REKLAMI GEÇ

Türk Sağlık-Sen dava açacak

Türk Sağlık-Sen dava açacak

Türk Sağlık-Sen, grev hakkını kullanan memura soruşturma açana, dava açacak.

/ DENİZLİHABER / 17 Aralık 2009 Perşembe, 17:23

Türk Sağlık-Sen, ‘uyarı grevi’ne katılan üyeleri hakkında soruşturma açan idareciler hakkında yargıya başvuracak. Türk Sağlık-Sen, 25 Kasım’daki uyarı grevine katılan bazı üyeleri hakkında soruşturma açılması üzerine, bir takım hukuki hazırlıklar yaptı. Sendika, öncelikle soruşturma açılan kamu çalışanları için bir savunma metni hazırladı.

DANIŞTAY KARARI
Hazırlanan savunmada, kamu görevlilerinin ”görevlerine gitmeme” şeklinde gerçekleştirdikleri etkinliğin, Danıştay tarafından bir disiplin suçu olarak görülmediği vurgulandı. Savunmada, benzer bir konudaki Danıştay kararında, ”sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmeme fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 125/C-b maddesinde öngörülen ”özürsüz” olarak bir gün göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediğini görüldüğü” değerlendirmesine yer verildiğine dikkat çekildi. Savunmada, Anayasa’nın 51. maddesine göre, ”çalışanların ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma ve bu sendikalara üye olarak bu doğrultuda etkinlik yapma hakkının bulunduğuna” işaret edildi.

CEZA VERİLEMEZ
Anayasa’nın 90. maddesindeki ”usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır” ibaresinin anımsatıldığı savunmada, Türkiye’nin onayladığı ILO sözleşmelerine göre ”bir gün işe gitmeme” eyleminin ”suç” değil, ”sendikal ve demokratik hakların kullanılması” olduğu kaydedildi. Savunmada, tüm bu nedenlerle eyleme katılanlara herhangi bir ceza verilemeyeceği, aksi takdirde ise yasal yolların kullanılacağı belirtildi.

DAVA AÇACAKLAR
Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Denizli Şube başkanı Rayif Kurşunoğlu, “Az da olsa bazı illerde iş bırakma eylemine katılan memurlara haksız ve hukuksuz bir biçimde soruşturma açılıyor. Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan örnek savunmada, bu soruşturmaların hukuken geçersiz olduğu ortaya konuldu. Soruşturma açılan tüm kamu çalışanları bu dilekçemizden yararlanabilir. Ayrıca soruşturma açan her idareci hakkında Türk Sağlık-Sen olarak dava açacağız. Bu konuda hakkında soruşturma açılan ve savunma istenen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu hukuk dışılığa imza atan tüm yöneticilerine adalet önünde hesap verdireceğiz” dedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı