REKLAMI GEÇ

“MALİYET MUHASEBESİ DEĞİL, VİCDAN MUHASEBESİ YAPIN”

“MALİYET MUHASEBESİ DEĞİL, VİCDAN MUHASEBESİ YAPIN”

Yaşanan her iş kazasının ardından iş güvenliği konusu gündeme gelir. En fazla bir hafta ülke gündemini meşgul eder sonra unutulur gider. Konunun tekrar gündeme gelmesi için yine birilerinin ölmesi gerekir. Güneş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Güney, iş güvenliği tedbirlerinin zaman kaybı ve maliyetli olarak görüldüğünü belirterek, “Bu konu hem bir kültür, hem de vicdani bir durumdur. Maliyetlerden öte insani duygular bu tedbirleri almaya zorlamalıdır” dedi.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 6 Şubat 2015 Cuma, 10:14

Son yıllarda getirilen yasal zorunlulukların da katkısıyla “İş Güvenliği” ve “İş Sağlığı” gibi ifadeleri daha sık duymaya başladık. İş güvenliği kültürü ve bilinci, hem işveren, hem de çalışan kesimde tam olarak oturmuş değil. Faciayla sonuçlanan iş kazaları, bunun kanıtı.

Güneş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Güney, İş Güvenliği konusunun yasal zorunluluklardan ziyade, bir kültür ve insani bir konu olduğu görüşünde… Dr. Muharrem Güney, ile İş Güvenliği konusunu konuştuk. İşte o ropörtaj..

ic-5NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ?
DENİZLİHABER: İş sağlığı ve güvenliği nedir? Neden gereklidir?

DR.MUHARREM GÜNEY: İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yaparsak “ işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz.

Genel anlamda yapılması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amaçlarını şöyle sıralayabiliriz; Öncelikli amaç çalışanları korumak. Bu, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Diğer amaç ise üretim güvenliğini sağlamak. Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.

Bir diğer amaç ise işletme güvenliğini sağlamaktır. İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.

DENİZLİHABER: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir?

DR.MUHARREM GÜNEY: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” dır.

DENİZLİHABER: Güneş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ne zaman ve nerede kurulmuştur?

DR.MUHARREM GÜNEY: Güneş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 1997 yılından beri sağlık alanında hizmet vermekte olan Güneş Özel Halk Poliklinik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak ilk Denizli’de kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 04.02.2010 tarih ve 26 sayılı belge ile yetkilendirilmiştir. Bugün Güneş OSGB olarak  Denizli, Burdur, Manisa da şubelerimiz bulunmakta olup, Denizli, Aydın, Burdur, Isparta, Antalya, Muğla, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyon, Uşak, Balıkesir  illerine hizmet vermekteyiz. Güneş OSGB sektörün referans kadroları eşliğinde zaman kaybına neden olmadan tek elden hizmet almanıza yönelik teknik araç gereç, alt yapı desteği, dalında uzmanlaşmış İş Güvenliği Uzmanları, İş Yeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün ülkemizde yerleşmesinde üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.

ic-4
GÜNEŞ OSGB SİSTEMİN NERESİNDE?
DENİZLİHABER: Güneş OSGB olarak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetindeki rolünüz nedir? Siz bu işin neresindesiniz?

DR.MUHARREM GÜNEY: Güneş OSGB; Bütün insanların çalışma hayatında en temel hakkı olan sağlıklı yaşam ve güvenli çalışma şartlarının sağlanabilmesi için gerekli hizmetleri sunmaktadır.

Nasıl ki evrendeki varlıkların en değerlisi insansa; insan için yapılacak hizmetlerin en değerlisi de, onun maddi ve manevi hayatını tehlikeye atan unsurların ortadan kaldırılmasıdır.
Her hayatın sağlık ve güvenlik şartları içerisinde yaşanmaya değdiğine ve iş güvenliğinin çalışanlar bakımından bir “insan hakkı” olduğuna inanan kuruluşumuz, çalışan insanımızın daha sağlıklı ve daha erdemli bir hayatı hak ettiği görüşündedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermek amacıyla kurulan şirketimiz, çalışan insanımızın maddi ve manevi hayatını korumak için, bilimsel yaklaşımlara dayalı nitelikli hizmet vermenin kutsallığına inanarak yola çıkmıştır. Bu amaçla uzman kadromuzu oluşturan; işyeri hekimlerimiz, iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer sağlık personellerimiz ile sektörelbazlı hizmet vermekteyiz. Bünyemizdeki iş güvenliği uzmanlarımız ile (maden müh. , kimyamüh. , makine müh. , tekstil müh. , jeofizik müh. , endüstri müh. , elektrik elektronik müh. , bilgisayar müh. , kimyager) mermer fabrikaları, yer altı ve yer üstü maden ocakları, tekstil fabrikaları, haddehaneler, doğal gaz dağıtım santralleri, boyahaneler… gibi farklı sektörlerdeki birçok firmaya uygun branşlardaki uzmanlarımız ile hizmet sunmaktayız.

Uzun yıllardır “İş Sağlığı ve Güvenliği” sektöründe olan kuruluşumuz, ticari kaygılardan uzak ve rekabete çok önde başlamış olmanın verdiği rahatlık ile meslek erbabı olmanın sosyal ve vicdani sorumluluğu içerisinde hizmet etmeyi görev ve gaye edinmiştir.

ic-3
“İŞ GÜVENLİĞİ İNSANİ BİR KONUDUR”
DENİZLİHABER: Güneş OSGB olarak İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşması için neleri gerekli görüyorsunuz?

DR.MUHARREM GÜNEY: Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenlerin ve çalışanların bilinçlendirilmesi gerekir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına birinci derecede insani duygular yön vermelidir. Bu konu hem bir kültür, hem de vicdani bir durumdur. Maliyetlerden öte herkesi insani duygular bu tedbirleri almaya zorlamalıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin asıl çalışma alanı, tehlikeli durum ve tehlikeli davranışın ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır. Hafif yaralanmalı veya yaralanmasız olaylar göz ardı edilmemelidir. Çünkü kaza sonucu meydana gelecek kazanın büyüklüğü önceden kestirilemez. Ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanan her kazanın temelinde 29 hafif yaralanmalı, 300 yaralanmasız (ramak kala) olay vardır.

DENİZLİHABER: İş güvenliği çalışmalarına işletmenin üst düzey yöneticileri de katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır.

DR.MUHARREM GÜNEY: İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmaların, işletmeler için zaman kaybı ve ekstra maliyet getirdiği düşünülmemelidir. Çünkü kazalardan korunma yöntemleri ile üretim,  maliyet, kalite kontrol metotları benzerlik ve paralellik arz eder. İş sağlığı ve güvenliği tek cümle ile; insan merkezli yaklaşımın adıdır.

 

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı