REKLAMI GEÇ

REGAİB KANDİLİ

25 Şubat 2020 Salı

Kandil; Müslümanlarca özel önem verilen, mübarek olarak görülüp değerlendirilmeye, yaşanmaya ve yaşatılmaya çalışılan gecelere verilen bir isimdir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu olup; 1566 ila 1574 yılları arasında 8 sene padişahlık yapan 2. Selim döneminde; minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için, kutsal geceler; adının yanına “kandil” kelimesi eklenerek anılır olmuştur.

Ramazan ayının müjdecisi olan “üç aylar”ın başlangıcı 25 Şubat 2020 salı günü… Üç aylar deyince aklımıza; Hicri takvime göre Recep, Şaban ve nihayetinde de Ramazan ayı geliyor. Recep aynı zamanda Hicri takvimin 7. ayı.

Bilindiği üzere hicri veya kameri takvim esasına göre bir yılda 5 önemli gece var. Bunlar sırasıyla Regaib, Miraç, Berat, Kadir ve Mevlit Kandilleri.

Bu sene 27 Şubat’ta Regaib, 21 Mart’ta Miraç,7 Nisan’da Berat, 19 Mayıs’ta Kadir ve 28 Ekim’de de Mevlit kandilleri idrak edilecek.

Sözlükte “bol ve değerli bağış, kendisine rağbet edilen şey anlamına gelen “ragibe” kelimesinin çoğulu olan “regaib”; İslami literatürde de “faziletli amel, bol sevap ve mükafat” manalarına gelir.

Bazı eserlerde Peygamberimizin (s.a.s) ana rahmine düştüğü gece olarak ifade edilmiş ise de; hadis alimlerince bu rivayete rağbet edilmemiştir.

Regaib gecesinin ilk olarak ihya edilmesi Kudüs’te 1056 ve Bağdat’ta 1087 miladi yıllarında vaki olmuştur. Gazzali; bu gecenin kutlanmasına tüm Kudüs halkının iştirak ettiğini yazar.(1)

Regaib gecesi her hicri yıl Recep ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan gecedir ve aslında perşembe günlerini cumaya bağlayan tüm geceler Müslümanlarca önemsenir.

İslam alimlerinin bir kısmı; Peygamber Efendimizi (s.a.s) bizzat gören “sahabe” ve ashabı gören “tabiin” döneminde Regaib gecesine özel bir kutlamanın olmadığını söylerler.

Diğer bir kısım alimler ise; ayet ve hadislerde zikredilmiş bir ay olan Recep ayının gecelerinden olması hasebiyle; Regaib gecesinin de faziletli bir gece olduğunu beyan ederler.

Nitekim her ne kadar zayıf rivayetler kapsamında olsa da; bazı hadislerden Peygamberimizin Recep ayına hususi bir ehemmiyet verdiği görülür.

Umulur ki Allah-u Teâlâ, bu gecede, mü’min kullarına ihsân ve ikrâmlarda bulunur. Ve yine beklenir ki bu gecede yapılan dualar reddolunmaz ve Allah u Teala her türlü ibadete kat kat sevâp verir ve bu geceye hürmet edenleri affeyler.

Çünkü Rabb’imiz affedicidir ve affetmeyi sever.
Recep ayı; kendisinde savaşın haram olduğu aylardan biri ve 3 ayların ilk ayı olması sebebiyle önemli bir aydır. Dolayısıyla bu ayın ilk perşembesini cumaya bağlayan gece de; dini hissiyatın zirvede olduğu özel zaman dilimleri zümresindendir ve bu gecede (varsa) kaza namazı ve farz namaz borcu yoksa nafile namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim kıraat etmek, zekat borcu yoksa sadaka vermek, hayır işlerinde bulunmak, tefekkür ve tezekkür etmek, ilmi neşriyat okumak faydadan uzak olmadığı gibi; aslında her zaman yapılması gereken faaliyetler içerisindedir.

Çünkü vakit/zaman; ücret karşılığı satın alınamayan, geri getirilemeyen ve önemine binaen Allah-u Teala’nın; üzerine yemin ederek dikkat çektiği bir kavramdır.
***
(1)Gazzali; İhya-ı Ulumud-din, I, 203

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı