REKLAMI GEÇ

Türkiye Mimarlık Politikası hazırlandı

Türkiye Mimarlık Politikası hazırlandı

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı M. Serdar Alayont, oda genel merkezi tarafından uzun çabaların ardından Türkiye Mimarlık Politikası’nın hayata geçirildiğini belirterek, ilgili tüm kesimlerin bu politikaların hayata geçirilmesinden sorumlu olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 20 Şubat 2019 Çarşamba, 17:40

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, TMMOB Kanunu ile kurulan odanın faaliyetlerini bağlı olduğu hukuk, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye’nin antik uygarlıkların kesiştiği bir coğrafyada yer aldığını, çok değerli mimarlık ve sanat eserlerinin bulunduğunu ifade eden Alayont, “Kültürel ve tarihi zenginliklerin beşiği ülkemizde; nitelikli eğitim ve uygulamalar önemsizleştirilerek mimarlık, planlama ve yapılı çevre üretim sürecinden uzaklaştırılmış; toplumun nitelikli mimarlık hizmetlerine erişimi gerçekleşememiştir. Yaşam çevrelerinin nitelikli mimarlık hizmetlerinden yoksun biçimlenmesine neden olan bu süreç; yapı kültürümüzün yozlaşmasına, yaşam değerlerimizin yitirilmesine, kentsel yaşam kalitesinin düşüp toplumsal eşitsizliğin yükselmesine, giderek kentlerin kimliksizleşmesine ve afetlere daha fazla açık hale gelmesine yol açılmaktadır” dedi.

Mimarlar Odası tarafından ülkeye özgü bir mimarlık politikasının oluşturulmasına yönelik uzunca bir süredir değerlendirme ve çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Alayont, “Bu süreç, içinde bulunduğumuz siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz koşullarında yeniden ele alınmıştır. Yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi; nitelikli mesleki hizmetlerin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması, güvenli ve sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşması için ‘Türkiye Mimarlık Politikası’ hazırlanmıştır. Mimarlar Odası’nın, mimarların, kamu yönetiminin, yerel yönetimlerin, ilgili tüm kesimlerin ve kurumların, ülke adına ortak sorumlulukları çerçevesinde; Türkiye Mimarlık Politikası’nın hedeflerini gerçekleştirmek için tüm ilgililer ile birlikte ayrıntılı bir ‘eylem planı’ oluşturularak hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Bu politikaların uygulanmasında çevre ve sosyal politikalardan sorumlu bakanlıklar başta olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ilgili uzman sivil toplum kuruluşları ve diğer kamusal örgütlenmelerin sorumlu olması gerektiğini anlatan Alayont, “Mimarlar Odası, Türkiye Mimarlık Politikası hedef ve ilkelerinin savunulması ve uygulamaya geçirilmesinin güvencesi olmayı üstlenmiştir. Sunulan anlayışla, oluşturulan mimarlık politikasının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için ilgili kesimleri birlikte çalışmaya davet etmektedir” dedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı