REKLAMI GEÇ

TEKEL SATILAMAZ!..

Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı İbrahim Gür, TEKEL’in alkol bölümünün Teksaslılar’ın eline geçtiğini, sırada sigara bölümünün satışının bulunduğunu belirterek, “Alkol bölümünün satışından hiçbir gelir elde edilmemiştir. Şimdi, sıra TEKEL’in sigara bölümündedir. AKP hükümetini uyarıyoruz! TEKEL’in özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmelidir” dedi.

/ DENİZLİHABER / 31 Ekim 2007 Çarşamba, 01:00

Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı İbrahim Gür, TEKEL’in özelleştirmesine tepkili. Uluslararası sermayenin, emrindeki IMF, DB ve DTÖ aracılığı ile kendi istek ve çıkarları doğrultusunda, Türkiye tarımını da değiştirdiğini ve yeniden yapılandırdığını belirten Gür, “Buna bağlı olarak da tarımsal destekleri kaldırıyor, tarımsal girdi sağlanan KİT’lerle birlikte, destekleme alımı yapan KİT’ler de birer birer, yerli ve yabancıya bakılmaksızın satılıyorlar, özelleştiriliyorlar. Sonuçta Türk çiftçisi, piyasanın acımasız koşullarına bırakılıyor, devletin çiftçisi ile olan bağı kopartılıyor. Tüm tarımsal alanlarımız uluslararası şirketlerin denetimine giriyor, ülke olarak onların açık pazarı haline getiriliyoruz. Bütün bu olup bitenlerden üzüm ve tütün üreticileri de nasibini alıyor. Şirketler üzüm ve tütün üreticileri için en önemli dayanak olan devletle bağını sağlayan TEKEL gibi dev kuruluşun alkol bölümü yok edildi. Şimdi de sigara bölümü bitirilmeye çalışılıyor” dedi.

‘Çiftçiler bağlarını köklemek zorunda kaldı’

TEKEL’in özelleştirilmesiyle üzüm ve tütün üreticilerinin, şirketler karşısında tek başına bırakılmasının hedeflendiğini belirten Gür, “Bu hedef doğrultusunda TEKEL’in sigara ve içki bölümlerinin ayrı ayrı özelleştirilmesinin yolu açıldı.Ülkemizin en büyük kuruluşlarından biri olan TEKEL’in önce alkol bölümü, Nurol-Limak-Özaltın- TUTSAB Konsorsiyumu’na 292 milyon dolara satıldı. Bu birleşme Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını alarak Şubat 2004’te faaliyete başladı. 2006 yılında Mey İçki Texsas Pacific Group’a(TPG) yüzde 90 payını 810 milyon dolara sattı. Bu özelleştirmeden binlerce TEKEL işçisi gibi binlerce üzüm üreticisi aile de olumsuz etkilendi. Özelleştirilen suma işletmeleri ve şarap fabrikaları üretici yerine tüccarlardan üzüm almayı tercih etti. Böylece, alkol, şarap ve konyak üretimi için kullanılan üzüm fiyatları alabildiğine düşürüldü. Bazı bölgelerde çiftçiler bağlarını köklemek zorunda kaldılar” diye konuştu.

‘Satıştan gelir elde edilmedi’

Gür, Tekel’in alkol bölümünün satışı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun hazırladığı raporda, yanıltıcı propaganda yapıldığının ve hazinenin gelir elde etmediğinin gösterildiğini belirtti. Gür, raporda ‘Hisse devrinin yapıldığı tarih itibariyle 262 milyon 384 bin dolar değerindeki net aktif (özkaynak) 292 milyon dolara devredildi. Bu devir karşılığında 29 milyon 616 bin dolar gelir elde edilmiştir. Bu gelir, devredilen markaların peştemaliye (kira) değeridir. Böyle bir hükmün sözleşmeye konulması, devir esnasında markaların peştemaliye değerinin tespitinin eleştirilmesinin de önünü tıkamıştır. Böylece özelleştirme sonucunda hiçbir gelir elde edilememiştir’ dendiğini söyledi.

‘Alkol bölümü Teksaslılar’ın eline geçti’

Gür, “MEY İçki, TEKEL’in alkol bölümünü devralırken beraberinde kasasındaki 348,4 trilyon TL’yi de devraldığı söylenmektedir ve konuyla ilgili meclise soru önergesi de verilmiştir.Açıkçası TEKEL’in alkollü içkiler bölümü MEY İçki’ye hibe edilmiştir. Bu durum neo-liberal politikaların ortaya çıkarttığı bir sonuçtur. Buradaki mesele, tek başına alkol bölümünün peşkeş çekilmesi, hibe edilmesi hatta üstüne para verilmesi, kamunun elinde olan her şeyin her ne olursa olsun, nasıl yapılırsa yapılsın sermayeye sunulması değildir.Özelleştirmelerle esasen ulusaşırı şirketler, kamunun pazar payını ele geçirmekte ve üretici ile devletin bağının koparmaktadır. Hükümet ve şirketler tarafından serbest piyasa diye propaganda edilen bu durum çiftçinin örgütsüz bırakıldığı bir ortamda ulusaşırı şirketlerin tek başına egemen kılınmasının örtülü adından başka bir şey değildir. Hedeflenen gerçekleşmiştir, TEKEL’in alkol bölümü Teksaslılar’ın eline geçmiştir” diye konuştu.

Sırada, TEKEL’in sigara bölümünün özelleştirilmesi olduğunu dile getiren Gür, “Üçüncü kez özelleştirilmesi için bu ay sonunda ihaleye çıkarılacağı hükümet yetkililerince söyleniyor. Tekel’i satabilmek için Citygroup’un organizasyonuyla İngiltere’de‘Roadshow’ düzenliyorlar ve“Bu kez TEKEL’i satacağız” diyorlar. Oylarını aldıkları üreticileri ve çalışanları hiç düşünmeden rahatlıkla söylüyorlar bunları. Faturayı çalışanların ve üreticilerin ödeyeceklerini bile bile söylüyorlar. AKP hükümetini uyarıyoruz! TEKEL’in özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmelidir. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Biz TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak diyoruz ki; AKP halkın oylarından aldığı yetkiyi halkın zararına kullanmaktan vazgeçmelidir” diye konuştu.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı