REKLAMI GEÇ

“Tam Gün Yasası tam bir felaket”

“Tam Gün Yasası tam bir felaket”

SES Denizli İl Temsilcisi Şenol Akyol, hükümetin sağlık alanında hazırladığı her yasa tasarısının, Türkiye’deki sağlık sisteminin ticarileştirilmesini hedeflediğini belirterek, “Tam Gün Yasası’nın da adı tam gün ancak içeriği tam bir felaket” dedi.

/ DENİZLİHABER / 16 Ocak 2010 Cumartesi, 17:20

SES (Sağlık Emekçileri Sendikası) Denizli İl Temsilcisi Şenol Akyol, hükümetin çıkarmaya hazırladığı Tam Gün Yasası’na karşı çıktı. Akyol, hükümetin sağlık alanında hazırladığı her yasa tasarısının, Türkiye sağlık sisteminin ticarileştirilmesini, sağlık çalışanlarının güvencesiz, düşük ücretlerle çalıştırılmasını hedeflediğini iddia etti. Akyol, “Önce Aile Hekimliği Yasası uygulanmaya başladı. Şimdi de Tam Gün Yasası, TBMM’de görüşülüyor. Daha sonra da zincirin diğer halkası olan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı, Meclis’e gelecek. Tüm bunlar sağlık çalışanlarının iş güvencesiz, ücret güvencesiz çalışmasına, çalışma barışının bozulmasına ve esnek çalışmaya neden olacaktır. Tam Gün Yasası’nın adı tam gün ancak içeriği tam bir felaket” dedi.

“İŞ GÜVENCESİ ORTADAN KALKACAK”
Akyol, “Temel maaşlarımız düşecek, performansa dayalı ücret gelecek. Çalışanlar sözleşmeli köle olacaklar. İş güvenceleri ortadan kalkacak. Çalışma saatleri belirsiz olacaktır. Bunlar sadece hekimleri değil tüm sağlık çalışanlarını etkileyecektir. Hastalar da bu yasadan payını alacaktır. Bu kadar yoğun ve düzensiz çalışanın hata olasılığı artacaktır ve bundan hastalar zarar görecektir. Tıbbi hatalar sadece hekim kaynaklıymış gibi gösterilmek isteniyor. Tıbbi eğitim süreci, eğitimin devamlılığı, personel durumu, çalışma ortamı koşulları ve alt yapı sorunları yok sayılıyor Ancak yasa hekimlerin Malpraktis sigorta primi ödemesini öngörüyor” dedi.

“SADECE MUAYENEHANELERLE İLGİLİ DEĞİL”
Tam Gün Yasası’nın, sadece muayenehanelerin kapatılması ile ilgili bir yasa olmadığını ifade eden Akyol, “Yasada sağlık çalışanlarının temel maaşlarında değil, döner sermaye gelirlerinde artış yapılacağı belirtilmektedir. Ancak bunun gerçekleşmesinin mümkün olamayacağı ortadadır. Çünkü SGK’nın hastanelere ödeme yapması, kendi bütçesinden dolayı düzenli ve tam olmayacaktır. Hem döner sermaye işletme gelirleri azalacak hem de hastalardan katkı payı adı altında ödeme yapmaları istenecektir” dedi.

İSTEKLERİNİ SIRALADI
SES olarak istediklerini sıralayan Akyol, “Döner sermaye ile değil toplusözleşme hakkımız tanınarak temel ücretlerimiz yükseltilmelidir. Hastaneler işletme, çalışanlar sözleşmeli köle, hastalar da müşteri olmamalıdır. Radyum ve radyoloji çalışanlarının koşulları düzeltilmeli, çalışma saatleri ile oynanmamalıdır. Özelleştirme ve taşeronlaştırmaya son verilerek kadrolu çalıştırma esas alınmalıdır. Fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmelidir. Sağlıkta dönüşüm programı derhal durdurulmalıdır. Herkese eşit, ücretsiz, katılım paysız, nitelikli ve ulaşılabilir kamusal sağlık hizmeti için düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu.

19 OCAKTA EYLEM VAR
Akyol, “Kamuda tam gün süreli çalışmaya evet, böyle bir Tam Gün Yasası ile ticari işletmelerde tam gün köleliğine hayır” dedi. Akyol, Tam Gün Yasası’na karşı, 19 Ocak Salı günü, tüm Türkiye’de olacağı gibi Denizli’de de eylem yapacaklarını belirterek, vatandaşlardan destek istedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı