REKLAMI GEÇ

TAŞERON İŞÇİYE MÜJDE

TAŞERON İŞÇİYE MÜJDE

AK Parti Denizli Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Mehmet Yüksel, uzun zamandan beri kamuoyunu meşgul eden taşeron işyerlerinde çalışan işçilere yönelik kapsamlı bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Yüksel, “Maaş garantisi ve kıdem tazminatını da içeren köklü değişiklikler yapıyoruz ” dedi.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 18 Temmuz 2014 Cuma, 14:11

AK Parti Denizli Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Mehmet Yüksel, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edilen ve TBMM genel kurulun da görüşmelere başlanan yasa tasarında taşeron firmalarda çalışan işçilere yönelik kapsamlı bir düzenlemenin yapıldığını söyledi. Milletvekili yüksel yaptığı açıklamada düzenlemeye ilişkin ise şunları söyledi; “Taşeron firmalarda çalışan işçi kardeşlerimizin haklarını temin noktasında yasal yönden bazı aksaklıklar yaşanmaktaydı. Yapılacak olan yasal düzenlemeyle, maaş ödenmesinin garanti altına alınması başta olmak üzere, izin süreleri, kıdem tazminatı hakları, iş garantisi gibi sorunlarına köklü çözüm getirilmiş olacak. Plan ve Bütçe komisyonunda görüşmeleri tamamlanıp kabul edilerek genel kurulda görüşmelerine başlanan ve kamuoyunda torba kanun olarak bilinen yasa tasarına eklenen maddeyle çözüme kavuşturulması öngörülmektedir” dedi.

Milletvekili Yüksel, yapılan düzenlemenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: İşverenler, taşeron firmalara yani alt işverenlere iş vermeleri halinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri taşeron firmaların hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmesi garanti altına alınmıştır. Taşeron firma değişse bile işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsa izin süreleri işçilerin daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl işveren izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır.”

KIDEM TAZMİNATI DA OLACAK
Kıdem tazminatlarına ilişkin düzenlemenin de yer aldığına dikkat çeken Yüksel, “Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştıkları süre, firmanın değişmesinden bağımsız olarak kıdem tazminatında dikkate alınacak ve kamu kurumu tarafından işçiye ödenecektir. Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerin kıdem tazminatında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacak ve kıdem tazminatı çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir. Aynı alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebiyle kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak çalıştığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir” dedi.

Ayrıca yeni yasal düzenlemeye göre özelleştirme programında bulunan idareler için taşeron firmalarla çalışmak üzere ihaleye çıkmak için Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, KİT’ler için ise Hazine Müsteşarlığından izin alınması gerekecek.

BAŞKA GÖREV VERİLEMEYECEK
Yüksel, taşeron işçilerin bundan böyle görevlendirildikleri hizmetler dışında başka görevlerde çalıştırılamayacağını da belirterek, “Aksi durumlarda idari para cezaları verilecektir. Kamu kurumlarındaki alt işverenlerin yetki vermesi kaydıyla toplu sözleşme merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından yürütülecek bu durumda ortaya çıkacak fiyat farkı ilgili idare tarafından karşılanacaktır. Kamuda süreklilik arz eden işlerin ihalesinin üç yıllık bir süre için yapılacağı düzenlenmektedir. Böylece, taşeron işçilerinin bir yıldan düşük ihaleler nedeniyle İş Kanunundan doğan hak kayıpları önlenmektedir. Taşeron işyerlerine ilişkin iş müfettişlerince hazırlanan raporlara yapılacak itirazlar için süre 6 günden 30 güne çıkarılmış ve itiraza ilişkin dava süresi 4 ay olarak belirlenmiş, temyiz yolu da açılmıştır” dedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı