REKLAMI GEÇ

ÖĞRETMEN MUTSUZ İTİBARSIZ VE BORÇLU

ÖĞRETMEN MUTSUZ İTİBARSIZ VE BORÇLU

Eğitim İş Sendikası Denizli Şubesi Örgütlenme Sekreteri Arzu Güven, öğretmenlerin, toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük haklarının Cumhuriyet döneminden bu yana sürekli gerilediğini belirterek, “Öğretmen, mutsuz, itibarsız ve borçlu durumda” dedi. Güven yapılan bir ankette öğretmenlerin yüzde 69’unun da mesleğini bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 24 Kasım 2014 Pazartesi, 10:20

Eğitim İş Sendikası Denizli Şubesi Örgütlenme Sekreteri Arzu Güven, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri’nin kendisine verdiği “Başöğretmen” ünvanını kabul etmesinin de yıldönümü olan 24 Kasım’ın, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Güven, “Bu vesileyle Başöğretmenimiz Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

Bugün, öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük haklarının Cumhuriyet döneminden bugüne geçtiğimiz yıllar içinde sürekli gerilediğini belirten Güven, “Özellikle AKP iktidarı döneminde eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler, 4+4+4 gerici eğitim yasasıyla Öğretim Birliği’ne vurulan darbe, okul dönüşümleri, siyasi kadrolaşma, yandaş yönetici atama hevesi, eğitimin dini referanslara göre şekillendirilmek istenmesi öğretmenlerin yaşadığı sorunları daha da derinleştirmiştir. Öğretmen yetiştirme süreci siyasallaştırılarak çökertilmiş, öğretmenliğin saygınlığı da bundan büyük zarar görmüştür. Son yıllarda siyasi iktidar tarafından öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen söylem ve tutumların süreklilik kazanması, Alo 147 gibi isimsiz ihbar hatlarının kurulması, öğretmene yönelik şiddet eylemlerini artırmıştır. Bu tür olaylar sonucunda hayatını kaybeden ya da ciddi sağlık problemleri yaşayan öğretmenler bulunmaktadır” dedi.

İHANET SÖZLEŞMESİ
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana öğretmenlerin alım gücünde çok fazla düşüş olduğunu belirten Güven, “2002 yılında mesleğe yeni başlayan bir öğretmen maaşı ile 24 çeyrek altın alırken, 2014 yılında sadece 14 çeyrek altın alabilmektedir. Bu hesaba göre 2002 yılından bu yana öğretmenlerin maaşlarındaki alım gücü %41,6 oranında düşmüştür. Yetkili ama etkisiz sendika, Memur-Sen ile Hükümet arasında 2014 yılında imzalanan ihanet sözleşmesi nedeniyle enflasyon farkının ödenmeyecek olması da öğretmenleri olumsuz etkilemektedir” dedi.

YÜZDE 69’U MESLEĞİNİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR
Eğitim-İş’in 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 38 ilde 1165 öğretmenle yüz yüze görüşerek yaptığı “Öğretmenlerin gelirlerine ilişkin öğretmen görüşleri” adlı araştırma sonuçlarının öğretmenlerin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunları ortaya koyduğunu belirten Güven, “Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 73’ü gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle mesleğine motive olamadığını, yüzde 61’i gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını, yüzde 69’u ise daha çok para kazanacağı bir iş imkanı olursa öğretmenliği bırakacağını belirtmiştir” dedi.

İŞTE ANKETİN AYRINTILARI
Eğitim İş’in yaptığı ankette öne çıkan diğer ayrıntılar ise şöyle:
-Araştırmaya katılan kişilerin % 42’sinin erkek, %58’inin ise kadın olduğu belirlenmiştir.
-Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 77’sinin hiçbir sendikaya üye olmadığı, sadece % 23’ünün herhangi bir sendikaya üye olduğu tespit edilmiştir.
-Öğretmenlerin % 93’ü mesleğinden elde ettiği gelirleri yetersiz bulmuşlardır.
-Öğretmenlerin % 91’i Eğitim öğretime hazırlık ödeneğini yetersiz bulmuşlardır.
-Öğretmenlerin % 84’ü gelirindeki yetersizliğin mesleki verimini düşürdüğünü belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 91’i verilen çocuk yardımının yetersiz olduğunu belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 91’i ekders ücretlerinin yetersiz olduğunu belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 87’si ekders ücretlerinin kesilmemesi için hasta raporlarını işleme koydurmak istemediklerini belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 73’ü gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerle benzer çalışma koşullarına sahip olmadıklarını belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 68’i kazandığım para ile çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamadığını, %22’si ise kısmen karşıladığını belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 73’ü gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle mesleğine motive olamadığını belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 61’i gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 69’u daha çok para kazanacağı bir iş imkanı olursa öğretmenliği bırakacağını belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 89’u gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığını belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 86’sı öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediğini belirtmiştir.
-Öğretmenlerin % 85’i son on yılda alım gücünün düştüğünü belirtmiştir.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR
Güven, öğretmenlerin çözüm bekleyen başlıca sorunlarını ise şöyle sıraladı: 

-Eğitimin ulusal, bilimsel, laik ve kamusal esaslara dayandırılmasını, her aşamasında parasız olmasını,
-Öğretmenlerin sosyo-ekonomik statülerini yükseltecek önlemler alınmasını,
-Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yaratacak uygulamalara son verilmesini,
-Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yönündeki söylem ve uygulamalara son verilmesini,
-Gerici, ırkçı ve bölücü kadrolaşmanın önlenmesini, eğitim yöneticiliği için nesnel ölçütlerin geçerli kılınmasını,
-Eğitim kurumlarımızın personel ihtiyacının gerçekçi bir biçimde belirlenerek, yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edilmesini,
-Okullarda “kölelik sistemi” veya “mevsimlik işçi” olarak adlandırılan ücretli öğretmen uygulamasına son verilmesini,
-Ülkemizin koşulları göz önünde bulundurularak, yeni bir öğretmen yetiştirme sistemi geliştirilmesini,
-Eğitimde etnik kimlik ve mezhep-tarikat gibi kimlikleri öne çıkartacak ithal müfredat programları yerine, ulusal, laik, bilimsel ve halktan yana programlar uygulanmasını,
-Eğitim çalışanları ve tüm kamu çalışanlarının örgütlenme haklarının önündeki bütün engellerin kaldırılıp, grev ve toplu sözleşme hakkının tanınmasını istiyor;
-Yaşadığımız bütün sorunlara rağmen bütün öğretmenlerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.

Yorumlar

Çağdaş   -  Bağlantı 25 Kasım 2014, 08:47

Allah öğretmenlerimizin önce gözünü sonra cebini doyursun.Tek maaş asgari ücretle geçinenler ne yapsın?

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı