VİZYON 2023-ERKEN ÇOCUKLUK - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

VİZYON 2023-ERKEN ÇOCUKLUK

14 Kasım 2018 Çarşamba

Bu hafta okulöncesi eğitim ile ilgili olarak vizyon 2023’de neler var?
Hazırlanan programda “okulöncesi eğitim” yerine “erken çocukluk” ifadesi ilgimi çekti. Çünkü bu güne kadar bakanlığın kullandığı terim “okulöncesi eğitim” idi.

Diğer taraftan biz okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu hatta zorunlu olması gerektiğini haykırırken, birde baktık genel müdürlük düzeyinde olan okulöncesi, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanlığına dönüştürülmüş olduğunu gördük. Başkanlığın görevleri de üç cümle ile şöyle belirtilmiş.

Erken çocukluk eğitimi daire başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütmek.

b) Okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim programları ve materyalleri, kurum standartları, bütçe planlaması, mevzuat uygulamaları, mesleki gelişim ve proje konularında ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli olarak çalışmalar yapmak.

c) Erken çocukluk eğitimi konularında ilgili diğer bakanlıklarla koordineli çalışmalar yapmak.

Bu durumda bakanlık haklı. “Üç cümlelik iş için genel müdürlüğe ne gerek var?” mantığıyla daire başkalığı düzeyine indirilmiş. Eğer bu bakış doğru ise, bu iş için şube müdürlüğü de yeterli olurdu. Ancak ne hikmet ise vizyon 2023’de özel başlık açılıyor ve 5 yaş zorunlu hale getirileceği vurgulanıyor.

Doğrusu bu çelişkiyi anlamak zor.

Gelelim hedeflere.

Erken Çocukluk Eği̇ti̇m Hi̇zmeti̇ Yaygınlaştırılacak
1- 5 Yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak

Bu tablo bize okulöncesinde zaten 3, 4 ve 5 yaş grubunun eğitim gördüğünü gösteriyor. Yıllara göre de okullaşma oranında azda olsa artış var. Bu oran sadece 5 yaş için dikkate alınır ise okullaşma oranının daha da arttığı görülecektir. Bu durumda zorunluluk yaşı 4 ve 5 olarak belirlenemez miydi?

2- Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacaktır.
İşte bunun için 4 yaş niçin yok diyoruz. Kırsal kesime gezici olarak giden bir eğitim aracına sadece 5 yaşındakileri çağıracağımıza, zaten düşük yoğunluklu yer diye tanımladığımız yerleşim yerindeki 3 yaş grubunun da gelmesinin ne zararı var? Eğitimcimiz yaş gruplarını dikkate alarak her iki yaş grubuna da pekala faydalı olabilir.

3- Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçları karşılanacaktır.

Doğrusu bunu merak ediyorum. Öğretmenin yanında birde yemek personeli de mi düşünülüyor?

4- Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır.

Güzel de; niçin bunu bütün okul öncesi öğrencileri için yapmıyoruz. Hem okulöncesi eğitimi önemsiyoruz, hem de sosyal devletiz. Gelin bunu bütün öğrencilerimizi kapsayacak şekilde düzenleyelim.

5- Erken çocukluk eğitiminde yoksul hane halkına çocuk gelişimini destekleyici temel materyaller sağlanacaktır.

Doğrusu nasıl bir destek olacağını merak ediyorum.

6- Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacak.

İyi bir uygulama olacağını düşünüyorum. Yukarıda belirttiğim gibi, köye giden otobüs sınıfına 4 yaşındaki çocukta gelsin.

Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Yönelik Bütünleşik Bir Sistem Oluşturulacak

1- Resmi ve özel, farklı kurum ve kuruluşların inisiyatifinde yürütülen her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak kalite standartları oluşturulacak ve uygulamalar izlenecektir.

Bu hedef çok iyi işletilmeli ve izlenmelidir. Çünkü EĞİTİM her isteyenin yapabileceği bir iş değildir. Günümüzde ne yazık ki bunun istismarını yapan birçok kurum ve kuruluş var. Bunlara izin verilmemesi adın bu çalışma çok önemli.

2- Çocukla ilgili tüm yerel kurum ve kuruluşlar harekete geçirilecek ve tamamlayıcı bir iş birliği çerçevesi teşvik edilecektir.
Yukarıdaki madde burada çok iyi işletilmelidir.

Şartları Elverişsiz Gruplarda Eği̇ti̇mi̇n Ni̇teli̇ği̇ Artırılacak

1- Farklı kurum ve kuruluşlar ile halk eğitim merkezleri iş birliğinde anne babalara yönelik çocuk gelişimi ve psikolojisi odaklı eğitimler yaygınlaştırılacak.
Dilerim başarılı olunur!

2- Göçmen, geçici koruma altındaki ve mevsimlik tarım işçisi çocuklarla okulsuz köy ve köy altı yerleşim yerlerindeki çocukların bulunduğu okullarda hızlandırılmış, yoğun ve bir arada yaşamı destekleyici müfredatlar oluşturulacaktır.

Bu uygulama ilkokul çağındaki çocuklar için de kanayan bir yara. Umarım çözüm olur.

3- Erken çocukluk eğitiminde özel gereksinimli çocukların uyumunun sağlanması için gerekli öğretmen eğitimlerinin verilmesi pilot uygulamalarla başlatılacaktır.

Planlı bir çalışma ile başarılabilir diye umuyorum.

Bakanlığın Erken çocukluk dönemi (Okulöncesi eğitim) ile ilgili iyi niyetli girişimi tamam, ancak uygulamada önerileri de dikkate almasında fayda var. Çünkü okulöncesi eğitim temel eğitimin “TEMELİ”dir.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
 karakter kaldı