maddesiyle, Yüksek Seçim Kurulu’nun görev yetkilerini düzenleyen 298 Sayılı Kanun’un 14. maddesine,

“-Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek.

-Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların ilanına karar vermek.

-Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.” maddelerini eklemiştir.

Vali veya il seçim kurulundan, seçim güvenliği gerekçe gösterilerek talepte bulunulması halinde oy sandığı başka köye/mahalleye taşınabileceği gibi, birden fazla köy/mahallenin seçmenleri birleştirilip karma liste yapılıp, başka bir köye/mahalleye sandık kurulabilecek. Seçmenler veya siyesi partilerin denetim ve kontrollerini güçleştiren ve belirsizlik yaratan bu uygulamanın kaygı verici sonuçları olacaktır.

Yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için seyyar sandık kurulları oluşturulacak. Sandık ve kurul seçmenlerin ‘evlerine servis yapacak.’ Seyyar sandık kurullarına gözü kapalı güvenmeyi gerektiren ‘gri bir alan’ yaratılmış olacak.

Eski düzenlemede seçime gölge düşmemesi ve şeffaflık sağlanması için öngörülen düzenlemeler ortadan kaldırılarak seçimleri kuşkulu hale getirebilecek bir düzenleme getiriliyor.

SANDIK BAŞKANI VE ÜYESİ OLACAK MEMURLARI KİM SEÇECEK?
Kanunun 3. maddesiyle 298 Sayılı Kanun’un 22. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.”

4. madde ile 298 Sayılı Kanun’un 23/6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, 22. maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler.”

Bu iki maddeyi birlikte açıklayalım, sandık kurulu başkanı ve asıl sandık kurulu üyesi olacak kamu görevlilerini (memurları) kaymakamlar liste halinde ilçe seçim kuruluna bildirilecek. Seçim kurulu başkanı (hakim) bu listeden sandık sayısının iki katı kadar ismi önce kura ile belirleyip, bunların arasından sandık başkanlarını ve sandık kurulunun memur üyesini belirleyecek.

Sandık başkanları ve sandık kurulu asıl üyesinin, eski düzenlemede siyasi partilerden önerilen listelerden ve (üyeleri arasında siyesi parti temsilcilerinin de bulunduğu) ilçe seçim kurulunun hazırlayacağı listelerden kura ile ve kurul kararı ile saptanırken, sandık başkanı ve bir üyenin doğrudan mülki amir ve seçim kurulu başkanınca atanması kaygı verici değil mi?

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı