Yeşil talanına TMMOB İKK’dan tepki geldi - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

Yeşil talanına TMMOB İKK’dan tepki geldi

Yeşil talanına TMMOB İKK’dan tepki geldi

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dokuzkavaklar Semt Polikliniği önündeki yeşil alanda belirli bir bölümün ihaleye çıkarılmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 1 Kasım 2018 Perşembe, 14:34

Yaklaşık 30 yıl önce kamu yararına kamulaştırılan yeşil alan içinde belli bir bölümü plan değişikliği yaparak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılması tepki çekti. TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonu’nda yaptığı açıklamayla, ortada illegal bir durumun söz konusu olduğunun altını çizdi. Toplantıda konunun sonuna kadar takip edileceği ve yargı yoluna gidileceği belirtildi.

TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası şube başkan ve temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda açıklamayı TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca yaptı. Dokuzkavaklar Semt Polikliniği önündeki yeşil alanın bir kısmının ticari alana dönüştürülmesi konusunda imar planı değişikliğine gidildiğini söyleyen ve bu plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun plan yapım ve değişikliğine dair yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu belirten Mehmet Sarıca, “bunlar yeşil Denizli tanımına uymuyor” dedi.

ŞEHİRCİLİK İLKESİNE AYKIRI
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 860 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu da dile getiren TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca, “Söz konusu karar ile plan değişikliği yapılan bölgenin nüfusu ve buna bağlı olarak teknik ve sosyal altyapı alanı ihtiyacı tespit edilmeden mevcut yeşil alanın bir kısmı daraltılarak ticari alana konu edilmiştir. Bu değişiklik esnasında eşdeğer ve komşuluk ilişkisi içinde yeni bir yeşil alan ayrılmamıştır. Planın geneline bakıldığında bu bölge içerisinde yeşil alan gibi bölgede yasayan nüfusun ihtiyacı olan sosyal alanların son derece kısıtlı olduğu, yeşil alan ve sosyal alanların yönetmeliklerde öngörülen standartların çok altında olduğu gözlemlenmektedir. Bu tür plan değişikliklerinde, eşdeğer bir alan ayrılsa bile bu alanın fonksiyonel, komşuluk ilişkisi içinde ve kullanılabilir alan olması genel bir şehircilik ilkesidir” dedi.

Ayrıca belediye tarafından yapılan bu düzenlemenin hiçbir kamu yararı ve zorunluluk taşımadığını da kaydeden Sarıca, bunun şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğunu, mevcut yeşil alanın daraltılırken bölgede fonksiyonellik ve alanın çevresel ilişkisi gibi kriterlerin dikkate alınmadığını gözlemlediklerini söyledi.

BU RANTA YÖNELİK BİR DÜZENLEME
Plan değişikliği yapılan alanın yanında bulunan sağlık Semt Polikliği’nin faaliyete geçmesiyle bölgede nüfus ve araç yoğunluğunun artacağını da belirten Mehmet Sarıca, “Bu kaçınılmaz bir durum. Bölgede ranta yönelik düzenlemeler yerine insan odaklı, yasayan ve hizmet alan nüfusun yararlanabileceği düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca ticari alan olarak ihdas edilen parsellerin bulunduğu yeşil alan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulanmak sureti ile elde edilmiş ve kamusal anlamda kullanılması gereken bir alandır. Bu alanda bölgede yasayan her bireyin hakkı vardır. Kamusal bir alanın ticari alana dönüştürülmesi ve kısmen de olsa ticari faaliyetlere konu edilmesi 18. madde hükümlerine de açıkça aykırıdır.
Mevcut sağlık tesisinin gereksiniminden kaynaklanan ticari faaliyetlerin çevredeki parsellerden karşılanabileceği ve bu nedenlerden dolayı bölgede yeni bir ticari alanın oluşturulmasında kamu yararının bulunmadığı açıkça görülmektedir. Aksine ilgili idarece bölgede sağlık tesisinden kaynaklanacak yaya ve araç trafiğinden doğacak sorunların giderilmesi için yeni teknik ve sosyal altyapı alanlarının ivedilikle oluşturulması gerekmektedir” dedi.

İHALE GERİ ÇEKİLMELİ
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca, toplantıda son olarak belirttikleri gerekçelere istinaden Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Dokuzkavaklar Semt Polikliniği’nin önündeki yeşil alanın bir kısmının ticari alana dönüştürülerek parsellenmesine yol açan 15.08.2017 tarih ve 860 sayılı kararı derhal iptal edilmesi gerektiğinin altını çizerek “İleride geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurmaması için belediyenin bu parsellere ait duyurulmuş olan satış ihalesini acilen geri çekilmelidir” diye konuştu.

Ayrıca Mehmet Sarıca, TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu olarak bu konunun takipçisi olacaklarını, kamu yararı gözetmeksizin sadece rant amacı güden söz konusu plan tadilatının ve bu plan tadilatı neticesinde oluşturulan ilgili imar parsellerinin satışının iptali konusunda kısa sürede yargı yoluna gideceklerini kaydetti.

ESKİ MAL SAHİPLERİ DE TEPKİLİ
Diğer taraftan yaklaşık 30 yıl önce arazilerinin kamu yararı nedeniyle kamulaştırıldığını, şimdi ise aynı alanın 8163/1-2 ve 8164/1-2 nolu parseller olarak belediye tarafından 07.11.2018 tarihinde ticari alan değeriyle ihaleye çıkarıldığını daha yeni öğrendiklerini söyleyen yer sahipleri Ahmet Baki Kundakçıoğlu ve Serkan Çelikkaya’da karara tepki gösterdi. “Biz arazimizi zamanında yeşil alan diye verdik. Şimdi ticari ranta dönüştürülüyor. Alan çevresindeki esnaflarla birlikte mahkeme yoluna gideceğiz” açıklaması yaptılar.

Yorumlar

VELİ   -  Bağlantı 1 Kasım 2018, 14:41

ESKİ KARAKURT YOLU ÜZERİNDEKİ PAMUKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPTIRILAN KAMU YARARINA YAKLAŞIK 4 AY ÜCRETSİZ HİZMET VERE HALI SAHA 3 HAFTA ÖNCE BİRDEN İHALEYLE DEVREDİLMİŞ ŞU AN ÜCRETLİ ŞEKİLDE HİZMET VERMEKTEDİR BİR ÖRNEK DAHA.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı