REKLAMI GEÇ

İttifaklar seçime nasıl girecek? Adayın parti üyeliği

10 Mayıs 2018 Perşembe

İTTİFAKLAR SEÇİME NASIL GİRECEK?

Siyasal sistemimize artık ‘ittifak’ kelimesi girdi. Partiler parlamento seçimleri için seçim ittifakı yapabilecekler. Aynı zamanda birden fazla siyasi parti ortak cumhurbaşkanı adayı da gösterebilecekler. Bunun için YSK’ya bindirim yapacaklar. İttifaklar asıl TBMM seçimlerini etkileyecek.

Birden fazla parti ittifak yaparak girdiklerinde oy pusulasında aynı çerçeve içinde yan yana yer alabilecekler. İttifakların birleşik oy pusulasındaki sıralarına göre ortak oyları için yeteri kadar sütun ayrılacak ve bu sütunların üzerine ittifakların unvanları yazılacak.

Seçmen oy kullanırken ittifak çerçevesinin içine bir veya birden fazla mühür basmış olsa da oy geçerli sayılacak. Kanun şöyle diyor;

İttifak alanı içerisinde, “EVET” mührünün

a) Bir siyasi partiye ayrılan alana,
b) Hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne,
c) İttifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek. Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine “EVET” mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle, ayrı ayrı işaretlenecek.

İttifak alanında nereye basarsan bas oy geçerli olacak anlamı çıkıyor. Kanun bu şekilde yapılırken birden fazla ittifakın oluşabileceği ihtimali çok görülmemiş olacak ki bu durumdan hem iktidar, hem de muhalefet ittifakları yararlanacak. İttifaka verilen oy hangi partiye verildiği belli değilse yine geçerli olacak, ancak bu oylar ayrıca sayılıp, ittifak partilerine oransal olarak dağıtılacak.

Oy pusulası örneği,

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE İTTİFAK
Kanunun 15. maddesi ile 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’na 12. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 12/A- Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilir. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verir.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim eder. Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilir.

İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alır.

Siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar, Yüksek Seçim Kurulu’na bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilir. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu’nca aynı ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere derhal bildirilir. Vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam eder. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilir veya ittifaktan vazgeçebilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu’nca belirlenir.”

Gayet anlaşılır ve açık bir düzenlemeyle, ittifak yapan partiler kendi aday listelerini ayrı ayrı YSK’na verecekler. İttifak protokolü hazırlayıp genel başkanların imzalarıyla Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edecekler. Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecekler.

Siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar, Yüksek Seçim Kurulu’na bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecekler, vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan tamamen vazgeçip ayrı ayrı seçime girebilecekler.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLABİLMEK İÇİN ADAY OLUNAN PARTİNİN ÜYESİ OLMAK ZORUNLU MU?
Kanunun 16. maddesi ile Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 16. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilir.”

Anlamı kısaca şöyle; seçime katılmayan bir siyasi partinin üyesi, yöneticisi ve hatta genel başkanı başka bir partiden aday gösterilebilecek. Kendisinin ve partisinin yazılı muvafakati ile kendi partilisinin üyeliğini/yöneticiliğini korurken, başka partiden aday olup seçilme yolu açık.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı