Denizli'nin pamuk haritası çıkarıldı - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

Denizli’nin pamuk haritası çıkarıldı

Denizli’nin pamuk haritası çıkarıldı

ZMO Denizli Şubesi’nin davetlisi olarak ilimize gelen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Altınbaş, Denizli’deki ekili pamuk alanlarını ve ürün rekoltesini, uydu teknolojisi ile haritalandırdıklarını söyledi.

/ DENİZLİHABER / 9 Mayıs 2008 Cuma, 00:00

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Altınbaş, uydu teknolojisinin doğal ve kültürel kaynakların haritalanmasında kullanılması ile ilgili bir konferans düzenledi. TMMOB toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansa, Denizli Vali Yardımcısı Mestan Yayman, Denizli İl Tarım Müdürü Yusuf Gülsever ve ziraat mühendisleri katıldı. Uzaktan algılama tekniği veya uydu verileri ile daha kısa zamanda ve gerçeğe daha yakın sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Ünal Altıbaş, bu sistemin yeryüzüne ait tüm doğal ve kültürel öğelerin sağlıklı bir şekilde ortaya konulmasına büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Altınbaş, “Denizli merkez ve ilçelerine yönelik yıllık pamuk ekili alanlarının ve yıllık toplam ürününün saptanması gereğiyle yapılan bu araştırma, laboratuar ve arazi çalışmalarını içeren 4 aşamalı bir şekilde tamamlanmıştır. Laboratuar çalışmalarında, sayısal altlık haritaları hazırlanmış ve uydu görüntüleri belirli işlemlerden sonra yorumlanarak elde edilen görüntüler, birim alanda dağılım gösteren pamuk bitkisi ve kozaların sayımı, çiğitli pamuk tartımı vb. işlemler arazi etüdlerine uyarlanmıştır. 2000-2007 yıları arasında doğrudan pamuk üretim ortamı olan Denizli arazilerinde pamuklar, iyi, orta ve zayıf pamuk verim grupları şeklinde tanımlanmışlar ve bu grupların coğrafi dağılımları ve yüz ölçümleri sayısal olarak saptanmıştır. Arazi çalışmalarıyla belirlenen pamuk verim gruplarına ait sayısal veriler, öncelikle ilçe ölçeğinde ve giderek Denizli bağlamında kütlü pamuk üretim niceliği sayısal olarak hesaplanmıştır. Pamuk ekili alanları ve kütlü üretimi (çiğitli) olarak en çok pamuk üretiminin Denizli merkez ve ilçeler bağlamında, yoğundan aza doğru genelde Sarayköy, Merkez, Akköy, Honaz ve Buldan sırasını izlediği uydu teknolojisi ile belirlenmiştir. Uydu görüntüleri incelendiğinde, pamuk ekili alanları ve ürün rekoltelerinin 2000 yıllarından, 2002 yıllarına doğru sürekli bir artış gösterirken, 2006 yılının önemsenmeyecek artışı dışında, sayısal verilerde 2007’ye doğru sürekli düşüşte olduğu belirlendi” dedi.

UYDU SİSTEMİ MUTLAKA KULLANILMALI

Rekolte düşüşlerinin birçok nedeni olduğunu ifade eden Altınbaş, “Rekolte düşüşü, tohum seçimi, toprak işleme, sulama, zararlılarla savaş, iklimsel veriler olan yağış, göreli nem, sıcaklık-kuraklık, atmosferik buhar basıncı gibi faktörlerin yanı sıra ülkemizde ulusal bağlamda, tarımsal pamuk üretim politikalarının olmayışından da kaynaklanıyor. Her geçen yıl üretim maliyetleri artarken, pamuk satış fiyatlarının istikrar kazanamaması sonucu üreticilerin başka tarımsal üretim seçeneklerine yönelmesinden kaynaklanmaktadır. Bölgede Ege pamuğu olarak coğrafi işareti tescil edilen bu beyaz altın için üretim artırma bağlamında sağlıklı bilimsel, teknik ve parasal kaynakların ivedilikle işlerlik kazandırılması gerekmektedir. Uzaktan algılama tekniği-uydu verileri kullanılarak 2000-2007 yılları arasında ve 8 yıldır Ege bölgesi içeriğinde Denizli’de tarımsal alanlarda uyarlanan ve pamuk ekili alanları ile yıllık toplam pamuk ürününe yönelik bu çalışma sonuçları, pamuk alım-satım sezonu açılmadan kısa bir zaman önce İzmir Ticaret Borsası’na karşılıklı taahhüt edilen proje sonuç bazında her yıl Eylül ayının dördüncü haftası içerisinde sunuldu. Bu nedenle, pamuk toplama sezonu ve piyasasında oluşacak günlük fiyat, ihracat-ithalat, stoklama, üretimin kayıt altına alınması, prim bazında ürünlerin desteklenmesi, gelecekte ürün ekili alanlarının planlanması gibi tarımsal politikaların oluşumunda, kısa zaman sürecinde doğru verilerin ortaya konulması ile son derece sağlıklı akılcı katkıları olmuştur ve olmaya da devam edecektir. 2000’li yılardan bu güne kadar devam eden bu ve buna benzer uzaktan algılama tekniği-uydu verileri çalışmalarımız bağlamında denilebilir ki, bu tekniğin yeryüzüne ait doğal ve yapay her elemanının sayısal olarak ortaya konulması, sınırlarının çizilmesi, alansal dağılımlarının belirlenmesi, yerel, bölgesel ve ülke temelinde kullanımının yaygınlaştırılması, sonuçların coğrafi bilgi sistemi bağlamında entegre olmasının yanında, mutlak ve zorunlu olarak kullanılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır” dedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
 karakter kaldı