REKLAMI GEÇ

Apartman ve sitenizi profesyoneller yönetsin!

Apartman ve sitenizi profesyoneller yönetsin!

Apartman ve site yönetimlerinde yaşanan sorunlardan kurtulmanın yolu var. Ne yönetici olmak ne de yönetici seçmek zorundasınız. “Peki kim yapacak bu işleri?” diyorsanız, cevabı haberimizde…

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 16 Aralık 2014 Salı, 13:23

Apartman ve sitenizi profesyoneller yönetsin!

Apartman ve site yönetimlerinde yaşanan sorunlardan kurtulmanın yolu var. Ne yönetici olmak ne de yönetici seçmek zorundasınız. “Peki kim yapacak bu işleri?” diyorsanız, cevabı haberimizde…

Apartman ve sitelerde yaşamak düzenli ve rahat olduğu kadar bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Aidatların toplanması, site görevlilerinin yönetilmesi, ödemelerin takip edilip düzenli olarak yapılması sorumluluk gerektiriyor. Bunun için site ve apartman yöneticileri seçiliyor. Ancak bu da sorunları çözmeye yetmiyor.

İşte tam bu noktada profesyonel bir yönetim anlayışı ihtiyacı doğuyor. Profesyonel site ve apartman yönetimi, Avrupa’da 20 yıldır uygulanan bir sistem. Ekip DEMA Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi, bu sistemi Denizli’ye getiriyor.

Ekip DEMA, bir apartman ya da site yöneticisinden beklenenin daha fazlasını yapmaya talip… Sorunsuz ve sıkıntısız, herkesin memnun olabileceği bir yönetim sistemi ancak profesyonel bir anlayışla mümkün.

Profesyonel site ve apartman yönetimi ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün soruların cevabını Ekip Dema şirket sahibi Ahmet Çankal ve site yönetim sorumlusu Bülent Özer ve ile yaptığımız röportajda bulabileceksiniz…

DENİZLİHABER: Böyle bir iş sektörüne girmek nereden aklınıza geldi?

BÜLENT ÖZER: Şirketimiz gelişen Denizli’de ülkemizin büyük şehirlerinde 20 yıldan beri süre gelen Avrupa’da daha uzun yıllardır kullanılan ve zorunlu hale getirilen bir sistemi Denizli’ye getiriyor. Şirket politikamız şehrimize doğal gazın gelmesiyle birlikte ödemelerin rahatlamasını beklerken düşen aidatlar karşılığında kat maliklerinin bu denli sorumluluktan kaçınmasını gündeme getirmiştir.
Gelişen Dünyada iş hayatı ve zorluklarıyla ilgilenen insanımız birde oturdukları site veya apartmanın sorunlarına vakit ayırmak durumunda bırakılmaktadır. Kat maliklerinden seçilen bu yöneticiler böyle bir yaşam alanının idaresine gerektiğince yetişememektedir. Apartman yönetimi ciddiyetle yaklaşılması gereken ilgi ve mesai isteyen bir ekip çalışmasıyla desteklenmelidir. İşte bu yönetim işlerini muhasebe ve hukuk departmanlarıyla tam destekli bakım ve onarımla ilgili anlaşmalarını sağlamış periyodik bakımları (asansör ve havuz bakımı gibi) zamanında yaptıran gerektiğinde personel desteği sağlayabilecek donanıma sahip ayrıca çevre güvenliğinden de sorumlu olacak yöneticiler atanması gerekiyor. Mevcut yönetim sisteminde defter tutma, icra takibi, aidat toplama işleriyle komşuluk ilişkilerine zarar verecek riskleri de ortadan kaldırmış oluyor. Şirketimiz Denizli’ye apartman ve site yönetimi ile ilgili profesyonel hizmet vermek için kurulmuş sizlerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir kuruluştur.

DENİZLİHABER: Çalışma şekliniz nasıl?

AHMET ÇANKAL: EKİP DEMA Profesyonel Site Apartman Yönetimi olarak, site ve apartmanların yönetiminde iki farklı uygulamayla sizlere hizmet vermekteyiz. Site veya apartmanınızın yönetimini Kat Mülkiyeti Kanunundaki hükümlere göre tam olarak üstlenebiliriz. Yetki ve sorumluluk kendi yöneticinizde kalır. Firmamız danışmanlık yaparak yardımcı olur. Bu hizmetler yasalara uygun ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilir. Site ve ya apartmanın yönetimini tam olarak üstleniyoruz. Sitenizin veya apartmanınızın kat malikleri kurulunda (genel kurulunuz) Firmamızın tercih edilmesi durumunda; yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile kat malikleri kurulunda alınan kararlar Firmamız tarafından yerine getirilir,
Muhasebe kayıtları tutulur, elden para toplanmaz ve tüm ödemeler apartman/site namına açılacak banka hesabına yatırılır. www.ekipdema .com adresimizdeki “üye giriş bölümü”nden sizlere verilecek kullanıcı kodu ve şifre ile girilmesi halinde; apartmanınız/siteniz ile ilgili aylık gelir-gider durumları, borçlu listeleri, sizlere yapılacak duyurular, banka hesap bilgileri, resmi dairelerle yapılabilecek yazışmalar vb. dokümanlar görülebilir, tatilde dahi olsanız borcunuzu takip edebilirsiniz. Firmamız Avukatı tarafından, aidat borcunu ödemeyenlerden gerekli tahsilat yapılır, apartmanın/sitenin diğer problemleri ile ilgili yasal sorunların takibi yapılır. Kapıcı ve diğer çalışanların SGK işlemleri Firmamız Mali Müşaviri aracılığı ile yürütülür ve firmamızca takip edilir.
Ortak alanlardaki her türlü kanalizasyon, elektrik, su, asansör, çatı vb. tesis, makine, cihaz ve sistemlerin bakım-onarımları yaptırılır.

ic

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

DENİZLİHABER: Verdiğiniz hizmetler arasındaki yönetim danışmanlığı konusunu biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz?

AHMET ÇANKAL: Yani bir yöneticinin yasa Yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile apartman / site yönetim planında belirtilen hükümlerin, yönetici tarafından; zamanında, tam ve mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi ve kat malikleri kurulunda görüşülmesi gereken hususların planlanması, alınan kararların uygulanması için Firmamız tarafından danışmanlık hizmeti verilir. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen konular yerine getirilir ve apartman / site ile yapılacak sözleşmede teminat altına alınır.
Yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile kat malikleri kurulunda alınan kararlar kendi yöneticiniz tarafından yerine getirilir. Yasa gereği; bir yıllık yönetim döneminde yapılacak işler için toplam gelir- gider tutarı (tahmini) ile her kat malikinin ödemesi gereken avans tutarını (aidat) tespit eden bir “İşletme Projesi” hazırlanarak kat maliklerine tebliğ edilmek üzere yöneticiye teslim edilir.
Muhasebe kayıtları tutulur. Bu hizmet için Firmamızabanka ekran görüntüleme yetkisi verilmesi veya yönetici tarafından ayın belirlenecek zamanlarında banka dökümünün e-posta ile gönderilmesi gereklidir. Yönetim tarafından elden para toplanmaması ve tüm aidatların bankaya yatırılması esas olmalıdır. Bu durumda; aradan yıllar geçse dahi, yönetim hakkında yapılabilecek bir suç duyurusunda banka kayıtları tam olarak ibraz edilebilecektir. Yönetici tarafından gider belgelerinin firmamıza teslim edilmesi sonucu işletme defteri yazılacak, fatura ve fişler ve bir dosyada düzenlenecek, defter yönetici tarafından onaylanacaktır.
Her ay, dairelerin bankaya yatırdıkları para durumu ve borç durumunu gösteren bir çizelge ile apartmanın / sitenin gelir- gider durumu hazırlanarak yöneticiye teslim edilecek ve/veya kendisinin onayı ile duyuru panolarına asılacaktır.
www. ekipdema.com.tr adresimizdeki “üye giriş bölümü”nden sizlere verilecek kullanıcı kodu ve şifre ile girilmesi halinde; apartmanınız/siteniz ile ilgili aylık gelir- gider durumları, borçlu listeleri, sizlere yapılacak duyurular, banka hesap bilgileri, resmi dairelerle yapılabilecek yazışmalar vb. dokümanlar görülebilir, tatilde dahi olsanız borcunuzu takip edebilirsiniz. Aidat borcunu ödemeyenlerden gerekli tahsilâtın yapılması için Firma Avukatımız aracılığı ile gerekli yasal işlemlerin yapılması maksadıyla; yönetici ile konu hakkında koordine edilir ve yöneticinin avukata vekâlet vermesi sonucu, icra- haciz- dava işlemleri takip edilir,
Kat malikleri kurulundan önce; toplantıda görüşülecek hususların tespiti, toplantı çağrısının yapılması için uygun bir tebligat yapılması, toplantıda izlenmesi gereken kurallara göre toplantının icra edilmesi, sonuçlarının uygun bir şekilde tebliği ve alınan kararlar ile ilgili olarak yapılması gereken uygulamalar hakkında yönetici ile koordineli olarak çalışılacak ve yazılması-tebliğ edilmesi gereken belgeler/bilgiler Firmamızca hazırlanacaktır,
Ortak alanlarda bulunan; bina, tesis, makine, teçhizat, demirbaş malzeme, asansör, elektrik, su, hidrofor vb. cihaz ve sistemlerin; bakım-onarımları ile hizmet satın alma faaliyetlerinde piyasa araştırması yapılır, teklif alınır, yöneticinin kararı doğrultusunda ilgili firmalarla yapılacak sözleşmeler hazırlanır, sözleşme hükümlerine göre işin yaptırılması konusunda yöneticiye yardımcı olunur. Bir kapıcı- bahçıvanın işe alım aşamasında gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi Firmamız Mali Müşaviri aracılığı ile yerine getirilir ve ilgili personel ile apartman/site namına yapılması gereken sözleşme hazırlanarak yöneticiye teslim edilir, ilgili personelin SGK prim ödemeleri Firmamız Mali Müşaviri tarafından takip edilir. Daireler için yapılabilecek ilaçlama faaliyetlerinin koordinasyonu yapılır. Belirtilen hizmetlerin verilmesi aşamasında gerektiğinde apartmanda / sitede yerinde inceleme yapılır, yöneticinin ihtiyaç duyabileceği bilgiler telefon veya internetten sürekli olarak verilir, apartmanda / sitede oluşabilecek problemler ile ilgili olarak çözüm seçenekleri araştırılarak Yöneticiye bildirilir. Taraflar arasında imzalanacak sözleşme, her iki tarafın sorumlulukları ile hak ve menfaatlerini gözeten hususları içermektedir. Firmamızın benimsenmesi durumunda, kat malikleri kurulunda apartman sakinlerinden birisinin Firmamızla sözleşme yapmak üzere yetkilendirilmesi gereklidir (karar defterine yazılmalıdır).

DENİZLİHABER: Site ve apartmanda ikamet eden kat sakinleri ve yöneticilerine ne gibi avantajlar sağlamaktasınız?

BÜLENT ÖZER: Apartmanınızın yönetimi profesyonel olarak tarafımızdan yapıldığında;

1- Apartmanınızın masraflarını dairelere nasıl paylaştıracağım diye düşünmeyeceksiniz. Arsa payıymış, eşitmiş, adam başına imiş gibi sorunlar sizi rahatsız etmeyecek.
2- Dairelere yaptıkları ödemeler için tek tek makbuz yazmayacak bunu deftere nasıl işleyeceğim diye düşünmeyeceksiniz.
3- Hazırlamakla yükümlü olduğunuz işletme projesi ve detaylarından ve kabul görmesi için yapmanız gerekenlerden kurtulacaksınız.
4- Kapıcı, kaloriferci, gece bekçisi ve (veya) bahçıvanınızın SSK , işe giriş bildirgelerini ,aylık SSK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.
5- Yukarda sayılan Apartman hizmet görevlilerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim etmekle uğraşmayacaksınız.
6- Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantılarınızın usulüne uygun yapılması ve alınan kararların kanun karşısında dayanaklara dayanması konusunda bir kuşkunuz kalmayacak. Alacağınız kararlar K.M.K ‘na uygun olacak ve kanunen takibi kolay olacak.
7- Apartmanın ihtiyacı olduğunda asansörcü, elektrikçi, tesisatçı gibi ustaları aramayacak yapılan işin düzgün yapılıp, yapılmadığını kontrol için ustaların başında beklemeyeceksiniz. Bunu sizin yerinize biz yapacağız.
8- Ortak kullanım alanları olan,çatınızın akması,merdiven boşluğunun boyatılması, dış cephenin boyatılması işleri yaptırılacağında fiyat teklifleri, bu teklifi veren firmaların güvenilirliği,en uygun fiyata en kaliteli şekilde kime yaptırılacağı bizim tarafımızdan hazırlanacak, teklifler size gelecek siz karar vereceksiniz.
9- Apartman masraf ve faturalarını deftere işlemek bize kalacak, siz rahatınıza bakacaksınız
10- Binamızı sigorta yaptırdık mı, yangın tüplerimiz dolu ve kullanıma hazır mı diye dert etmeyeceksiniz.
11- Kapıcınız Apartman Hizmet personelinizin yıllık izin formlarını hazırlamayacak, yıllık izine ayrıldığında yerine kimi bulacağız diye dert etmeyecek, izin kullanmazsa ne yapacağım diye düşünmeyeceksiniz. Kapıcınızın tüm resmi evrak ve dokümanlarının zamanında imzalanması ve yasal süreler göz önüne alınarak eksik evrak kalmayacak. Hukuki durumlarda eksiksiz/hatasız evraklar ile kanun karşısında tam ve güvenilir durumda hakkımızı savunacağız.
12- Defterlerinizin yıllık noter defter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.
13- Kapıcı kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi teknik konuları dert etmeyeceksiniz.
14- Parasını ödemeyen komşunuzu icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.
15- Apartmanın temizlik ve sağlıklı bir ortamda olup olmadığını Uzman Doktorumuz denetlemelerde bulunacak. Gerekli temizlik yaptırılacaktır.
16- Gece herhangi bir saatte apartmanlarınız/siteniz görevli elemanlarımız tarafından denetlemeler yapacak. Sisteme uyumlu olan apartmanın/sitenin internet üzerinden apartman/site çevresi istenildiğinde 24 saat gözetlenebilecektir.(Güvenlik kamerası olan ve ADSL internete bağlı olan apartman/siteler için geçerlidir)

DENİZLİHABER: Eklemek istediğiniz başka konular var mı?

BÜLENT ÖZER: Ekipdema Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi olarak Misyonumuz, vizyonumuz ve kurumsal değerlerimizden ödün vermeden sayın halkımıza hizmet etmek için buradayız.

EKİP DEMA Site yönetimi olarak misyonumuz; apartman, site, iş hanı rezidans, alışveriş merkezi vb. bina yönetim işletme hizmetlerini yeniden tanımlamak, kat sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, uygun ekonomik koşullarda hizmet sunmak, yaptığı hizmetlerde farklı olmak, kat sakinlerine değer sağlamak, akademik ve bilimsel çalışmalara destek vermek, yeni teknolojileri takip etmek, enerji verimliliğine önem vermek, çevre ve hayvan dostu olmak, sosyal ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmek, kendilerini mesleklerine ve işine adamış üstün nitelikli, insan odaklı yönetici ve uzmanlar yetiştirmektir.

Bina ve tesis yönetim hizmetlerinde özgün ve titiz yaklaşımı, kurumsal değerlerine bağlılığı, müşteri memnuniyeti için kararlılığı, üstün nitelikli ve kurumsal ve her an hesap verebilir bir model oluşturmayı ve sürdürmeyi vizyonumuz olarak belirledik.
Dürüstlük, güvenilirlik, sözünü tutmak, sadakat, adil olmak, başkalarının hakkını korumak, yasalara saygılı olmak, en iyinin peşinde olmak, yaptıklarının hesabını vermek, çevre bilinci, müşteri sorumluluğu ve memnuniyeti, şirket ilkelerimizdir. Profesyonel bir sistemi yaşam alanlarında hayata geçirmek isteyen Denizlililer, bize Sırakapılar Mahallesi Doktorlar Caddesi No:6 Kat:3 Erikoğlu Apartmanındaki adresimizden ve 0 258 241 21 20 ile 0 530 881 31 52 numaraları telefonlarımızdan ulaşabilirler. Profesyonel site ve apartman yönetiminin rahatlıklarından yararlanmak ve daha ayrıntılı bilgi almak isteyen Denizlilileri bekliyoruz.

linkanons

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı