REKLAMI GEÇ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İYİLİK HAREKETİ

7 Aralık 2017 Perşembe

Türk Milleti dünyada demiri ilk olarak işleyip, oku yayı ve kılıcı icat ettikten sonra, yine atı ilk olarak evcilleştirip en uzak mesafelere kadar giderek geniş bölgeleri kontrol etme imkanı bulmuş, böylelikle büyük devlet kurma başarısını sağlayabilmiştir. Diğer milletler sadece şehir devletleri kurabilirken, birçok şehirleri de içine alan bu devletler, Türklerde cihan hakimiyeti ve büyük ülkülere bağlanma düşüncesini doğurmuştur. Cihan hakimiyeti düşüncesine sahip ve büyük devlet olarak ayakta kalabilmeniz ancak adaletli ve iyi bir yönetim sergilemeniz ile mümkündür. Adil devletin sürdürülebilirliği için millete enerji veren bir Kızılelma’ya en tepeden en ücra köşeye sarılmak gerekir. Bunun için farklılıkların değil, ortak yanlarımızın öne çıkarılması, Kızılelma’nın bilinmesi ve birlik içerisinde ifade edilmesi gerekir.

Hun, Gök Türk ve Osmanlı imparatorlukları bu büyük ülkünün sonucudur ve dünya tarihinde bunlarla kıyaslanabilecek devletler olarak sadece Roma ve Abbasiler gösterilebilir.

Türk Milleti, tarihin her döneminde büyük devlet sahibi olmuş ve 1918 yılına kadar, en güçsüz zamanlarında bile, Türkiye daima büyük devlet sayılmıştır. Fakat Birinci Cihan Savaşında yenilip topraklarımızın yarısından fazlasını kaybetmemiz üzerine, Türkiye, artık büyük devlet olmak niteliğini kaybetmiştir. Toprak yüz ölçümü, nüfus, tarih, askeri güç, bilim, sanayi gibi birçok faktörlerin bileşeni olan büyük devlet olma niteliği bugün Amerika, Çin, Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, Japonya, Hindistan, Brezilya, Avustralya ve Kanada gibi devletlerin eline geçmiştir.

Türkiye ekonomisi, nüfusu ve tarihi ile büyük devlet olma hakkını ve potansiyelini bugüne kadar değerlendirememiş olsa da iyi bir yönetim ile her an bu fırsatı gerçekleştirebilir.

Önceden düşmanımızı biliyor ve ona göre mücadele ediyorduk. Yeni dünya düzenindeki düşmanımız ise en önemli özdeğerimiz olan yüce dinimiz İslam’ı Türklüğümüze karşı kullanmak için içimizdeki siyasal İslamcılar ile işbirliği içerisindedir ve kimin ne olduğu belli değildir. Son 15-20 yıldır iyice yozlaşan yönetim sonucu pervasızlaşan düşmanımızın hedefi ise Türkiye’nin topyekün yok edilmesidir. Tehlike, yıllardır doğru dürüst eğitim almadıkları için iyi ve sağlam bir düşünceye sahip olmayan art niyetsiz ve saf insanları aldatacak yalanlar ve propagandalar yüzünden günden güne büyümektedir.

Bunun için risk temelli düşünceyi esas alan fırsatları Türk Milleti’nin menfaatine olacak şekilde değerlendirmeye azmetmiş bir iyilik hareketi başlamış bulunuyor.

Bugüne kadar her kürsüden dava, dava diye haykıran siyasal İslamcılar davaları her ne ise bugüne kadar net olarak açıklayamadılar. Bu bulanıklık ortalığı kötülükler ile doldurmuş ve bir mübah kültürü oluşmasına sebep olmuştur. İyilik hareketinin amacı bu kötü imajı yıkmaktır. Davası ise Türkiye’nin kalkınarak tekrar büyük devlet olma davasıdır. Buna milli dava veya millet davası diyebiliriz. Milli davayı sadece servetin daha adilane dağıtılması olarak anlamak, milli ruhu anlamamak hatta onu inkar etmek demektir. Davayı sadece servet ve madde ile ilişkilendirmek, insan ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Ancak madde ile birlikte mananın da olması Türk toplumunun tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilir.

İyilik düşüncesine göre Türk milletinin bu potansiyeli değerlendirme vakti gelmiştir.

Türkler iyi insanları insanlık tarihine armağan etmiş bir millettir. Hoca Ahmet Yesevi, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre bu milletin iyi insanları arasından yetişmiştir.

Onlar insanlara iyiliği ve iyi insan olmayı öğütlediler. İyiliğin peşinden koştular.

İyi insanlar bu toprakları onurlandırdıktan sonra bu topraklardan o büyük Osmanlı Devleti doğdu. Bu devlet büyüdü üç kıtaya hâkim oldu o insanların torunlarıyla, gittiği yerlere sevgi kültürünü götürdü, “Yaratılanı severim, yaratandan ötürü” diyerek.

İyilik hareketine katılan insanlar bu inançla yola çıktı.

Ulu Tanrı, gençlerimize iş, kadınlarımıza yaşam hakkı ve eşitlik, yaşlılarımıza huzur, çocuklarımıza neşe, mutluluk ve sağlık ve Türk Milletine birlik ve beraberlik getirmeleri için bu insanların yolunu bahtını açsın ve iyilik hareketi ile sadece Türkiye değil tüm dünya iyi olsun.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı