REKLAMI GEÇ

Oda Aidat Gecikme Zamlarına Af geldi

Oda Aidat Gecikme Zamlarına Af geldi

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile Odalara olan üye aidat borçlarının gecikme zammına af getirildiğini, herhangi bir hak kaybına uğranmaması için kanun kapsamında olan üyelerin en geç 11 Kasım 2014 tarihine kadar Denizli Ticaret Odası’na başvurulması gerektiğini açıkladı.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 23 Eylül 2014 Salı, 13:41

Başkan Necdet Özer, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”unun, Oda ve Borsa üyelerine önemli imkanlar sunduğunu ifade etti. Özer, “Maddenin yürürlüğe girdiği 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren iki ay içinde başvurulması ve varsa bu alacaklarla ilgili açılan davalardan feragat edilmesi şartıyla; maddenin yayım tarihi itibariyle, üyelerin oda ve borsalara olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.” şeklinde konuştu.

Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, ödenmesi gereken tutardan yüzde 10 oranında indirim yapılacağını dile getiren Özer, şöyle konuştu: “Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için; maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Ayrıca işi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu madde hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte feri borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Oda aidatları gecikmiş üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için en geç 11 Kasım 2014 tarihine kadar Odamıza başvurmaları menfaatlerine olacaktır.”

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı