REKLAMI GEÇ

“2009’da 89 bin 855 esnaf ve sanatkar işini bıraktı”

“2009’da 89 bin 855 esnaf ve sanatkar işini bıraktı”

CHP Denizli Milletvekili Ertemur’a, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen cevapta, Türkiye genelinde 1 Ocak 2009-21 Aralık 2009 tarihleri arasında, 155 bin 673 esnaf ve sanatkârın işe başladığı, 85 bin 855 esnaf ve sanatkârın ise işine son verdiği belirtildi.

/ DENİZLİHABER / 28 Ocak 2010 Perşembe, 17:28

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur’un, “Esnaf ve sanatkarlar ayakta duramaz hale gelmiştir. Çek, senet, su ve elektrik faturası paralarını ödeyememektedirler. 64 bin 292 işyeri kapanmıştır. Çareniz ne?” sorusuna cevap verdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın cevabında, 2009 yılında 85 bin 855 esnaf ve sanatkarın işine son verdiğinin belirtilmesine rağmen, esnafın dertlerine çare bulunduğu ifade edildi.

Esnaf ve sanatkara gereken önemin verildiğinin dile getirildiği cevapta; 2002’de yüzde 59 seviyelerinde olan esnaf ve sanatkarlara verilen kredi faiz oranının, 1 Eylül 2009 tarihi itibariyle yüzde 8’e düşürüldüğü, esnaf ve sanatkarlara verilen kredi tutarlarının toplam kredi hacmindeki payının artırıldığı ifade edildi. Cevapta, “2002 yılında 153 milyon TL kredi verilmiş iken, bu miktar 2009 yılı Kasım sonu itibariyle 3.6 milyar TL olmuştur. 2002 yılında 5 bin TL olan kredi limiti, 35 bin ve 50 bin TL’ ye yükseltilmiştir. Diğer taraftan, 05.05.2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Ölçekli İsletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile KOSGEB desteklerinden hizmet sektöründe faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarların da yaralanabilmeleri sağlanmıştır. Bu çerçevede; esnaf ve sanatkarlar ile tüm KOBİ’lere yönelik 3 ayaklı yeni bir kredi destek programı, KOSGEB aracılığı ile hayata geçirilmiştir. 100 bin işletmeye 2.5 Milyar TL’lik yeni kredi desteği sağlanmıştır. Destek Programı çerçevesinde başvuran ve gerekli şartları taşıyan esnaf ve sanatkarlar ile tüm KOBİ’lere, ilk 3 ayı ödemesiz geri kalanı aylık eşit taksiler halinde, toplam 15 ay vadeli 25 bin TL üst limitli kredi kullandırılmıştır. Şahıs isletmelerinde isletme sahibinin kadın girişimci olması halinde kredi üst limiti 30 bin TL olarak belirlenmiştir. 28.02.2009 tarih ve 27155 şayili Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 5’inci maddesi ile esnaf ve sanatkarların odalara, odaların birliklere olan ödenmemiş aidat borçlarına ait gecikme zamlarının tamamına af getirilmiştir. Esnaf ve sanatkarların, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle, Halk Bankası’ndan kullandıkları kredilerden ödeme güçlüğüne düşenler için Bakanlığımız koordinasyonunda, TESKOMB tarafından yeniden yapılandırmaya gidilmiştir. Buna göre; kredi borcu 31.12.2008 tarihinden önce kooperatif takibine intikal etmiş ortakların takipte bulunan anapara tutarlarını bu yıl sonuna kadar ödemeleri kaydıyla, işlemiş olan gecikme faiz tutarları 48 aylık süreyi aşmamak üzere, kooperatifçe ortakların ödeme gücü göz önünde bulundurularak ve ayrıca herhangi bir faiz hesaplanmaksızın, 31.12.2009 tarihine kadar yapılan başvurular için taksitlendirilmiştir. Kamuoyunda “Sicil Affı” olarak bilinen; “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun” 28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kabul edilen bu yasa ile vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkar ile her türlü işletmenin, nakdi ve gayri nakdi kredileri, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, ilgili borcun bugüne kadar ödenmiş olması ya da yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 6 ay içinde ödenmesi veya banka ve özel finans kurumlarınca yeniden yapılandırılması halinde, borcunun tamamının ödenmesinin ardından bu kanun kapsamında silinecektir” denildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, Ertemur’a verdiği cevapta, bakanlığın e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına göre; Türkiye genelinde 1 Ocak 2009-21 Aralık 2009 tarihleri arasında; 155 bin 673 esnaf ve sanatkârın işe başladığı, 85 bin 855 esnaf ve sanatkârın ise işine son verdiği belirtilerek, “Söz konusu dönemde kapananların açılanlara oranı yüzde 55 olarak gerçekleşmiştir” denildi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı