ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI

4 Eylül 2019 Çarşamba

Ülkemizde 1 eylül tarihinden itibaren öğretmenlerin tatili biter ve okullarındaki görevlerine başlarlar. Geçmişte öğrencilerin derse başlaması eylül ayının ikinci haftası olurdu. 1 eylülde göreve başlayan öğretmenler iki hafta boyunca mesleki çalışmalar yaparak yeni öğretim yılına hazırlanırlardı. Bu yıl okulların açılışı ilk defa eylülün 2. Haftasına çekildiği için öğretmenlerin mesleki çalışmaları eylül ayının ilk haftası ile sınırlı kaldı. Bu durumda bu yıl mesleki çalışmalar 2- 6 eylül tarihleri arasında 5 günlük bir sürede yapacaklar. Bu mesleki çalışmaların içeriği genel olarak bakanlıkça belirlenip illere gönderilir, illerde kendi özel durumlarına uygun olan çalışma alanları seçerler. Benzer çalışmayı da ders yılı sonunda haziran ayında da yapılır.

Yıllardan beri okullarımızda yapılan bu çalışmaların ne kadar verimli olduğu doğrusu tartışılır. Her yıl benzeri konuların işlenmesi öğretmenler içinde sıkıcı olmaktan öteye gitmediği bir gerçek.

Bu yıl okullarda yapılması planlanan mesleki çalışmaların amacını ve alanlarını bakanlık aşağıdaki gibi belirledi.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
Eğitim ve öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı planlama çalışmalarına zemin hazırlamak.
Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bu kapsamda yapılacak çalışmaların planlanması.

2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programlarının incelenmesi ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarının yapılması.

3. Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Okul dışı öğrenme ortamlarında işlenecek ders ve kazanımların belirlenmesi, yeni etkinliklerin üretilmesi ve paylaşılması.

4. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.

5. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.
6. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.

7. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

8. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.

9. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.

10. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

Öncelikle mesleki çalışmaların amaçlarına diyecek yok. Keşke bütün amaçlar gerçekleştirilebilse.

Mesleki çalışmaların içeriğine baktığımızda ise kafalar karışıyor. 5 İş gününde bu kadar çok konuyu nasıl değerlendirme yapılacak ki öğretmenlere fayda sağlasın.

Diğer taraftan bu dönemde yapılacak çalışmalar öğretim yılın hazırlık niteliğinde olur. Yukarıdaki 2. Maddeye baktığımıza deniliyor ki; “Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.”

Henüz derslerin işlenmesine başlamadan dersin amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştiğini , amaçlara ulaşmada ne gibi sorunlarla karşılaşıldığını nasıl değerlendirebilirsiniz.

Bu çalışma ancak yılsonu değerlendirme çalışmaları sırasında ele alınırsa bir sonuç alırsınız.

Eğitim ciddi bir iştir. Eğer bir çalışma planlıyorsanız mutlaka dönütünü alabileceğiniz çalışmaları planlayıp uygun süre içerisinde gerekli çalışmaları yapmalısınız.

Aksi halde yapılan bu tür çalışmalar, 1 eylülde okulda görevine başlayan öğretmenleri derslerin başlayacağı güne kadar oyalamaktan başka bir işe yaramaz.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı