REKLAMI GEÇ

YÜKSEK KURUL YÜKSEK Mİ? PARANIN MUSLUĞU KİMDE?

11 Şubat 2017 Cumartesi

Bugün Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda değişiklik yapılan 159 ile bütçe ve hazırlığı düzenleyen 161. maddeleri ele alıyoruz. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”nun adındaki “…Yüksek…” kelimesi çıkarılmaktadır.  Çok önemli gözükmese de bu bir anlayış değişikliğinin işaretidir. Yargı, “Kuvvetler Ayrılığı” prensibine uygun olarak işleyen ve özellikle de Yürütme’nin ezici kuvvetine karşı vatandaşlar için bir güvence mekanizması olan bir “Kuvvet” olmaktan uzaklaştırılmakta ve adeta Yürütmeye tâbi olan bürokratik bir organ şeklinde tasarlanmaktadır.

 

Kurulun yapısı 2010 da yapılan köklü değişiklikten sonra bir kez daha tümüyle değiştirilmektedir. Yapılmak istenenler yargının bağımsızlığı kavramına tümüyle aykırıdır.  Hakimler Savcılar Kurulunun üye sayısı 13 tür. Kurula Adalet Bakanının katılamadığı hallerde katılması öngörülen Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi haline getirilmiştir.

 

Cumhurbaşkanı Adalet Bakanını ve üst düzey kamu yöneticilerini ve dolayısıyla Adalet Bakanlığı Müsteşarını da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atayacağına göre, Kurul’un toplam 13 üyesinin 7’si bizzat Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş olacaktır.

 

Cumhurbaşkanının aynı zamanda “İktidar Partisi Genel Başkanı” olmasının kuvvetle muhtemel olduğu düşünüldüğünde yargının kaderini belirleyen kurulun kime hizmet edeceği aşikardır. Kurul’un kalan 5 üyesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenecektir. Cumhurbaşkanı’nın genel başkanı olduğu siyasî partinin çoğunlukta olacağı bir Meclis kompozisyonundan benzer siyasi görüşlerde üyelerin seçileceği bellidir.

Bugüne kadar süren uygulama ve yürürlükteki mevzuata göre bütçe, yatırım ve harcama kalemleri ve gelirleri düzenlemek üzere hükümetçe hazırlanırken, artık bütçeyi de cumhurbaşkanı hazırlayacaktır. TBMM tarafından kanunla kabul edilen bütçenin, TBMM de kanunlaşma şartı da kaldırılmaktadır.

 

Bütçe kanunu üzerindeki TBMM yetkisi ise kabulle sınırlıdır. Kabul etmemesinin bir etkisi yoktur.  Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan Bütçe Kanun Teklifinin TBMM tarafından süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, bir önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konacağı kabul edilmektedir. Bu durum cumhurbaşkanının genel başkanı olacak partinin ‘kazara’ TBMM’de çoğunluğu yitirmesi veya ‘olmaz ya’ partisinin TBMM gurubuyla çatışması ihtimaline karşı bir önlem oluşturmaktadır.

 

 

YARIN; Değişiklik 19 maddeden ibaret değil. Değişen diğer maddeler ne getiriyor? Ve son söz.

 

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı