REKLAMI GEÇ

Şahin Tin: Emeği korumaya kararlıyız

Şahin Tin: Emeği korumaya kararlıyız

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, memur ve emekliye ek zammı içeren, vadeli hesaplara döviz kuru desteği sağlayan, kademeli doğal gaz satışı ile BES’te devlet katkısını yüzde 30’a çıkaran ve emekli aylıklarının sınırının en az 2 bin 500 lira olmasını sağlayan düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını söyledi. Şahin Tin; “Olumlu adımlar atarak ülkemizin yarınlarını milletimizin refahını güvence altına almanın gayretindeyiz. Emeği korumaya kararlıyız” dedi.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 20 Ocak 2022 Perşembe, 12:23

TBMM Genel Kurulunda emekli ve memur zammı, vadeli hesaplara döviz kuru desteği, BES’te devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılması, kademeli doğal gaz satışı, TL üzerinden yapılan sözleşmelere ek fiyat farkı ödenmesi ile emekli aylıklarının sınırının en az 2 bin 500 lira olmasını sağlayan kanun teklifinin yasalaştığını duyurdu.

“ZORLUKLARI AŞACAK GÜÇ VE İRADEYE SAHİBİZ”
Salgın koşullarının baskısıyla zorlu bir sınavdan geçildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Ülke ve millet olarak her zorluğun üstesinden el birliğiyle gelecek güç ve iradeye sahibiz. Türkiye’yi hedeflerine hep birlikte taşımanın gayretindeyiz. İhtiyaç duyulan adımları atmaktan geri durmadık, durmuyoruz. Büyümenin, istihdamın ve refahın her türlü formülünü göz önüne alarak gerekli olan düzenlemeleri yapıyoruz. Devletimizin varlığına ve değerlerine yönelik koruyucu tedbirleri aldık, alıyoruz. Türk Lirasının gücünü daha da artırmanın gayretinde olduğumuzun özellikle altını çizmek istiyorum. Milletimize nefes aldıracak, refahına katkı sunacak adımları hep birlikte kararlılıkla atıyoruz” dedi.

“DEVLET KATKISI YÜZDE 30’A ÇIKARILDI”
Kabul edilen düzenleme ile BES’te devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Hükümet olarak bireysel emeklilik sistemini son derece önemsiyoruz. Emeklilik sektörünün yüksek düzeyde fon biriktirmesinin ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına desteğinin büyük olacağı aşikârdır. Bilindiği gibi nüfusumuzun yüzde 25’ini 18 yaş altındaki çocuklarımız oluşturuyor. Daha önce 18 yaş altındaki evlatlarımızın bireysel emeklilik sistemine girebilmesinin önünü açmıştık. Bireysel emeklilik sistemine devlet desteği sağlayarak emeklilik alanında yapılan bu reformu güçlü bir yapıyla ayağa kaldırmıştık. Şimdi ise daha da güçlendiriyor ve devlet katkısını yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltiyoruz. Aynı zamanda 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dâhil olabilecek. Sistemde yer alan katılımcılar da bu düzenlemeden faydalanabilecek” dedi.

“FİNANSAL İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK”
Düzenleme ile TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin hükümlerin netleştiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Finansal istikrara katkı sağlamak için adımlar atıyoruz. Düzenleme bu manada büyük önem taşıyor. 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 arasında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı koruyoruz. TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere nakit kaynak aktarma, ihraç etme ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirleme, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeyi yasal zemine taşıyoruz. Yapılan bu çalışmalarla ilgili denetim mekanizması çalışacak, merkez bankası ve bankalardan gerekli veri ve bilgiler takip edilecek. Düzenlemede destek tutarı, hesaplama yöntemleri, destekten yararlanacak olanlar, hesap türü, vadesi, vadeden önce kapatılması ve hesap açma tarihini öne çekme gibi hükümler ve bu kapsamda sorumluluklar belirleniyor ve verilen yetki çerçevesinde netleşmiş oluyor” dedi.

“KADEMELİ DOĞAL GAZ SATIŞI YAPILABİLECEK”
BOTAŞ’ın kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulayabilmesinin önünün açıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazlı kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulamaya alınıyor. Enerji verimliliğini artırmak gayesi taşıyan bu uygulama bakanlığın görüşü alınarak uygulanabilecek” dedi.

“ASGARİ 2 BİN 500 TL OLACAK”
Düzenlemenin emekli ve memurları da yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Milletvekili Şahin Tin; “Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1.500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenleme kapsamında 2.500 liraya yükseltildi. Ayrıca kamu görevlilerine ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan düzenleme de yapıldı. 6. Dönem toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022’deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanmış oldu. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre; 2021 yılının ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dâhil 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95’e çıkarılmış oldu” dedi.

“TL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER DÜZENLENEBİLECEK”
Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelere ek fiyat farkı ödenebilmesine imkân tanındığını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Salgın tüm dünyada etkisini iyiden iyiye hissettirirken ülkemizde de bir takım sıkıntıları beraberinde getirdi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hammadde temininde tedarik zincirlerinde aksaklıklar oluştu ve girdi fiyatlarında beklenmedik artışlar yaşandı. Bunun neticesinde de fiyat farkları ortaya çıktı. Kamu İhale Kanunu’na göre 1 Aralık 2021’den önce ihalesi yapılan ve yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidilebilecek. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmeler de bu kapsamda değerlendirilebilecek” dedi.

“YÜZDE 19 OLARAK UYGULANACAK”
Kurumlar vergisi kanununda da değişikliğe gidildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Üreticinin ve ihracatın desteklenmesi amacıyla sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak. Ayrıca yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarının da kurumlar tarafından iştirak kazançları istisnasına konu edilmesi sağlanıyor. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişiklik yapılarak banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak. Bununla birlikte haksız iadelerin önüne geçmek için de bir düzenleme hayata geçirildi. Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek” dedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı