REKLAMI GEÇ

Aday listeleri seçim kurullarına veriliyor

Aday listeleri seçim kurullarına veriliyor

Siyasi partiler, 30 Mart’ta aday göstereceği belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları listesini bugün seçim kurullarına teslim edecek.

/ DENİZLİHABER / 18 Şubat 2014 Salı, 10:31

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, siyasi partilerin il başkanlığınca, büyükşehir belediye başkan adaylarının isimleri alındı belgesi karşılığında DVD ve yazılı olarak saat 17.00’ye kadar İl Seçim Kurulu’na verilmesi gerekiyor.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları da belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adaylarının listesini alındı belgesi karşılığında DVD ve fiziki ortamda yazılı olarak ilçe seçim kurullarına saat 17.00’ye kadar teslim edecek.

Bağımsız adayların da güvence makbuzunu ekleyerek başvurularını saat 17.00’ye kadar yapmaları gerekiyor.

Öte yandan siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine seçim kurullarınca hemen başlanacak. Saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarından bunları gidermeleri istenecek. 20 Şubat, siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

GEÇİCİ LİSTELER 21 ŞUBAT’TA İLAN EDİLECEK

Geçici aday listelerinin ilanı ve devamındaki süreç ise şöyle:

21 ŞUBAT 2014

-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması. –İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması.

-Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

22 ŞUBAT 2014

-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.

-Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü.

-İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;

a) İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,

b)İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü.

24 ŞUBAT 2014

-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.

-2972 sayılı Kanun’un 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.

26 ŞUBAT 2014

-İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na itirazlarının son günü.

-2972 sayılı Kanunun 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulu’nca kesin karara bağlanmasının son günü.

28 ŞUBAT 2014

-Yüksek Seçim Kurulu’nun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü.

-Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi.

-Geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).

1 MART 2014

-Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.

-Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması.

2 MART 2014

-Kesin aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil);

a) İlçe seçim kurullarınca,

b) Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilanı (2972/16).

-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.

-Sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı