REKLAMI GEÇ

DTO’dan münfesih şirketlere uyarı

DTO’dan münfesih şirketlere uyarı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Necdet Özer, münfesih kapsamda değerlendirilecek anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin ticaret sicil kayıtlarının re’sen silme işlemlerinin 1 Temmuz 2015 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 15 Ekim 2014 Çarşamba, 12:46

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunu”nun 133. maddesi gereğince münfesih kapsamda değerlendirilecek anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin ticaret sicil kayıtlarının re’sen silme işlemlerinin 1 Temmuz 2015 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkan Özer, yaptığı açıklamada, münfesih kapsamda değerlendirilecek olan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin şunlar olduğunu bildirdi:
“Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. maddesine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler. Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen, Tasfiye memurları tarafından; genel kurulun Kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara uygun olarak toplantıya çağrılmış olmasına rağmen iki defa üst üste toplanamadığını ispatlayan ve kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler. Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne dilekçe ve ekinde ticaret sicili kayıtlarındaki adresin bulunduğu yerdeki vergi dairesinden alınan yazı ile müracaat eden; vergi dairesince adresinde bulunmadığı tespit edilen ve ana sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil edilmemiş olmasının fesih sebebi sayılacağı hükmü bulunan anonim ve limited şirketler. 24 Haziran 1995 tarihli ve 559 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen tutarlara çıkarmamış anonim şirketler ile limited şirketler. 6103 Sayılı Kanunun 20. Maddesine göre, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara çıkarmamış anonim ve limited şirketler.”

Sermayelerini artırmadıkları için sicil kayıtları silinen şirketlere de fırsat tanıdığını ifade eden Özer, “Sermayelerini, 14 Şubat 2014 tarihine kadar 50 bin liraya çıkarmayan anonim şirketler ile 10 bin liraya çıkarmamış limited şirketlerin sicil kayıtları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 7. maddesi gereğince silinmiştir. Bu şirketlerin sermaye artışı için 11 Aralık 2014 tarihine kadar Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurmaları halinde sicil kayıtları açılarak tescil işlemleri yapılacaktır” dedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı