REKLAMI GEÇ

İMO Başkanı Şenel görevdeki 2 yılı değerlendirdi

İMO Başkanı Şenel görevdeki 2 yılı değerlendirdi

İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı Doç. Dr. Şevket Murat Şenel, görevdeki iki yılını denizlihaber.com’a değerlendirdi. Bu süreçte Denizli İMO’nun faaliyetlerini anlatan, çalışmaları değerlendiren Şenel, önümüzdeki süreç için hedeflerini ve projelerini de paylaştı. İşte, İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Şevket Murat Şenel’in son iki yıl ve önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmeleri:

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 18 Şubat 2016 Perşembe, 09:15

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ YEREL YÖNETİMLERİN ÇÖZÜM ORTAĞIDIR!

Denizlihaber.com: İnşaat Mühendisleri Odası’nda iki yıllık başkanlık sürecini geride bıraktınız. Bu 2 yıllık dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Şevket Murat Şenel: İtiraf etmeliyim ki iki yıl çok çabuk geçti. Hatırlayacağınız gibi göreve geldiğimiz dönem ülkemizin yerel seçimlere ve Denizli’nin büyükşehir olmaya hazırlandığı bir dönemdi. 30 Mart seçimlerinden sonra gerek ilçe belediyelerinin ve gerekse de büyükşehir belediyesinin yeniden yapılanması ve taşların yerine oturması için zaman geçmesi gerekti. Bu sürecin yaklaşık bir yılı bulduğunu söylemek mümkün. Hatta bu geçiş dönemine katkıda bulunmak amacıyla İnşaat Mühendisleri Odası olarak “Büyükşehir Denizli” konferansını düzenledik. Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcımız sayın Süleyman Elban’ı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcımız sayın Tamer İnan’ı Denizli’de ağırladık. Büyükşehir olma sürecinde ilimiz bekleyen sorunların ve fırsatların masaya yatırılmasını ve tartışılmasını istedik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. İnşaat mühendislerinin yerel yönetimlerin en büyük çözüm ortağı olduğu bir gerçek. Belediyelerin ise bu ortaklıktan daha fazla yararlanması gerekiyor.

ÇÖZÜMÜN ÖNCELİKLİ ADRESİ ANKARA!
Denizlihaber.com:
Geçen 2 yıllık döneme baktığınız size en çok sıkıntı veren konular nelerdi?

Şevket Murat Şenel: Geçen iki yıllık dönemde bize sıkıntı veren çok sayıda konu oldu ve ne yazık ki bu sorunların pek çoğunun kaynağı da çözüm yeri de Denizli değildi. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler sebebiyle meslek odalarının yetkilerinin önemli ölçüde erozyona uğradığını söylemek zorundayız. Yetkilerimizin elimizden alınması ise odaların etkinliğini ortadan kaldırdı. Bizim açımızdan en büyük sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte asıl zarar gören ve etkisizleşen meslek odalarından ziyade mesleğin kendisi oldu. Bize sıkıntı veren bir diğer önemli konu ise bu yasal düzenlemelerin bir sonucu olarak odamız ve üyelerimiz arasındaki bağın zedelenmesidir.

Yetkilerimizin elimizden alınmasından sonra üyelerimizin odaya gelmesini gerektiren pek çok başlık ortadan kalktı. Meslektaşlarımızın pek çoğunun odaya gelmek istediği için değil de, gelmek zorunda olduğu için geldiğini görmek bizleri üzdü ve üzmeye de devam ediyor. Etkinliklere ve mesleki faaliyetlere olan ilgi giderek azalıyor. Ben şahsen bu tavrın uzun vadede mesleğe zarar vereceğini düşünüyorum. Yapı denetim sektörünün içinde bulunduğu durum en önemli sorunlarımızdan biri. Bugün müteahhitler, kendisini hangi yapı denetim şirketinin denetleyeceğine karar veriyorlar. Bu mantık hatası yapı denetim sektörünün çalışmamasının en büyük sebebi. Görmediği binayı veya projeyi kontrol ettiğine dair imza atan ve geçimini bundan sağlayan meslektaşlarımızın sayısı hiç de az değil. İmzacı olarak tarif edilen bu yapının kanıksanması ve neredeyse yasal bir müessese veya iş gibi algılanması mesleki etik anlayışımızdaki erozyonun bir göstergesi. Ne yazık ki işlerin bu hale gelmesinin en büyük sebebi mevcut yasa ve yönetmeliklerin mesleği bu noktaya sürüklemesidir. Eğimi yanlış yere verip de suyun doğru yöne akmasını beklemek ne kadar mantıksız ise, bu sistem ile mesleğin doğru bir yöne akacağını ummak ta o kadar mantıksızdır. Statik proje hizmetlerindeki kalitesizlik ise bize sıkıntı veren ve çare bulamadığımız bir diğer husus. Şu an projecilik sektöründe vahşi bir rekabet hakim.

Statik projelerin yapı denetim şirketleri tarafından kontrol edildiğini söylemek mümkün değil. Yasal anlamda proje kontrolüne imkan veren ve denetimi sağlayan yetkilerin odamızın elinden alınması çözüme yapabileceğimiz katkının önündeki bir engel. Çok sayıda ilçe belediyesinde proje kontrol birimlerinde inşaat mühendisi yok. Yani belediyeler de bu işi sağlıklı şekilde yapamıyor. Bütün bunlar ilimizde üretilen projelerdeki kalitenin hızla düşmesine sebep oluyor. Yapı denetim yasasını neden çıkardığımızı unuttuk, Erzincan’ı, Marmara ve Düzce’yi Dinar’ı, Van’ı ne yazık ki çok çabuk unuttuk. Gördüğünüz gibi saydığım bütün bu sorunların ve bize sıkıntı veren konuların kaynağı Denizli değil. Ama gelin görün ki bütün bunların yereldeki sonuçları ile bizler muhatap oluyoruz. Çözümün adresi ise Ankara.

AYNI RESME BAKARAK FARKLI HİKAYELER ANLATMAKTAN VAZGEÇMELİYİZ.
Denizlihaber.com: Bu sorunların çözümü için yerelde yapabileceğiniz hiç bir şey yok mu? Ya da siz bu sorunların çözümü için ne tür adımlar attınız?

Şevket Murat Şenel: Elbette ki yapılabilecek şeyler var. Fakat mevcut durumun net bir fotoğrafını çekmek konusunda sanıyorum sorun yaşıyoruz. Aynı fotoğrafa bakıp da başka başka hikayeler anlatmak, resmi tam okuyamadığımızı gösteriyor. Halbuki hastalığı tedavi edebilmek için önce doğru şekilde teşhis etmemiz gerekiyor. Ankara’dan ve yasal mevzuatlardan kaynaklanan sorunları çözmek için milletvekillerimize mektuplar yazdık. Hem 7 Haziran hem de 1 Kasım seçimlerinden önce milletvekili adaylarımıza ulaşmaya ve sorunlarımız hakkında kendilerini bilgilendirmeye çalıştık. Fakat siyasetin çözebileceği konuları asıl ele alması gereken taraf şubelerden ziyade oda genel merkezleri. Ne yazık ki bu sert siyaset ortamı yüzünden tarafların bir araya gelemediğini, aynı masa etrafında oturamadığını görüyoruz. Umarım yerelden de olsa bizim çağrılarımız ve çabalarımız bir sonuç doğurur. Yapmış olduğumuz bir başka çalışmada ise proje ve bina kalitesi ile ilgili problemleri anlamak ve çözmek için son beş yılda Denizli’de üretilen yeni konut projelerinin sayısını ve kimler tarafından yapıldığını araştırdık. Bulduğumuz sonuçlar tüm Denizli’de dokuzbine yakın yeni proje üretildiğini ve bu projelerin ise yaklaşık 330 kadar farklı inşaat mühendisi tarafından hazırlandığını gösterdi. Daha detaylı incelediğimiz zaman projelerin yaklaşık yüzde 80’nin 50 kadar meslektaşımız tarafından yapıldığını gördük. Biraz daha detaya indiğimiz zaman yaklaşık 20 kadar inşaat mühendisinin ilimizde yapılan statik projelerin yarısında imzası olduğunu gördük. Bütün bu rakamlar fiyat rekabetinin boyutlarını ve kaynağını bize gösteriyor aslında. Yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz bilgileri üyelerimiz ile paylaşıyoruz. Bu yolun bir yere çıkmayacağına öncelikle onların inanmasını sağlamak için uğraşıyoruz. Yapmaya çalıştığımız bir diğer iş ise üyelerimizi yerinde ziyaret etmeye çalışmak oldu. Yasal düzenlemelerin üyelerimiz ile aramızda oluşturduğu mesafeyi ortadan kaldırmak ve onları dinleyebilmek için büro ziyaretleri yaptık. Özellikle son bir yılda cumartesi günleri meslektaşlarımızı ziyaret ederek, üye toplantılarının oluşturamadığı iletişim ortamını tesis etmeye çalıştık. Elbette ki bütün meslektaşlarımıza ulaşma şansımız olmadı. Fakat bu süreçte oldukça yararlı geri dönüşler de aldık. Meslektaşlarımızın yerel yönetimler ve resmi kurumlar ile ilgili bize aktardıkları sorunlarının çözümü için söz konusu idarelere başvurarak çözüm yolları aradık ve armaya da devam ediyoruz.

HEPİMİZ SORUMLUYUZ
Denizlihaber.com:
Denizli’nin büyükşehir olması sizin belediyeler ile olan ilişkilerinize nasıl yansıdı? Geçen 2 yıla bakarak bir değerlendirme yapmanız mümkün mü?

Şevket Murat Şenel: Doğrusunu söylemek gerekirse, Denizli’nin büyükşehir olması, ilçe belediyelerinin kurulması ve yeni sistemin oturması zaman gerektiren bir süreçti. Sistemin oturması için gereken bu başlangıç döneminde çok verimli bir arakesit oluşturma şansı bulamadığımızı düşünüyorum. Bunda da bana göre en önemli etken belediyelerimizin içinde bulunduğu yapılanma süreçlerinin sıkıntıları ile boğuşuyor olmasıydı. Özellikle son dönemde yerel yönetimlerimiz ile daha sağlıklı iletişimler kurma şansı yakalamaya başladığımızı görüyoruz. Bu türden işbirlikleri sayesinde çözüm ve proje odaklı çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu kentin başına gelecek iyi şeylerden de kötü şeylerden de hem belediyeler, hem de biz mühendisler sorumluyuz. Doğru olduğuna inandığımız şeyleri doğru bir üslup ve yöntemle ifade etmeye gayret gösteriyoruz. Daha fazla işbirliğinin yolunu arıyoruz. Bugün yerel yönetimlerimizde geçmişte hiç olmadığı kadar meslektaşımız görev yapıyor. Bu meslektaşlarımızın da elini taşın altına sokmasını ve işbirliği çabalarımıza destek vermesini umuyoruz.

ADAYLIĞIMI AÇIKLAYACAĞIM
Denizlihaber.com: Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Henüz adaylığınız konusunda bir açıklama yapmadınız, devam etme niyetiniz var mı?

Şevket Murat Şenel: Devam edip etmemeyi ciddi anlamda düşündüm. Geçen iki yılda mevcut bölünmüşlük ile sinerji oluşturamadığımızı fark ettim. Seçimleri kaybettiği için iki sene boyunca odasına uğramayan ve önündeki iki yılı sonraki seçime bilenerek geçiren meslektaşlarımız var. Bu durum bir guruba da özgü değil, bu sorun ortak bir sorun. Var olan bu anlayışı değiştirmeden oda da başarılı olmanın mümkün olacağını sanmıyorum. 7-0 seçim de alsanız arkanızda fay kırıkları ile ancak bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Geçen seçimde diğer listenin başında yer alan değerli dostum Bülent Şahan ile bu konuyu zaten uzun süredir değerlendiriyorduk. İkimiz de uzlaşarak kazanacaklarımızın yarışarak ve tepişerek kazanacaklarımızdan daha fazla olduğu konusunda hemfikiriz. Bu düşüncelerimi kendi gurubumuzda paylaştım. Tek liste olacak ise devam etmek istediğimi ifade ettim. Meslektaşlarımızın büyük çoğunluğunun bu fikre destek verdiğini ve artık bunu denememiz gerektiğini söylemelerinden dolayı mutluyum. Bu şartlar altında yeni dönemde de aday olmaya karar verdik. Bugün adaylığımız ile ilgili basın açıklamasını yapmayı planlıyoruz.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı