Babadağ yaylalarında yapılaşma yolu açıldı - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

Babadağ yaylalarında yapılaşma yolu açıldı

Babadağ yaylalarında yapılaşma yolu açıldı

Denizli’nin Tavas ve Babadağ ilçeleri sınırlarında kalan Salbakos Dağları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı bir kararla “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edildi. Bakanlık tanımladığı bu koruma statüsüyle adı geçen alanda kamu kurumu ve özel kuruluşların muhtelif imar ve kullanım tasarruflarının yolunu açmış oldu.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 20 Nisan 2019 Cumartesi, 10:56

Antik çağdaki adıyla “Salbakos” olarak bilinen Babadağ yükselti silsilesinde yapılaşma yolunu açan karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından alınarak 10 Nisan 2019 günü Resmi Gazetede yayınlandı. 08.04.2019 tarih ve 82919 sayılı Bakanlık oluru ile yayınlanan karardan sonra, bölgede tarımın yanı sıra turizme yönelik bungalov evler ve işletme tipi yapılaşma meşruiyet kazandı.

Bakanlığın ilgili Yönetmeliğinin 8. Maddesinde tarif edildiği biçimiyle “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilen bölgenin bundan böyle “örtü altı tarım uygulamaları hariç tarım, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri ve alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği” yerler olarak değerlendirilmesi mümkün olacak.

Denizli’nin yanı sıra Aydın ve İzmir gibi çevre illerdeki bazı alanları da aynı biçimde koruma statüsüne sokan karar, kamuoyunda tartışmalara neden oluyor. Gerek yönetmelikte tarif edildiği biçimiyle, gerekse alınan kararın detaylı bir tarif içermemesi nedeniyle karar sonrası adı geçen bölgelerde meydana gelecek yapılaşmaların doğal hayata zarar vermesinden endişe ediliyor. Konu ile ilgili olarak Denizli çevreci grup ve örgütlenmelerinin tepki göstermeye hazırlandıkları bildiriliyor.

“DOĞAL SİT-NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI” NEDİR?

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından 2012 yılında hazırlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” korunacak tabiat varlıklarını üç ayrı statüde değerlendiriyor. Yönetmeliğini Birinci Bölümüne konu olan korunacak alanların nitelikleri 7, 8 ve 9. maddelerde tarif edilmekte. 7. madde, “Kesin korunacak hassas alanlar”ı, 8. Madde, “Nitelikli doğal koruma alanları”nı ve 9. Madde “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları”nın ayırıcı özelliklerini fıkralar halinde özetliyor.

Buna göre 7. Maddeye konu olan statüye giren alanlar, kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.”

Oysa haberimize konu olan “Nitelikli doğal koruma alanları”nın içeriği ise aksine yapılaşma ve kullanıma izin veren, bunu sınırlayıcı kriterleri belirsiz tutan bir yönetmelik düzenlemesi olarak görülüyor. Aşağıda verdiğimiz, Yönetmeliğin ilgili 8. maddesine baktığımız zaman bunu daha açık görmekteyiz:

MADDE 8 – (1) Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanlarıdır.

(2) Bu alanlar, örtü altı tarım uygulamaları hariç tarım, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri ve alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın doğal özelliklerinin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır.”

***

“Yeni bir Zeytin Yaylası felaketine uğrar mıyız, bir ‘seyir tepesi’ girişimi yaşanır mı veya doğa tahribatı tartışması ile geçirilen bir yaz mı geliyor?” Denizli doğasever ve çevre gönüllüsü insanlar şimdiden bu sorulara yanıt arıyor!

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
 karakter kaldı