REKLAMI GEÇ

5’inci etap için son başvuru 28 Aralık

5’inci etap için son başvuru 28 Aralık

5’inci Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi tebliği hibe projeleri için son başvuru tarihi 28 Aralık 2009 olarak açıklandı.

/ DENİZLİHABER / 26 Kasım 2009 Perşembe, 16:43

Tarım İl Müdürü Yusuf Gülsever, 5’inci Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi tebliği hibe projeleri için son başvuru tarihinin 28 Aralık 2009 olduğunu açıkladı. Gülsever, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesinde amacın; doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal gelir düzeyinin yükseltilmesi, yerinde istihdam yaratarak kırsal göçün önlenmesi, tarımsal üretim ile tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, tarımsal sulama alt yapısının geliştirilmesi, temel kamu hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi, hizmetlere erişimin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin yaratılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunu belirtti.

Gülsever, hibeye konu proje konularının, ekonomik yatırımlar destekleme programı ve tarımsal alt yapı yatırımlarını destekleme alt programı olmak üzere iki bölümde ele alındığını söyledi. Gülsever, ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
-Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar,
-Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin, hibe desteği kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

Gülsever, tarımsal alt yapı yatırımlarını destekleme alt programı kapsamında; mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırım konularına, sadece sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birliklerinin tüzel kişilik olarak başvurabileceklerini söyledi. Gülsever, sulama tesislerinin, sadece tarla başına kadar olan bölüm için geçerli olduğunu ifade etti.

Gülsever, proje hibeleri için son başvuru tarihinin, 28 Aralık 2009 olduğunu belirterek, “Yatırımlar hibe sözleşmesi imzalanmasından itibaren 01.12.2010 tarihine kadar tamamlanacaktır. Hibeye esas toplam proje bedeli; ekonomik yatırımlar için bireysel başvurularda 100 bin TL, şirket, grup başvurularında 500 bin TL. Bu projelerde verilecek hibe miktarı yüzde 50’dir. Kamusal altyapı başvurularında 500 bin TL’dir. Alt yapı projelerinde hibe miktarı yüzde 75’dir” dedi.

Gülsever, proje hibelerine, kimlerin başvurabileceğini de söyledi. Gülsever, “Tarımsal üretim yapan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan çiftçiler, küçük ölçekli kırsal iş alanlarında faaliyet gösteren kişiler, bireysel olarak başvurabilirler. Tarımsal üretim yapan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan çiftçilerin bir araya gelerek oluşturduklar, şirketler, vakıflar, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile bunların üst örgütleri bu kuruluşların kendi aralarında oluşturacağı ortaklıklar, kırsal alandaki kamu hizmetlerine yönelik basınçlı sulama tesislerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler için sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi yatırım programı desteğinden yararlanmak için başvurabilirler” dedi. Gülsever, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı İl Proje Yürütme Birimi’nde Ercan Arslan, İbrahim Doruk ve Güngör Tuncar’ın görevli olduğunu ve bu kişilere, Tarım İl Müdürlüğü’nün, 212 54 80 numaralı telefonundan ulaşılabileceğini söyledi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı