REKLAMI GEÇ

TMMOB’a bağlı odalar yeni düzenlemeye tepkili

TMMOB’a bağlı odalar yeni düzenlemeye tepkili

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Denizli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Oktay Ulutaş, birliğe bağlı odaların idari ve mali denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veren düzenlemeyi eleştirerek, odaların her anlamda şeffaf ve kamuoyuna açık olduğunu belirtti.

/ DENİZLİHABER / 18 Aralık 2013 Çarşamba, 15:02

DENİZLİHABER
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıylaTMMOB’a bağlıElektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları odalarının idari ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildi.

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Oktay Ulutaş, düzenlemeyle ilgili değerlendirmesinde, geçen ay da Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca yapılmasını içeren Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’ de yayımlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:
“Uygulama 33 yıl sonra tozlu raflardan indirilerek, TMMOB’u yok etmek için uygulamaya sokulmuştur. Bakanlar Kurulu’nun bu kararı, 6235 sayılı TMMOB Yasası’na 1983 yılında, 12 Eylül faşizminin ruhuna uygun olarak Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen bir maddeye dayandırılmıştır. Bu madde, TMMOB üzerinde Bayındırlık Bakanlığı’nın, Odalar üzerinde ilgili bakanlıkların idari ve mali denetimine ilişkindir. Ancak bu hüküm o dönemde ve 30 yıl boyunca 17 hükümet tarafından uygulanmamıştır. TMMOB ve bağlı odaların Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, kamu tüzelkişiliği ve yerinden yönetim özerk kuruluşu olma hüviyetine fiilen dokunulmamıştır. Fakat bu hükmün şimdi işletilmesi, mühendis, mimar, şehir plancıları örgütlülüğü üzerinde 12 Eylül faşizminin düzenlemesini esas alan otoriter bir vesayet ilişkisini tesis etme çabası anlamına gelmektedir.”

DENETİMDEN KAÇMIYORUZ
TMMOB’a bağlı odaların tüm çalışmalarının şeffaf ve denetime açık olduğunu belirten Ulutaş “İdari ve mali yapımız, yürüttüğümüz kamusal mesleki denetim hizmetlerimize, üyelerimize, çalışanlarımıza ve topluma dönük bir yaklaşımla, her türlü rantçı, çıkarcı yaklaşım ve girişimden korunmuştur. Bu yapı, şeffaftır, aktır, denetlenirliği güvencelere, denetim kurullarına, genel kurullara, örgütlü üyelerimizin birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme mekanizmalarına bağlanmıştır. İşleyişimiz, bütün şeffaflığıyla basılı çalışma raporlarımızda ve web sitelerimizde yer almaktadır. İşleyişimiz, ülkemizin genel bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının mali harcamalarının Sayıştay denetiminden kaçırıldığı gibi kaçırılmamaktadır” dedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı