REKLAMI GEÇ

Sağlık meslek örgütleri seslerini yükseltmeye başladı: Hakkımızı istiyoruz

Sağlık meslek örgütleri seslerini yükseltmeye başladı: Hakkımızı istiyoruz

Denizli’de sağlık meslek örgütleri seslerini yükseltmeye başladı. Denizli Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısında sağlık emekçilerinin içinde bulunduğu durum gözler önüne serildi, acil önlem alınması istendi.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 24 Ocak 2022 Pazartesi, 14:10

Sağlık emekçilerinin içinde bulunduğu durumu dile getirmek ve her geçen gün büyüyen sorunların çözümü için Denizli Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Denizli Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Eskicioğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan Selçuk Göçmen, Denizli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Bilge Karaomca Ök, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Erkan Kaygın katıldı.

Basın toplantısında açıklamayı Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay yaptı. Sağlıkta dönüşüm programı ile halkın sağlık hakkının, sağlık emekçilerinin de çalışma özlük haklarının giderek gerilediğini belirten Erbay, “Sağlık sisteminin değişmesiyle halkımız nitelikli sağlık hakkına ulaşırken sorunlar yaşamakta, sistemden doğan sorunlar nedeniyle iş yükü artmakta olan hekimler, sağlık çalışanları sistemin olumsuzlukları ile çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu olumsuzlukların başında gelen sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek gün geçmemektedir. Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası için ivedilikle bir karar alınmasını bekliyoruz” dedi.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddet ile karşı karşıya kaldığını, yetersiz istihdam ve yoğun sağlık talebinin fiziken ve ruhen tükenmeye yol açtığını anlatan Erbay, “Birçok hekim, sağlık çalışanı bu süreçte emekliliğini istemekte, istifa etmektedir. Mesleğine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da yurtdışına çalışma olasılıklarını değerlendirmekte, ülkelerini terk etmektedirler. Bu yoğun emeğin karşılığında hekimler, sağlık çalışanları insanca yaşanabilecek temel ücrete dahi erişememektedirler. Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunlarımızla, bizler, artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu ifade etmek istiyoruz” dedi.

Koruyucu sağlık hizmetinin ne denli önemli olduğunun pandemi sürecinde yakıcı bir şekilde tecrübe edildiğini dile getiren Erbay, “Halkın sağlık hakkı mutlaka öncelenmelidir. Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrılamaz. Bizler; sağlık emek meslek örgütleri bir mücadele programı başlatıyoruz. Hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirlerinde düzenleme içeren ama; onlar arasında dahi eşitsizlik yaratmayan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir yasa tasarısın ivedilikle meclisimize getirilmesini bekliyoruz. Tasarının mecliste getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı görevinde olacağımızı ve gerekirse de süresiz olarak göreve hazır bulunduğumuzu buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz” dedi.

Taleplerini de sıralayan Erbay, şunları söyledi:
*Ek göstergelerin 3600 den 7200 e kadar kademeli olarak yükseltilmesini.
*Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncenlendiği 1. Basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması ve ceza yönetmeliğinin iptal edilmesini.
*Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdamla OECD ortalamasına çıkarılmasını.
*Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılmasını.
*Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanmasını.
*Üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörlerle ücret skalasının belirlenmesi.
*Sağlık hizmetlerinde katkı, katılım payı, reçete ücreti gibi adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesini.
*Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmasını.
*Etkin, caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılması ve güvenli işyerleri planlanmasını.
*Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesini.
*Sağlık hizmetlerinin bilime dayalı devam ettirilmesini istiyoruz.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı