REKLAMI GEÇ

TOPLAM KALİTE TOPLUMDA KALİTE

23 Kasım 2017 Perşembe

Toplam kalite yönetimi, yurtdışındaki uygulamalarından sonra Türkiye’ de de özellikle 2000-2010 yılları arasındaki dönemde üzerinde çok durulmuş, çok şeyler söylenmiş ve yazılmış bir alandır. Ne yazık ki ülkemizde son 10 yılda kaliteye ve denetimlere verilen önem oldukça azalmıştır. Kalitesizlik ve denetimsizlik birçok problemi tetiklemiş, sonuçları insanımız için acı olmuştur. Kalitesizlik işlerin aksamasına, maliyetlerin artmasına, kurumların çalışmamasına, haksızlığa ve yolsuzluğa neden olmaktadır.

Dünya büyük bir hızla değişmekteyken, yaşanan bu acımasız değişimi yönetebilmek ve değişim sürecinde bir işletmenin, kurum veya kuruluşun nasıl ayakta kalması gerektiği konusunda toplam kalite yönetiminin en büyük ve en önemli unsur olduğu artık su götürmez bir gerçektir. Toplam kalite yönetim sistemi bize ne yaparsak ayakta kalacağımızı, neleri yapmazsak batacağımızı söylemektedir. Yeniden modern ve medeni ülkelerdeki yaşam standartlarına kavuşmamız için bir an önce toplam kalite zihniyetini kazanmak, fabrikalar, kurumlar, kuruluşlar kurarak, ilkeli, ahlaklı, işçiler, memurlar, ustalar, Mühendisler, doktorlar, öğrenciler, hocalar, aileler, çocuklar kısacası iyi insanlar toplumu oluşturmamız gerekiyor.

Değişimin Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri yardımıyla gerçekleşebilmesi, pratikte uygulanabilmesi ve sonuç alabilmek için aşağıdaki temel ilkelere uyulması gerekiyor. Bu ilkeler hem özel sektör hem kamu kurumları için geçerli olduğu için devlet öncülük ederek ve denetleme şartı getirerek bu ilkelere bağlı geliştirilen değişim programının belirlenen süreler içerisinde bir program ve uzman bir ekip kurularak uygulanmasını sağlamalıdır.

Kuruluşlar çıkar ilişkilerindeki yozlaşma nedeniyle amaç belirlemekte problem yaşamaktadır. Kuruluş önündeki 1, 3 ve 5 yıllık amaçları belirlemelidir. Amaçlar kuruluşların bağlamına uygun tespit edilmelidir.

Kuruluş Ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek ve müşterilerine ve vatandaşa sürekli iyileşecek bir kaliteyi sunmak için amaçlarını doğru tespit etmelidir.

Kuruluş bu amaçları gerçekleştirecek kişileri liyakat ve ehliyete dayalı seçmeli ve görev, sorumluluk ve özellikle yetkilerini açık bir şekilde belirlemelidir.

Değişim için yeniçağa ayak uydurabilecek bir liderlik üstlenerek ve sorumlulukları öğrenerek yeni yönetim felsefesini benimsemek ve uygulamak gereklidir. Kuruluş faaliyetlerinde alışılmış gecikme ve hatalara, kalifiye olmayan işgücüne, kalitesiz mal ve hizmet üretimine eskiden olduğu gibi artık tolerans göstermemeli, adam kayırmacılık etmemelidir.

Müşteri ve vatandaş geri bildirimlerine önem verilmelidir. Yağcılık yerine istatistiksel araçlara önem vererek kalitenin belirli aralıklarla ölçülmesi sağlanmalıdır.

Sadece ciro veya hizmet verilen kişi sayısına bakarak kuruluşun veya çalışanın başarısını değerlendirmek, kalitenin düşmesine neden olmaktadır.

Kuruluşta sayısal hedefleri ulaşılabilecek ve sürekli artırılabilecek şekilde belirleyiniz. Aksi takdirde Tespit edilen hedefe ne pahasına olursa olsun, ulaşmaya çalışmak kalitesizliği beraberinde getirebilir. Hedefe ulaşılamadığında çalışanlar hüsrana uğrayarak motivasyon yıkımları gelebilir.

Yönetimde Liderliğin kurumsallaşmasını sağlayınız. Çalışanların yetkisini belirleyerek inisiyatif almalarını sağlayınız. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesinde modern yöntemlerin uygulanmasını sağlayarak, Çalışanlara işlerini daha iyi yapabilmeleri için eğitim almalarında ve gelişmelerinde yardımcı olunuz. İnşallah ile maşallah ile bu işler yürümez.

Korku ve baskı yönetimi kabul edilemez. Baskı altındaki kişi saygı göstermez, sadece korkar. Kuruluşta çalışanlar üzerindeki korkuya son vererek, Kuruluş içerisinde çalışanlar üzerindeki korkuyu ortadan kaldırınız. Tüm işlerin daha kaliteli yapılması için çalışanların güven içinde işlerini yapmalarını sağlamak, saygıyı güçlendirir.

Her kuruluşta ortalama 10 yıllık bir süreçte zamanla işletme körlüğü veya metal yorgunluğu ortaya çıkar. Bu nedenle değişim ve değişime herkesin katılımı şarttır. Bu amaca ve misyona yönelik her düzeyde özel bir yönetim değişim kurulu oluşturarak çalışınız.

Sürekli gelişmeyi teşvik ederek sağlayınız. Kuruluşta problemleri tespit ederek çözüm üretmeye çalışınız. Maliyetleri azaltmak, kalite ve verimliliği arttırmak için üretim ve hizmet sistemini ve süreçleri sürekli gözden geçirerek yeni yöntemler geliştiriniz.

Sürekli Eğitim bilgileri güncelleştirir. Kuruluşta çalışanlar için etkin bir eğitim programı oluşturunuz ve çalışanların kendi kendilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulamaları (kitap köşesi, kitap okumayı) teşvik ediniz.

Her gün aynaya bakarak Profilinizi ve dışarıdan nasıl göründüğünüzü sürekli takip ediniz. Aksi takdirde değişime inanan diğerleri daha iyi işler yapacak ve ürün ve hizmet yarışında önünüze geçecektir.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı