REKLAMI GEÇ

“Memurun sorunlarını dile getirdik”

Türk Eğitim-Sen Denizli Mali Sekreteri Ali Çubukçu, sendika olarak 15 Ağustos tarihinde başlayan toplu görüşmelerde; kamuda hizmetli, memur, şef, teknisyen ve şoför olarak çalışanların sorunlarını gündeme getirdiklerini söyledi.

/ DENİZLİHABER / 19 Ağustos 2008 Salı, 00:00

Sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Türk Eğitim-Sen Denizli Mali Sekreteri Ali Çubukçu,sendikalarının hizmetli ve memurların sorunlarını toplu görüşme masasına taşıdığını belirterek,

“Eğitim çalışanlarının tek ve gerçek temsilcisi Türk Eğitim-Sen hizmetli, memur, şef, teknisyen ve şoför çalışanlarının istek ve problemlerini de toplu görüşmelerde gündeme getirdi. Sendikamızın, eğitim çalışanları arasında yürütülen ciddi hazırlık çalışmaları neticesinde, hizmetli ve memurlarımız adına tespit ettiği meseleler bir rapor halinde hükümet yetkililerine iletilmiştir” dedi.

İşte sorunlar

Toplu görüşme masasına taşınan sorunları sıralayan Çubukçu, “Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”; brüt bir maaş tutarında ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan, yardımcı hizmetli ve tüm genel idare hizmetleri personelinin tamamına ödenmelidir. Genel idare hizmetleri sınıfında olup, şef kadrosunda görev yapan personelin kadro derecelerinin 1. ve 2.derece olarak yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır. Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmamasının önüne geçilmelidir.  657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinin ortak hükümler bölümünde personelin öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derece ve kademe belirlenmiştir. Tüm çalışanların öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceye kadar yükselmeleri sağlanmalıdır. genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin tayinleri sisteme bağlanmalı ve tayinler açık kurumlar duyurulduktan sonra puan esasına göre yapılmalıdır. Şoförlere risk tazminatı ödenmeli ve ferdi kaza sigortası yaptırılmalıdır. Norm kadro uygulaması memur ve hizmetli için de olmalı, norm kadro ihtiyacı kadar personel görevlendirilmelidir. Hizmetlilere işyeri dışında göreve gönderildiklerinde yaptıkları harcamalar ödenmelidir” diye konuştu.

Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmamalı

Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmamasını istediklerini dile getiren Çubukçu, “Gece bekçiliği kadroya tabi olmalı ve gece bekçilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli donanım sağlanmalıdır. Hizmetlilere sağlıksız ortamlarda çalışma mecburiyetlerinden dolayı, diğer kurumlardaki personele verilen fiili hizmet zammı verilmeli ve hizmetliler her yıl düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmelidir. Hizmetli iken okul bitiren eğitim çalışanlarına değişen öğrenim durumuna göre kadro verilmelidir. Yatılı ve pansiyonlu okullar ile özel eğitim okullarında görev yapan hizmetlilere ek ücret ödenmelidir. Hizmetli ve diğer personelin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde yer alabilmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek, bu kuruma bağlı tiyatro, müze ve benzeri yerlerden indirimli yararlanmaları sağlanmalıdır. Göreve yeni başlayan personelin hak ve ödevleriyle ilgili hizmet içi eğitime önem verilmelidir” dedi. Çubukçu, “Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşları ile üniversite ve Yurt-Kur’da çalışan tüm memur ve hizmetlilere, Bağ-Kur’da olduğu gibi yılda en az iki ikramiye, Bağ-Kur ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi fazla çalışma ücreti verilmelidir. İkili eğitim yapan okullardaki hizmetli ve memurlara ek ödeme yapılmalıdır. Şef olarak görev yapan personel şube müdürlüğü için açılan imtihanlara alınmamaktadır. Şeflerin de şube müdürlüğü imtihanlarına girebilmeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Döner sermayeden adil yararlanılmalı
Hükümete sundukları sorunlar arasında döner sermayeden adil ve eşit yararlanılmasını da istediklerini kaydeden Çubukçu sözlerine şöyle devam etti:

“Okullarda hizmetli kadrosunda çalıştırılan personel yeterli eğitimi almadığı, hatta görevi olmadığı halde kaloriferci gibi çalıştırılmaktadır. Bu konu çalışanları mağdur ettiği gibi güvenlik açısından da son derece tehlikelidir. Hizmetlilerin kaloriferci olarak çalıştırılması önlenmeli, eleman yokluğundan çalıştırılmak zorunda kalınıyorsa mutlaka bu konuda gereken eğitimi almaları sağlanmalı ve kendilerine bu görevleri ile ilgili ayrıca ücret ya da tazminat ödenmelidir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi ön lisans ve lisans mezunu hizmetliler için görevde yükselme sınavı yapılmalıdır. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan Kaloriferci ve Şoförlerden lojman kirası ve yakıt aidatı alınmamalıdır. Hizmet içi eğitim seminerlerine teknik personel ve şoför kadrolarının da çağrılması sağlanmalı, böylece hizmet kalitesi ve bilgi düzeyi yükseltilmelidir. Hizmetli kadrosunda olup da başka görevlerde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadroların yararlandıkları haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır. Dinlenme kampları ve diğer sosyal tesislerden bütün eğitim çalışanları eşit bir şekilde yararlanmalıdır. Memur kadroları, sınavsız olarak veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna dönüştürülmelidir. Meslek liselerinde çalışan hizmetli ve memurların da döner sermayeden adil biçimde pay almaları sağlanmalıdır. Kalorifer yakan hizmetlilere kaloriferci kadrosu tahsis edilmelidir. İş riski talimatı ve süt parası verilmelidir. Memur ve hizmetli personele yurt dışı ataşelikler de görev yapma hakkı verilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında şoför olarak görev yapan personele, mücavir alan dışına çıktığı zaman harcırah ödenmelidir. Memur ve hizmetlilerle ilgili subjektif değerlendirmelere yol açan “idarenin vereceği diğer görevleri de yapar” ibaresi kaldırılmalıdır. Bu taleplerimiz insanca yaşamak içindir. Daha fazla görmezden gelinemez. Hizmetli ve memurların hakları ile ilgili vurdumduymazlığa bir son verilmelidir. Türk Eğitim Sen olarak bu konudaki haklı mücadelemiz zaafa uğramasında aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı