“Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi”nden karamsar tablo çıktı - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

“Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi”nden karamsar tablo çıktı

“Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi”nden karamsar tablo çıktı

Denizli Sanayi Odası, geleneksel hale getirdiği “Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi”nin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette ortaya ciddi oranda karamsar bir tablo çıktı. Sanayici 2019’dan umutlu değil, üretim, istihdam, karlılık başta olmak üzere her alanda daralma öngörülüyor.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 19 Nisan 2019 Cuma, 14:00

Denizli Sanayi Odası (DSO) üyeleri arasında her yıl düzenlediği “Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi”nin 14.sünü gerçekleştirdi. Genel Görünüm Anketi 2019 çalışmasına, DSO’ya üye 1.361 sanayici arasından 490’ı katıldı, %36’lık bir oran yakalandı.

Anket sonuçları, Pamukkale Tenis Kulübü’nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna aktarıldı.

Anket ve sonuçlarına ilişkin genel değerlendirmeler yapan Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli sanayisini üretim, kapasite kullanımı, satış, sipariş, karlılık, yatırım, ihracat ve istihdam gibi çeşitli açılardan mercek altına aldıklarını belirterek, sonuçların 2018 yılında bu alanda yaşanan gelişmeler ile 2019 yılının beklentilerine ışık tutacağını söyledi.

ANKET OLUMSUZ BİR TABLO ÇİZİYOR
Keçeci, “Bu sene genel olarak olumsuz bir tablo çizen anket, geçen yıllara göre de ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Ankete katılan firmalar, 2017 yılına kıyasla 2018 yılının zor geçtiğini belirtirken, 2019 yılı için de kötümser beklentilere işaret ediyor” dedi.

Bu yılki genel görünüm anketinin önemli konularından birinin de konkordato uygulamalarından sanayicinin etkilenme düzeyi ile yerel seçimler sonrasında sanayicinin yeni dönemde yerel yönetimlerden beklentileri olduğuna işaret eden Keçeci, “Geçen yılın anketi 2017 sonunda ortalama çalışan sayısının 138 olduğunu gösteriyordu. Bu yılın sonuçları ise 2018 sonunda bu rakamın %16,77 azalarak 115’e gerilediğine işaret ediyor. İstihdamla ilgili soruya verilen yanıtlar, SGK tarafından açıklanan istihdam verileriyle kısmen paralel olsa da daha büyük bir düşüşü gözler önüne seriyor. SGK verilerine göre 2018 yılı sonunda zorunlu sigortalı çalışanların sayısı önceki yılın aynı dönemine göre %5.57 gerilemişti. Sanayicilerin %73.71’i 2018’de ‘istihdamım arttı ya da aynı kaldı’ diyor. Bu oran 2017 için %85.25 seviyelerinde idi. Aynı soruya verilen yanıtlar sektörel bazda incelendiğinde, istihdamdaki en olumlu tablo, ankete yanıt veren firmaların %47.06’sının ‘istihdamım arttı’ dediği gıda sektöründe. 2018’de istihdamım azaldı diyenlerin %45.45’e ulaştığı mermer ve madencilik sektörü, bu sene de geçen yıl olduğu gibi anketin istihdam bakımından en olumsuz sonuçlarına imza atıyor” dedi.

2019 yılının ise, istihdam beklentileri bakımından 2018’e göre daha olumsuz bir yıl olacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Keçeci, “2019’da sanayicilerin %28.02’si istihdamının azalacağı beklentisini taşıyor. Bu oran geçen sene %11.16 seviyesinde idi. Bu öngörü, istihdam bakımından bugüne kadar yapılan anketler içindeki en olumsuz beklentilerden biri olarak göze çarpıyor. İstihdamımız azalacak diyenlerin oranı, son on sene içinde sadece genel seçimler öncesinde 2015 yılı beklentileri bakımından bu derece yüksek seviyelere çıkmıştı” diye konuştu.

“ÜRETİM, SATIŞ VE SİPARİŞLERDE ARTIŞ 2018’DE YAVAŞLADI”
Sanayicilerin %40.98’i üretiminin, %50.66’sı dış satışlarının 2018’de arttığını ortaya koyduğunu belirten Keçeci, ”İç satışlar ve yeni siparişlerde artışa işaret edenlerin oranı ise sırasıyla %35.03 ve %42.93. Bu oranlar önceki yıla göre gerilese de ankete katılan sanayiciler arasında önemli bir kitleyi temsil ediyor. 2019 yılı beklentileri de yavaşlamanın süreceğine işaret ediyor. Ankete katılan sanayicilerden 2019’da dış satışları ve yeni siparişlerinin azalacağını bekleyenlerin oranı %23 seviyelerinde. Oysa bu oran, geçen sene 2018 beklentileri için sadece tek haneli rakamlarda seyrediyordu. Kablo ve bakır tel sektörü, üretim, dış satış ve siparişler bakımından en olumlu tabloya imza atıyor. Sektörde 2018’de üretim, satış ve siparişlerim arttı diyenlerin oranı %60-%70 seviyelerini bulurken, bu kriterlerin 2019’da azalmasını bekleyenlerin oranı sadece %14 seviyesinde. Makine ve metal sektörü ise beklenti bakımından en kötümser sektör olarak göze çarpıyor. Sektörde üretim ve iç satışların azalmasını bekleyenler %60’ları, dış satış ve yeni siparişlerin azalmasını bekleyenlerin oranı ise %40’ları aşıyor” dedi.

“2018’DE KARLILIK AZALDI”
Ankete katılan sanayicilerin %29.11’inin, 2018 yılında 2017’ye kıyasla kârlılığının arttığını belirttiğini hatırlatan Keçeci, “Oysa geçen sene bir önceki yıla göre karlılığını artıranların oranı %43.58’di. 2018’de karlılığı azalan ve zarar edenlerin oranı ise geçen yıla göre 12 puan artarak %43.20 seviyelerine çıkıyor. Sektörel farklılıklara bakıldığında üretim, satış ve siparişlerle örtüşen bir tablo karşımıza çıkıyor. Karlılık bakımından en olumlu tabloyu sergileyen kablo bakır tel sektöründe sanayicilerin %71.43’ü karlılığını koruduğunu söylerken, karlılığım azaldı ya da zarar ettim diyenler %28.58 seviyesinde. Makine metal sektörü ise 2018’de karlılığını en çok kaybeden sektör olarak görünüyor. Sektörde karlılığı azalan ya da zarar edenlerin oranı %60’ı buluyor. Bu oran önceki yıl %35 seviyelerinde idi” dedi.

ENERJİ, HAMMADDE VE ARA MALI MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ 2018’E DAMGASINI VURDU
Denizlili sanayicilerin 2018’de de her türden maliyet kaleminin arttığına vurgu yaptığını dile getiren Keçeci, “Enerji maliyetindeki artış %96.30’luk yanıtlanma oranıyla ilk sırada. Bunu %92.45 ile hammadde-ara malı maliyeti izliyor. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki artışın makine ve metal ile kablo-bakır tel sektörlerine yansıması da dikkat çekiyor. Bu sektörlerde 2018’de istisnasız tüm sanayiciler ‘hammadde maliyetim arttı’ diyor. İstihdam maliyeti bakımından ise son 5 yılın en iyi sonuçlarından birisini aldığımızı görüyoruz. Ankete katılan sanayicilerin %38.89’u 2018’de istihdam maliyetinin azaldığı ya da aynı kaldığını belirtiyor. %63.43’ü ihracat yaptığını beyan eden sanayicilerin TL cinsinden en büyük maliyet kaleminin işçilik olduğu düşünüldüğünde; bu tabloyu 2018’deki döviz kuru artışı ve yoğun istihdam teşvikleri ile açıklamak mümkün” diye konuştu.

“TAHSİLAT VADELERİ HALA UZUN”
Anketi yanıtlayan her 2 sanayiciden birisi 2018’de önceki seneye göre tahsilat vadelerinin uzadığına vurgu yaptığını hatırlatan Keçeci, ‘Değişmedi’ diyenlerin oranının ise %37.32 ile göz ardı edilemeyecek seviyede olduğunu vurguladı.

Keçeci, “Ankete katılan sanayicilerin %8.61’i tahsilat vadelerinin kısaldığını belirtiyor. Vadelerin uzadığı konusunda şikayetin en yoğun olduğu makine ve metal sektöründe tahsilat vadelerinin uzadığını belirtenlerin oranı %64’ü buluyor. Kablo-bakır tel sektöründe ise aksine sanayicilerin %28,57’si tahsilat vadelerinin kısaldığını söylerken, %57.14’ü değişmediğini vurguluyor. Ankete katılan sanayicilerin 2018’de hedeflediği satış miktarına erişme oranı %65.30. Bu oran son dört yıldır %73-%77 bandında yer alıyordu. Oysa 2013, 2012 yılları ve öncesinde sanayici satışlardaki hedeflerini %80’in üzerinde tutturabildiğini söylüyordu. Dolayısıyla son dönemde bu oranın daha aşağıda seyretmesi, sene başında konan hedeflere ulaşmanın her geçen yıl daha da zorlaştığını gösteriyor” dedi.

“SANAYİCİLERİN NEREDEYSE YARISI FİNANSMAN SORUNU YAŞIYOR”
2018’de finansman sorunu yaşayanların oranının %44.65 olduğunu belirten Keçeci, “Bu oran geçtiğimiz iki senede %28-%30 seviyesinde idi. Sektörel olarak bakıldığında, ankete katılan firmalar arasında finansman sorunu yaşayanların en yüksek olduğu iki sektör, %66.67 ile makine ve metal sektörü ve %45.83 ile tekstil-hazır giyim sektörü. Finansmana erişim konusunda sorun yaşayanların azınlıkta olduğu sektör ise, sanayicilerin %14.29’unun ‘finansman sorunu yaşıyorum’ dediği kablo-bakır tel sektörü. Finansman sorununun en önemli nedeni %26.04 ile ‘kredi maliyetinin yüksekliği’. Bu yanıtı %19.53 ile ‘müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirememesi’ ve %18.93 ile ‘TL’nin değerli olması’ izliyor. Sanayicilerin %7.66’sı son bir yıl içinde kullandığı krediyi kısmen ya da tamamen kapatma konusunda uyarı aldığını belirtiyor. Bu görece düşük bir oran gibi görünse de, geçen sene %4, 2013 ve öncesi yıllarda sıfıra yakın, hatta sıfır düzeyinde seyretmekteydi.

“2019 YATIRIMLAR AÇISINDAN UMUT VAAT ETMİYOR”
Ankete katılan sanayicilerin %52.86’sı, 2018’de yatırım yapmadığını açıkladığını, yeni yatırıma gidenlerin oranının ise %17.18’de kaldığını dile getiren Keçeci, “Modernizasyon %24.23’lük oran ile halen en büyük sabit sermaye yatırımı olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte 2019’da da yatırım iştahının yıllardır olduğu seviyelerde seyretmesini beklemek mümkün. Ankete göre Denizlili sanayicilerin %27.62’si yurtiçinde yatırım yapmayı düşünüyor. Bu oran geçen sene %40 seviyesinde olmakla beraber, son beş yıldır ortalama %26 düzeylerinde” dedi.

“TL’NİN DEĞER KAYBI, SANAYİCİYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ”
Genel görünüm anketine katılan Denizlili sanayicilerin %78.14’ünün, 2018 yılında TL’nin değer kaybetmesinden ‘olumsuz’ olarak etkilendiğini söylediğini, ‘olumlu’ olarak etkilenenlerin oranının ise %7.91 seviyesinde olduğunu belirten Keçeci, “Bu oranlar önceki yıllarda sırasıyla %70 ve %20 düzeyinde seyrediyordu ve neredeyse %65’i ihracatçı olan sanayiciler için bu dağılımın olağan olduğu değerlendiriliyordu. Fakat bu seneki sonuçlar dövizdeki aşırı yükselişlerin bir ihracatçı bakış açısından da artık olumsuz algılandığını gösteriyor. Kurdan etkilenme açısından bakıldığında sektörel farklılıklar da oldukça dikkat çekici. TL’nin değer kaybetmesinden olumsuz olarak en çok etkilenen sektör %85,71 ile kablo-bakır tel sektörü. Mermer-madencilik sektöründe ise sanayicilerinin %18,18’i bu durumdan olumlu etkilendiğini ifade ediyor” dedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı