Teknokent çatırdıyor. 4 oda ve borsa yönetimden ayrıldı - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

Teknokent çatırdıyor. 4 oda ve borsa yönetimden ayrıldı

Teknokent çatırdıyor. 4 oda ve borsa yönetimden ayrıldı

2008 yılında kurulan ve teknoloji alanında yapılması planlanan çalışmalar ile heyecan uyandıran Teknokent çatırdıyor. Kurucu ortak ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunan Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Ticaret Borsası, Teknokent yönetiminden ayrıldı. Gerekçe ise Rektör Bağ’ın yönetim onayı almadan gerçekleştirdiği icraatlar, kendisini yüksek ücretle başkan ataması ile danışman görevlendirmesi.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 25 Temmuz 2017 Salı, 18:42

Pamukkale Teknokent A.Ş., kurulduğu 2008 yılında hedefleri ve projeleri ile heyecan uyandıran bir yapılanma olarak ortaya çıktı, kuruluş tarihinden itibaren de Denizli’nin itici gücü olan oda ve borsaların da hem ortak, hem de yönetim kurulu üyesi olarak yer aldığı bir süreç geçirdi.

Ancak, son dönemlerde farklı konularla gündeme gelen Teknokent’te çatırdamalar yaşanmaya başlandı.

GÜNDEME YÜKSEK BAŞKAN ÜCRETİ İLE GELDİ
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın atanmasının ardından Teknokent’te yaşanan gelişmelerin, kurucu ortaklar olan Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Ticaret Borsası’nı rahatsız ettiği biliniyordu.

Özellikle Rektör Hüseyin Bağ’ın Teknokent müdürü olarak kendisini yüksek bir ücretle görevlendirdiği iddialarının yerel ve ulusal basında yer almasının ardından tartışmaların odağındaki kurum olmuştu.

DANIŞMAN SORUNU
Teknokent’e Bağ’ın müdür olmasının ardından rektörlük danışmanının yüksek ücretle Teknokent danışmanı olarak görevlendirmesinin de yönetim kurulunun bilgisi dışında gerçekleştiği iddia edilmiş, yönetimde de sorunlara yol açmıştı.

ORTAK METİN, AYRI DİLEKÇELER
Yaşanan gelişmelerin ardından birlikte adım atan Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Ticaret Borsası, hazırladıkları ortak dilekçeyle Teknokent yönetiminden istifa ettiklerini bildirdi.

Gönderilen dilekçede şu görüşlere yer verildi:

“Başlangıçta sermayedeki ağırlık nedeniyle ve sonrasında ana sözleşmede yapılan değişikliğe nazaran, şirketin yönetim kurulu başkanlığı Pamukkale Üniversitesi temsilcisi tarafından yürütülürken hissedar olan diğer kurumların yönetim kurulu başkanları da yönetim kurulu üyesi olarak şirketi yönetmeye çalıştılar.

Bilindiği üzere ülkemizde teknoloji geliştirme bölgelerinin ve teknokentlerin başlıca var olma sebepleri üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve teknoloji alanında yatırım yapan girişimcilerin desteklenmesidir. Bu amaç doğrultusunda kurulduğu günden bu yana herhangi bir problem ve huzursuzluk yaşamadan şirketin yönetiminde elimizden gelen tüm çaba tarafımızdan sarf edilmiştir. Ancak mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi Rektörü olarak atanmasından sonra cereyan eden olaylar silsilesi, bizi bugün bulunduğumuz noktaya getirmiştir.

Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi tarafından temsilci atanması ve şirkete Yönetim Kurulu Başkanı olmasından sonra, Üniversite kanadından atanan tüm temsilciler azledilerek yerlerine yenileri getirildi ve bir sene içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri hiç sabit kalmayarak sürekli değişiklik gösterdi. Bu aşamada yönetimdeki sürekliliği sağlamak için diğer hissedarlar tarafından büyük çaba sarf edildi.

Yönetim Kurulunda görüşülmeden Genel Müdürlüğe atanan ve sonrasında yine Genel Müdürlükten alınan Prof. Dr. Şahin Çonkur’un hangi gerekçeyle göreve getirildiği ve neden görevinden azledildiği bugün hala hissedar ve Yönetim Kurulu üyesi sıfatını haiz olduğumuz halde bilgimiz dahilinde değildir. Genel Müdür değişikliği, Üniversitenin içerisinde bulunduğu zorlu sürecin bir sonucu olarak tarafımızca kabul edilmiş ve söz konusu kararlar Oda temsilcisi olarak tarafımızdan imzalanmıştır.

Genel müdürün görevden alınmasından sonra, gerekirse bir istihdam bürosunun yardımıyla iyi bir yönetici bulunmasına ilişkin teklifimiz reddedilmiş ve her türlü itirazımıza rağmen, Prof. Dr. Hüseyin Bağ, fikrimizi dahi almadan kendini Genel Müdür olarak atamış ve önemli denecek bir ücret belirleyerek kendisine maaş olarak bağlamıştır. Yine aynı dönemde üniversitede rektör danışmanlığı yaptığı iddia edilen bir kişi, şirkete danışman olarak atanmış ve yine kendisine ciddi miktarda bir ücret ödenmesi karara yazılmıştır. Tüm bu kararlar, üzerinde mutabık kalınmadan tek taraflı olarak yazdırılmış ve tarafımıza imza için gönderilmiştir. Bu kararlar, tarafımızca karşı çıkılarak imzalanmamış olsa da sonradan bu görevlendirmelerin geçici olduğu söylenerek bizlere bu kararlar imzalatılmıştır.

Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın ve danışmanının şirketten aldığı ücretler, basına kötü bir şekilde yansımış ve hem şirketin hem de şirket hissedarı olan Kurumlarımızın ciddi şekilde itibar kaybına sebep olmuştur. Basında yer alan haberler sonrasında, genel müdürlük ve danışmanlık pozisyonlarına yapılan atamaların gözden geçirilmesi tarafımızdan toplantılarda dile getirilmiş olmasına rağmen bu husus toplantı tutanaklarına yansıtılmamıştır.

Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda kurumlarımız tarafından gösterilen direnç sonucu şirkette olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak ana sözleşme değişikliğine gidilmiş ve Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısı artırılarak, Yönetim kurulundaki etkinliğimiz pasifize edilmiştir.

Yapılan ana sözleşme değişikliği sonrasında kurulan yeni yönetim kurulunda toplantıların paylaşım esaslı değil, tek taraflı karar verilen tayin ve tasarrufların bildirilmesi şeklinde olduğu temsilcimiz tarafından Odamız Yönetim Kuruluna iletilmiştir.

Yukarıda sayılan olaylar silsilesi, kurucu ortağı olduğumuz, kuruluş amaç ve felsefesine aykırı olarak yönetilmeye başlanan, katılımcı yönetim sistemi uygulanmayan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’deki Yönetim kurulu üyeliğinden istifa edilmesine karar verilmiştir.”

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı