REKLAMI GEÇ

“Yaşam koşullarımız iyileştirilmeli”

“Yaşam koşullarımız iyileştirilmeli”

Eğitim-Sen Denizli Şube Başkanı Metin Süzük, uluslararası kurumların yaptığı araştırmaların, Türkiye’deki eğitimcilerin yaşam koşullarının yükseltilmesi ve iş yükünün azaltılması gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

/ DENİZLİHABER / 14 Ekim 2008 Salı, 00:00

Eğitim-Sen Denizli Şube Başkanı Metin Süzük, eğitim için
bütçeden ayrılan payın artmaması durumunda eğitimin sorunlarının
çözülmeyeceğini söyledi. Süzük, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ILO, UNESCO, BM
Kalkınma Programı, UNICEF Direktörleri ve Eğitim Enternasyonali Örgütü Başkanı
Thulas Nxesi tarafından yapılan ortak açıklamada da belirtildiği gibi;
öğretmenlerin sorunları yeni tehditler karşısında daha da ağırlaşmaktadır. herkes
için nitelikli temel eğitim sağlanması hedefinin başarılması için öncelikle
öğretmenlerin sorunlarının çözüme kavuşturulması, yaşam koşullarının
iyileştirilmesi ve iş yüklerinin azaltılması gerekmektedir” dedi.

Süzük, bugün Türkiye’de öğretmenlere yoksulluk sınırının
yarısından daha az ücret ödenmesinin ve diğer eğitim emekçilerinin açlık
sınırında yaşamaya mahkum edilmesinin sorumlularının, eğitimin ve eğitim
emekçilerinin sorunlarına çözüm üretmek yerine, sürekli yeni sorunlar üretenler
olduğunu söyledi. Süzük, “Yüz binlerce eğitim emekçisini açlığın ve yoksulluğun
kıskacına alan, mesleğine karşı küstüren bu sisteme karşı, bilimsel,
demokratik, nitelikli bir eğitim yaratmak için tüm eğitim emekçilerini ekonomik
ve sosyal açıdan doyuran bir alternatif yaratılmadığı sürece, yaşanan sorunların
artarak sürmesi kaçınılmazdır” dedi.

Öğretmenlerimize, hizmetli ve memurlara insanca
yaşayabilecekleri yaşama koşullarının yaratılması gerektiğini de ifade eden
Süzük, “Bunun için de başta maaşlar olmak üzere mesleki ve özlük hakları insan
onuruna yaraşır düzeye yükseltilmelidir. Son 14 yılda devlet bütçesinden
yapılan 400 milyar dolarlık faiz ödemesi, kamu emekçilerinin ücretlerinde reel
olarak kısıntıya gidilmesi, eğitim emekçilerinin enflasyon ve krizler
karşısından korumasız bırakılması, dolaylı ve dolaysız tüm vergilerin yükünün
emekçilere kesilmesi ve bir bütün olarak eğitim sisteminin kendi kaderine terk
edilmesi sayesinde mümkün olmuştur. Türkiye’de öğretmenlerin sosyo-ekonomik
koşulları yıllar ilerledikçe daha da kötüleşmektedir” dedi.

Süzük, “Eğitim fakültelerinden mezun olan işsiz öğretmen
adayları ile ilgili olarak hiçbir yapıcı çözüm geliştirmeyen, IMF
politikalarına bağlılıktan başka kutsal yaklaşımı bulunmayan, okullardaki
öğretmen açığı sorunu karşısından eğitimin niteliğini daha da geriletici
uygulamalara imza atan, sözleşmeli ve güvencesiz istihdamı yaygınlaştırarak
yukarıda ortaya konulan verilerin önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşmesinin
önünü açan, eğitim emekçilerini ek iş yapmak zorunda bırakarak hem onları hem
de çocuklarını mağdur eden, kamu emekçilerinin grevli, toplu sözleşmeli
sendikal haklarına şerh koyan AKP Hükümetinin politikalarını bir kez daha
kınıyoruz” dedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı