İşte dev projeler - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

İşte dev projeler

İşte dev projeler

İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yönetimine talip olan Meslekte Birlik Grubu proje ve hedeflerini üyeler arası dayanışma, oda ve meslektaşlar arasında aktif iletişim, meslek itibarının artırılması, meslek içi eğitim, örgütlenme çalışmaları, sosyal ve kültürel aktiviteler ve kamuda İMO’nun gücü başlıklarıyla duyurdu. İşte dev projeler.

/ DENİZLİHABER / 24 Şubat 2012 Cuma, 12:32

MESLEKTE BİRLİK GRUBU PROJE VE HEDEFLERİ .

ÜYELER ARASI DAYANIŞMA
“Mesleki çalışmaları ve yetkilerini kullanmaları sürecinde karşılaştıkları her türlü haksızlık, şeref, haysiyet ve onur kırıcı davranışlara karşı meslektaşlarımızın yanında olunacaktır. Meslektaşlarımızın dayanışması anlamında kuracakları her türlü dernek, şirket ve platformlara gereken destek verilecektir. Güncel ve toplumsal sorunların, toplumun bir parçası olan üyelerimize etkilerini saptayarak en kısa sürede çözümün bulunmasına yönelik etkili çalışma yöntemleri geliştirilecektir. Komisyonlarımız veya çalışma gruplarımızla XI. dönemde özel sektörde, kamuda çalışan veya emekli üyelerimizin sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlı çalışmalara destek verilecektir. Ayrıca üyelerimizin, yeni istihdam ve çalışma alanlarını geliştirecek çalışmalara katkı yapılacaktır.

İNSANI VE HAYATI GÜZELLEŞTİRME
Dünyada insan odaklı ve bilgi odaklı kurumlar kazanıyor. Dünyadaki başarılı ve dünya kalitesinde iş yapan kurumların özelliği de insana ve bilgiye yatırım yapmalarıdır. Bu kurumlar ve firmalar insana ve bilgiye yatırım için müthiş bütçeler ve zaman ayırmaktadırlar. Kalite ve başarı için bütçe ve zaman ayırmadan kurumda yeni bir şey yeni bir gelişme olmasını beklemek mümkün değildir. Olsa olsa şans eseri olur. İyi ülkelerin de özelliği budur. Örneğin Finlandiya müthiş Arge yatırımları yaptı. Yıllarca okullarında inovasyon dersleri verdirdi. Sonunda bir tane firma yakaladı. Şu anda cep telefonu sektöründe geldikleri nokta ortadadır. Dünya bu konuyu ciddi anlamda önemsemektedir. Bu konuda çok ciddi toplantılar, forumlar yapılmaktadır. Dünyada başarılı olmuş sistem yöneticileri, kişiler toplantılarda başarı hikayelerini anlatmaktadırlar. “World Business Forom”, “4. Antalya Yönetim buluşması” gibi adlarla yurtdışında ve Ülkemizde’de bu tür toplantılar çoğalarak artmaktadır. Hepimizin bildiği gibi meslektaşlarımız kendi inşaat mühendisliğini icra etmemin yanında yöneticilik de yapmaktadırlar. Dolayısıyla sahip oldukları, içinde bulundukları şirketin ya da kurumun daha iyiye gitmesi, gelişmesinden sorumludurlar. Birlikte çalıştıkları kişilerin geçim derdine düşmemeleri ve daha güzel bir yaşam sürmeleri için emek sarf etmelidirler. Dolayısıyla meslektaşlarımızla hep birlikte dünyadaki insana ve hayatı güzelleştirmeye yönelik hareketlerin dışında kalmamız kabul edilemez. Bu yüzden de meslektaşlarımızın kendi mesleki bilgilerinin yanında yönetsel becerilerini de geliştirecek çok ciddi eğitimlere katılmaları gerekliliğine inanıyoruz. Ülkemizde de insanı ve hayatı güzelleştirmeye yönelik yapılması gerekenleri anlatan ve işini dünya kalitesinde yapan kişi ve kurumlar bulunmaktadır. Bu kişi ve firmalar ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Bunlardan ikisi “İzgören Akademi“ ve “Aksya”’dir. Bu firmaların verebilecekleri eğitim ve seminerlerin isimleri ve kısa içerikleri alınmıştır. İncelemek isteyenler, adaylarımızdan bu eğitim ve içeriklerini temin edebilirler. Ayrıca internet üzerinden http://3bcozumler.com.tr/ ve www.laksyakocluk.com bağlantıları kullanılarak daha detaylı incelemeler yapılabilir. Bu eğitimlerden bazılarının isimleri aşağıda verilmiştir.

“Dünyadaki Başarılı Şirketlerin 6 Özelliği”
“Sistem Liderliği Modeli” (Profesyonel Yönetim Becerileri)
“At Şu Adımı” (Mücadele Ruhu, Girişimcilik, Bilgi, Proje Yönetimi, Liderlik)
“Geleceği Yönetmek” (Strateji, Gelecek Planlaması)
“İhtilal Görmemiş Kuşaklar”
“Değerlerle Yönetmek”
“Hayata Ve Kendine Bakış”
“Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi” (Çalışanlarınızı Nasıl Daha Verimli Yönetirsiniz?)
“Siyasal İletişim”
“Takım Çalışması”
“Sizin Dükkân Torunlara Kalır Mı? (İletişim, Kurum Kültürü, Bilgi, Gelecek)
“Zaman Yönetimi”
“Avucunuzdaki Kelebek” (Hayat Amacı, Hedef Belirleme, Değerler, Motivasyon)
“Hayatımız Film” (Etkili İletişim)
“Süpermen Türk Olsaydı” (Motivasyon, Girişimcilik, İş Kalitesi, Dürüstlük, Yurt Sevgisi, Hoşgörü)
“Yaşamı Renklendiren Ayrıntılar” (Sosyal Davranış Ve Protokol Kuralları)
“İşe İsteyerek Gelmek” (Motivasyon)
“Satışın Şifreleri”
“Dikkat Vücudunuz Konuşuyor” (Beden Dili)
“Liderlik”
“Altı Üstü Yönetim”
“Pazarlama Stratejileri”
“Şikayetlerden Şikayet Etmeyin, Şikayetleri Yönetin”
“Müzakere Ve İkna Becerileri”
“Toplantı Yönetimi”
“Problem Çözme Becerileri”
“Proje Yönetimi”
“İş Görüşmesi Yöntemleri Ve Mülakat Teknikleri”
“Diksiyon”
“Kurum Kültürü”
“Kriz Yönetimi”
“Performans Yönetimi”
“İşverenler Açısından İş Hukuku Uygulamaları”
“Çatışma Yönetimi”
“Stres Yönetimi”
“Herkes İçin Hukuk”
“Etkili Yazılı İletişim Teknikleri”

Meslekte birlik grubu olarak, gelecek dönemlerde tüm meslektaşlarımızın yapacak olduğumuz mesleki eğitimlerin yanında ülkemizde ve dünyada yapılan bu eğitim ve seminer çalışmalarına katılmalarını çok önemsiyoruz. Ayrıca Denizli İnşaat Mühendisleri oda üyelerimizin başarı öykülerini de düzenleyeceğimiz forumlarda dinlemek istiyoruz. Yukarıda değinildiği gibi dünyadaki başarılı kurum ve kuruluşlar da bu eğitimleri önemsemektedir. Bu eğitimler ile yönetsel ve kişisel becerilerimizin artacağı bir gerçektir. Meslektaşlarımızın içinde bulunduğu Şirket, kurum ve kuruluşlarımızın çok daha iyi olacağına, Denizli’de dünya kalitesinde iş yapabilen meslektaşlarımızın artacağına ve girişimcilik ile çok daha yeni iş sahalarının ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu şekilde gelişmiş ve büyümüş İnşaat Mühendisleri camiası Denizli’deki tüm kurum ve kuruluşlar tarafında itibar gören ve sözü dinlenen bir topluluk olacaktır.

ODAMIZ ve MESLEKTAŞLAR ARASINDA AKTİF İLETİŞİM
Günümüzde bilgiye erişme ve bilgiyi kullanma çok önemlidir. Artık, bilgi ve teknolojiler yarışmaktadır. Bilgi ve teknolojiyi kullananların yaşam standardı ve dünya üzerindeki iddiaları artmaktadır. Bu kapsamda, mevcut web sitemizin daha aktif bir şekilde kullanılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Üyelerimizin sorun ve görüşlerini özgürce paylaşabileceği bir forum ortamı, web sitemiz içerisinde faaliyete geçirilecektir. İş arayan meslektaşlarımız ile işveren firmalar arasındaki iletişimin çok daha rahat ve kolay olabilmesi için web sitemiz aktif olarak kullanılacaktır.

MESLEK İTİBARININ ARTIRILMASI
Görevimiz, “inşaat mühendislerinin istihdam olanaklarının arttırılması ve mesleğin etkin olarak kullanılmasının sağlanması” olup; inşaat mühendisliği mesleğinin itibarının, aynı zamanda emek-yaşam standardıyla olan ilişkisinin bilinci ile her türlü platformda gerekli girişimler yapılacaktır.

“Etkin bir mühendislik hizmeti, emeğine saygı gösterilen, kamuoyunda gerekli itibarı ve belirli yaşam standardı olan kişiler ile yapılabilir.”

MESLEK İÇİ EĞİTİM
İnşaat mühendislerinin mesleki tecrübe ve bilgilerini artırmaya yönelik, Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği (SİM) kapsamında meslek içi eğitimleri düzenlenmiştir. 2007 yılında yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile ilgili üyelerimizin bilgilendirilmesi ve gerekli meslek içi eğitim çalışmalarının yapılmasına devam edilecektir. İnşaat mühendisliği alanındaki gelişmeleri tartışmaya açarak, kamuoyu ve meslektaşlarımızın ilgisine sunmak için; odamızın öncülüğünde, üniversite, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile çalışarak düzenlemiş olduğumuz meslek içi eğitimlere (kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, kurslar vb.) önümüzdeki dönemde eğitim kalitesi daha da artırılarak devam edilecek ve meslektaşlarımızın yoğun katılımı sağlanacaktır.

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
Odamızın kurulduğu 1954 yılından bugüne, dünya ve ülke koşulları önemli değişimlere uğradı. Örgüt olarak bu değişimin çok gerisinde olduğumuzun bilinci ile yasa ve yönetmeliklerimizin çağımıza uygun hale getirilmesi için, gerek genel merkez bazında gerekse ülke yönetimi düzeyinde girişimlerde bulunulacak, mevcut yapımızın yeniden düzenlenmesi doğrultusunda çalışmalara hız verilecektir. Bu çalışmalarımızın en kısa sürede sonuçlanabilmesi için mücadelemiz sabır ve inatla devam edecektir. Odamızın yurt genelindeki örgütlenmesi oldukça yetersizdir. Daha fazla örgütlenme ile sesimizin daha gür çıkacağı açıktır. En ideal bir hizmet için oda ve üye ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacı ile yurt genelindeki şube ve temsilcilikler yaygınlaştırılmalıdır. Bu kapsamda, diğer illerdeki şubelerimizle işbirliği çalışmaları yapılacaktır.

BASIN YAYIN FAALİYETLERİ
Meslektaşlarımızın toplum içindeki yeri ve öneminin kamuoyuna anlatılması ve sürekli gündemde tutulması için, medya ilişkileri geliştirilerek şubemizin faaliyetleri medyaya etkin olarak aktarılacaktır. Görsel ve yazılı basında mesleğimizle ilgili konularda toplum bilincinin geliştirilmesi amacı ile haber programları ve oturumlara katılarak kamuoyu bilgilendirilecektir.
İnşaat mühendisi meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi, bilimsel ve teknik yayınların aktarılması kapsamında şube bültenlerinin düzenli bir biçimde basılarak meslektaşlarımıza ulaştırılması sağlanacaktır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER
Meslektaşlarımız arası iletişimin geliştirilmesi için sosyal faaliyetlerin önemi büyüktür. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi perçinleyici tanışma ve dayanışma toplantıları düzenlenecektir. Ayrıca, meslektaşlarımızın özel günlerinde hep yanlarında olacağız.
Üyelerimizin kaynaşmasına, bilgi alışverişine fırsat verecek yurt içi mesleki, teknik ve turistik geziler, halk oyunları kursları spor aktiviteleri ve özel geceler düzenlenecektir. Denizli yerelindeki sosyal ve kültürel sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurularak kent kültürünün gelişmesine katkı konulacak, meslektaşlarımızın bu faaliyetlerde bulunmaları desteklenecektir.

PROJE ÜRETEN MESLEKTAŞLARIMIZ
Yaşadığımız ekonomik krizler ile geçmişten gelen sorunlar birleşince, meslektaşlarımızın her geçen gün hayat standartlarının düştüğü bir gerçektir. Proje üretimindeki gelir düşüklüğü, mühendislik ilkeleriyle tamamen ters olan günü kurtarma mantığını doğurmuştur. Bu da proje ve hizmet kalitesini düşürmüştür. Önümüzdeki dönemde haksız rekabetin önlenmesi için gerekli yeni çalışmalar yapılacaktır. Şeffaflık ilkesi gereğince üyelerimizin yıllık performans verileri web sitemiz aracılığı ile yayınlanacaktır.

BİLİRKİŞİLİK ve GAYRİMENKUL DEĞERLEME
“Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereği oluşturulacak Resmi Kamulaştırma Bilirkişiliği hakkında üyelerimize gerekli kurs dönemleri bildirilecek olup bu kurslardan yararlanmaları sağlanacaktır. Bu konu titiz bir şekilde ele alınacaktır. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenlemiş olduğu gayrimenkul değerleme uzmanlığı ile ilgili kurslar düzenlenip meslektaşlarımız bu konuda bilgilendirilecektir. Bilirkişi olarak görev alan üyelerimizin hazırlayacakları raporların hukuksal normlara uygunluğu konusundaki çalışmalara katkı konacaktır.

YAPI DENETİM HİZMETLERİ
2001 yılında yürürlüğe giren 4708 sayılı Kanun ile ülkemizde 19 ilde pilot uygulama olarak başlayan ve 2011 yılında Türkiye genelinde uygulamaya geçilen yapı denetim sisteminin başarılı bir şekilde ilimizde meslektaşlarımızın büyük özverisi ile uygulandığı bir gerçektir.  Yeni dönemde sektörde ağırlığını her geçen gün artıran üyelerimizin, meslek içi eğitimleri için oda olarak gereken teknik çalışmalar yapılacaktır. Yapı denetimde çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekli uğraşlar verilecektir.

KAMUDA İMO’NUN GÜCÜ
Oda yönetim kurulu üyesinin başkanlığında oluşturulacak bir komisyon ile kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın, yasanın belirlediği en üst düzeyde ücret almaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Statü gereği kendi haklarını arayamayan ya da sendikal haklara sahip olmayan meslektaşlarımızın sözcüsü olmaya devam edilecektir. Ayrıca kamudaki personelin meslek içi eğitiminde talepler doğrultusunda çalışmalar desteklenecektir. Bunun daha aktif olarak başarılabilmesi için kamu ve özel sektörlerden temsilci üyelerimiz belirlenerek çalışmalara katılım kesin sağlanacaktır. Bu temsilciler kurumlarındaki ve özel sektördeki çalışan üyelerimizin taleplerini sıcağı sıcağına yönetimimiz ile paylaşacaklardır.

GENÇ İMO
Mesleğimizi seçmiş ve devam ettirecek olan genç arkadaşlarımıza daha üniversite sıralarında sahip çıkarak, teorik bilgilerin uygulamaya aktarılmasında yardımcı olmamız gerekmektedir. Mühendislik hizmetinin kalitesinin artması için bu bir zorunluluktur. İnşaat mühendisleri odası, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin; akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmek için, bu süreçte meslek odalarını tanımalarını ve oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak için 27 Nisan 2007 tarihinde İMO Öğrenci Üye Yönetmeliği’ni uygulamaya almıştır. Böylelikle inşaat mühendisleri odası üniversitelerde oluşturulacak öğrenci örgütlenmesi ve mühendislik eğitim sorunlarının çözümü için ilk adımı atmış bulunmakta olup gelecek dönemde de genç İMO’ya oda olarak katkılarımız devam edecektir. Büro ve şantiyeler ile eğitim kurumlarının birlikte hareket etmesi amaçlanarak, özellikle genç mühendislere, mesleki bilgi ve deneyim kazandırılması için gerekli her tür çalışma yapılacaktır. (Teknik geziler, mesleki kurslar ve diğer programlar)

ARAMIZA YENİ KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZ
Aramıza yeni katılan meslektaşlarımızın teorik bilgilerinin pratiğe dökülmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Meslek içi eğitimlerin yanında belirli aralıklarla duayen meslektaşlarımızın tecrübelerinden faydalanarak yapacağımız söyleşilerle genç meslektaşlarımızın işlerin adaptasyonunun daha kolay olması sağlanacaktır. Belli aralıklarla aramıza yeni katılan meslektaşlarımızın basın önünde mühendislik yemini ettirilerek üstlerine aldıkları yükümlülüklerin önemini anlamaları ve basın önünde İMO’nun gücü sürekli hissettirilecektir”

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı