REKLAMI GEÇ

Veterinerlere seminer

Veterinerlere seminer

Veteriner Hekimler Odası Denizli Şubesi, üyelerine yönelik, 2 gün süreli “Hayvan Besleme ve Rasyon Hazırlama” semineri düzenlendi.

/ DENİZLİHABER / 8 Mart 2010 Pazartesi, 18:22

Oda binasında düzenlenen seminer öncesi konuşan Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ali Uzakgider, bütün sektörlerde olduğu gibi hayvancılıkta da ana gayenin daha fazla verim elde etmek olduğunu söyledi. Uzakgider, “Hayvancılık, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte hayvancılık sektörü, diğer sektörlerden farklı olarak içinde birçok sektörü barındırması sebebiyle ülke ekonomisine olduğu kadar ülkenin sosyal sorunlarına da çözüm getirmektedir. Gelişmiş ülkeler tarım ve hayvancılık sektörlerinde ülkelerinde istikrarı sağlamakta ve ihracatçı konumda yerlerini almaktadırlar. Bunu bitkisel ve hayvansal üretimi daha akılcı ve ekonomik politikalarla destekleyerek başarmaktadırlar” dedi.

Uzakgider, “Türkiye coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun ortam ve oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Bütün sektörlerde olduğu gibi hayvancılıkta da ana gaye birimden daha fazla verim elde etmektir. Bunu sağlamanın birinci şartı yüksek verim özelliklerine ve yemden yararlanma kabiliyetine sahip iyi bir hayvan materyalinin olması gerekmektedir. Bu konuda ilimizde son yıllarda suni tohumlama vasıtasıyla yapılan ıslah çalışmalarıyla oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. Ülke ortalamamız, süt veriminde büyük başta sağmal hayvan başına bir laktasyonda 2 bin 800 litre iken ilimizde bu rakam 5 bin 500–6 bin litre süte çıkarılmıştır. Diğer taraftan et veriminde karkas ortalamamız da 120–140 kilogramdan, 240 kilograma gelmiştir” dedi.

Girdilerin yüzde 70’ini yem oluşturuyor
Hayvancılıkta ana girdilerin yüzde 70’ini, yem giderlerinin oluşturduğunu kaydeden Uzakgider, “Elimizdeki iyi bir damızlık hayvana, eğer uygun bakım, besleme ve çevre şartları sağlamaz isek ondan yeterli verim almamız mümkün değildir. Mutlak surette, onlara gerekli ortamı ve imkânları sağlayarak yüksek verim elde edebiliriz. Ülkemizde, hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı elde edilen ürünlerin ekonomik olarak pazar değerleri de yüksek olmaktadır. Bu maliyetlerle iç piyasada tüketici pahalıya mal almakta ve tüketim azalmaktadır. Bu da toplumun yeterli ve dengeli beslenmesine engel olmaktadır” dedi.

Uzakgider, “Diğer taraftan yüksek fiyatlarla uluslararası piyasalarda rekabet etme şansımız kalmamaktadır. Hayvancılıkta iyi bir damızlıktan sonra sağlıklı, hayvan refahını temin edebilecek nitelikli bir barınağın olması şarttır. Bu doğrudan, hayvanın her türlü verimini etkileyecektir. Bütün bunlardan sonra hayvanların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesine sıra gelmektedir. Başta hayvanların varlıklarını sürdürebilmesi için yaşama payından başlayarak et, süt, yumurta, yün, yapağı, bal vb. ürün verebilmeleri için çok iyi beslenmeleri gerekmektedir. Düzensiz ve yetersiz beslemeler, başta beslenme hastalıkları olmak üzere döl ve verim kayıpları, erken deformasyon gibi birçok problemi beraberinde getirecektir. Diğer taraftan hayvancılıkta ana girdilerin yüzde 70’ini yem giderleri oluşturmaktadır. Yem girdilerini ucuza mal etmek işletmenin karını arttıracak ve sürdürülebilirliğini temin edecektir. Bugün ülkemizde hayvancılığın ihtiyacı olan başta kaliteli kaba yem olmak üzere diğer yemlerin üretimi yetersiz ve maliyeti yüksektir. İhtiyacımız olan 50 milyon ton kaliteli kaba yemin ancak yüzde 35’ini karşılayabiliyoruz. Açığımızı maalesef besin değeri olmayan kuru saman ile karşılamaktayız. Yem bitkileri ekilişimizin bitkisel üretim içindeki payı 2000 yılından beri yapılan desteklemeler ile yüzde 2’den yüzde 4’e çıkarılabilmiştir. Hâlbuki gelişmiş ülkelerde bu oran, yüzde 25’ler dolayındadır. İşte biz Denizli Veteriner Hekimler Odası olarak yetiştiricilerimize yardımcı olmak için meslek içi eğitim programı kapsamınd, ‘Hayvan Besleme ve Rasyon Hazırlama’ konusunda iki günlük eğitim programı düzenledik” diye konuştu. Uzakgider’in konuşmasının ardından Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma İnal, katılımcılara; hayvan besleme ve rasyon hazırlama konusunda seminer verdi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı