İmar düzeninde çoklu hukuk sistemine yargı freni - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

İmar düzeninde çoklu hukuk sistemine yargı freni

İmar düzeninde çoklu hukuk sistemine yargı freni

Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin açtığı dava ile Danıştay, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nin geçici 6. Maddesiyle ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar üzerine Pamukkale ve Merkezefendi belediyelerinin ilgili maddeye göre yapılan ruhsat işlemlerini durdurduğu bildirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bu konuda hukuki değerlendirmeler yaptıktan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini belirleyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 20 Ocak 2016 Çarşamba, 11:19

Mimarlar Odası Genel Merkezi; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013-2014 yıllarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki yapı düzenine ilişkin tanımları değiştirmesine bağlı olarak imar haklarında da değişiklikler meydana gelen bir kararı uygulamaya koyduğu, 22 Mayıs 2014 tarihli genelgeyle geçici madde değişikliğine gidilerek kazanılmış hakkın çerçevesinin yargı kararlarıyla getirilen ölçütlere aykırı biçimde genişletildiği, bunun sonucunda aynı kurallara bağlı olması gereken kişilerin inşaatlarına uygulanacak imar hukukunda tercih etme yolunun açıldığını” gerekçe göstererek Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 19 Ocak 2016 tarih ve 2015/1064 sayılı kararıyla yönetmeliğin geçici 6. maddesinin ve genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu kararın 30 gün içinde de uygulanması gerekiyor.

ZEYTİNCİ: ÇOKLU HUKUK SİSTEMİ DURDURULDU
Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Cüneyt Zeytinci, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin geçici 6. Maddesiyle; 22 Mayıs 2014 tarihinden önce yıkım ruhsatı başvurusu, bina yıkım işlemi, riskli yapı tespiti işlemi, bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespitine bağlama işlemi, inşaat sözleşmesi tanzimi, proje sözleşmesi tanzimi, inşaat veya proje yapmak üzere noter tasdikli taahhütname veya vekaletname tanzimi, yeni inşaat yapmak üzere ifraz, tevhit, yola terk işlemi başvurusu, imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi başvurusu, zemin ve temel etüt raporu tanzimi işlemlerinden en az birisinin gerçekleştirilmiş olması halinde ruhsat verme yolunun açıldığını belirtti.

Zeytinci, bu düzenlemenin 1 Haziran 2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili Büyükşehir/Belediye İmar Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile 8 Eylül 2013, 14 Eylül 2013 ve 22 Mayıs 2014’te yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliklerinden herhangi birini tercih hakkı sağladığını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bu düzenleme ve belediyelere dağıtımı yapılan bakanlık genelgesi, imar düzeninde çok hukuklu bir sistem getirmiştir. İmar uygulamasında herkesin kendi hukukunu seçmesine olanak tanınmasının hukuk sistemimizde yeri yoktur. Eşit durumda olan kişilere farklı hukuk kurallarını tercih etme yolu açan dava konusu düzenlemeler, anayasaya ve imar mevzuatına aykırıdır.

Genelge ile imar düzeninde kaos yaratılmış ve aynı yerleşim alanlarındaki yapılaşmalarda düzensizliğe neden olunmuştur. Yönetmeliğin geçici 6. maddesinde sayılan koşulların kazanılmış hak sayılması mümkün değildir. Mimarlar Odası olarak bu gerekçelerle açtığımız davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015/1064 sayılı kararıyla yönetmeliğin geçici 6.maddesinin ve genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.”

‘Dava konusu yönetmelik ile belirli şartlara haiz kişilere farklı tanım ve kurallara sahip, farklı tarihlerde yürürlüğe konulan düzenlemelerden birini tercih etme imkanı tanınmasının, bir bölgede aynı kurallara bağlı olması gereken yapılaşmalarda farklı kuralların uygulanmasına yol açacağı ve dolayısıyla düzensiz imar uygulamalarına sebebiyet vereceği açıktır’ denilerek, iptal talebimizin gerekçeleri haklı bulunmuştur.”

“KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ”
Danıştay’ın kararıyla yönetmeliğin geçici 6. maddesinin uygulaması ve hukuksuzluğun durdurulmasının sağlanacağını, aynı bölge içindeki yapılaşmalarda farklı kuralların uygulanmasına yol açılan imar düzensizliğine son verileceğini ifade eden Zeytinci, belediyelerin kararı 30 gün içinde uygulaması gerektiğini, yetkili idareleri mahkeme kararına uymaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdıklarını sözlerine ekledi.

RUHSAT İŞLEMLERİ DURDURULDU MU?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararının ardından Pamukkale ve Merkezefendi belediyelerinin ilgili yönetmeliğe göre ruhsat verme işlemini durdurdukları ifade ediliyor. Başvuru sahiplerine “Bakanlığın vereceği kararı bekliyoruz ve kendi içimizde değerlendirme yapıyoruz” yanıtlarının verildiği belirtildi.

GÜRLESİN: HUKUKİ BOYUTLARINA BAKACAĞIZ
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de Denizlihaber.com’un konuyla ilgili sorusu üzerine, “İmar Müdürlüğü bünyesinde ve teknik arkadaşlarla ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Hukuki boyutlarına da bakacağız. Tüm bunların sonucunda nasıl bir yol izleneceğine karar vereceğiz” açıklamasını yaptı.

 

Yorumlar

İNŞAAT MÜHENDİSİ s.b.   -  Bağlantı 20 Ocak 2016, 13:30

ESKİ KANUN GEÇERLİ OLACAK , YANİ 3 METRE KOMŞU MESAFE DEN 1 METRE ÇIKABİLMELİYİZ,10 YIL -3 YIL ÖNCE NASILSA AYNEN VATANDAŞIN LEHİNE OLAN KANUN UYGULANMALI

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı