11. KALKINMA PLANI (IV) - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

11. KALKINMA PLANI (IV)

31 Temmuz 2019 Çarşamba

11. Kalkınma planında yer alan eğitim ile ilgili bölümleri değerlendirmeye devam ediyoruz.

Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır.
-Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı genişletilecektir.
-Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.
Japon eğitim sistemi milli eğitim bakanlığımızca veya yök tarafından bu güne kadar incelenmemiş olamaz. Bu durumda Japon örneğinin nesi incelenecek?
Japonya da kadınlar için kurulan özel üniversitelerin sadece belli başlı alanlarda eğitim vermektedir. Ancak, bu eğitim kadınların toplumsal hayattaki yerini sağlamlaştırmaktan çok uzak. Yani Japonya için 119 yıllık bu uygulama küçük çaplı bir etki yaratmış olsa da devrimsel bir sonuç yarattı denemez.

Diğer taraftan kadın üniversitelerinin pozitif bir ayrımcılık gibi değerlendirilse bile, hem eğitimde hem de işgücüne katılımda söz konusu kadınlar olunca Japonya halen batı standartlarının altında. Bu da gösteriyor ki; bu problemlerin çözümü kadınlara has eğitim yuvaları oluşturmaktan ibaret değil. Bu hususlar dikkate alındığında ülkemizde kadın üniversitesi kurmanın ne gibi bir faydası olabilir ki?
Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.
-Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır.
-Öncelikli sektörler başta olmak üzere plan döneminde doktora mezun sayısı yıllık ortalama 15 bine çıkarılacaktır.
-Üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda açık erişim ve açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla açık erişim altyapıları ile uyumu sağlanacaktır.
-Akademik personellerin atama ve yükselme kriterleri alt sınırı merkezi olarak yükseltilecektir.
-Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek; eğitim-istihdam bağlantısı güçlendirilecektir.
-Mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecektir.
-Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi için mezun izleme sistemi kurulacaktır.
-Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına ilişkin verileri düzenli olarak takip edilecek ve raporlanacaktır.
2023 te dünyadaki akademik başarı sıralamasında ilk yüzde 2 üniversitenin girmesi hedefi başarılı bir hedef olarak görülmemeli. Bence bu sayı daha yüksek olmalı.
Doktora mezun sayısını artırmaktan çok nitelik olarak artırmanın hedeflenmesi daha doğru olur.
Mezunların kariyer süreçlerinin izlenmesi hedefi isabetli bir karar olur.
Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim ve öğretim süreçleri, akademik ve idari yapılanmaları, denetleme ve mali hususlarına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
-Özel üniversite mevzuatı hazırlanacaktır.
-Vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin mali ve sosyal haklarının asgari düzeyinin devlet üniversitelerindeki eşdeğer kadrodaki personelle aynı seviyeye getirilmesi için düzenleme yapılacaktır.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi sayısının artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Özel üniversite mevzuatı olamadan bu kadar özel üniversite nasıl yönetiliyor. Doğrusu şaşırdım !
Ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.
-Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim sistemine uluslararası erişim kolaylaştırılacaktır.
-Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır.
-Nitelikli yabancı uyruklu akademisyenlerin toplam istihdamı oranı içindeki payı artırılacaktır.
-Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik barınma imkânları geliştirilecek ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacaktır.
Gerek öğrenci sayısı, gerekse yamancı uyruklu akademisyenlerle ilgili çalışmada nicelikten çok, nitelik olarak artırmanın eğitim sistemimize katkısı daha fazla olacaktır. Bunun en olumsuz örneği; üniversitesi olmayan il kalmadı ancak, nitelikli eğitim yapılamadığı için bir çok üniversitede ya kayıtlar düşüyor ya da bölümler kapanıyor.
Bu nedenle diyoruz ki; eğitimde sayısal çoğunluk yerine, nitelikli eğitim yapmanın yollarını aramalıyız.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı