REKLAMI GEÇ

Fotoğraf neyi değiştirir?

3 Mart 2016 Perşembe

Geçmişten bugüne fotoğraf ve fotoğrafçılar, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek birçok sorunu ortaya çıkarmış ve sorunların çözümüne katkı koymuştur. Fotoğraf çekmek, basit bir mekanik kayıt alma ya da yaşamı estetize etmek değildir. Gerçeğin görünümleri arasından seçme yaparak bir hikaye kurma ve görünenin aslına ilişkin izleyicide bir fikir oluşturma, farkındalık yaratmadır. Bu anlamda da fotoğrafçının sorumluluk üstlenme, bir sorunu ortaya koyma yükümlülüğü vardır. Bedeli ne olursa olsun gerçeği ifade etme, sunma sorumluluğu… 

***
Fotoğrafın-fotoğrafçının amacı var olan sorunlara çözüm bulmak değil, fotoğrafın tüm insanlarla buluşmasını ve gerçek sorunları iletmesini sağlamaktır. Fotoğraf insan haklarının, toplumsal baskıların, özgürlüklerin gelişmesinde, savaşın ve şiddetin yıkıcı etkisini anlatma konusunda, yoksulluğun, uygun olmayan-kötü çalışma koşullarının, açlığın, toplumun göz ardı edilen kesimlerinin sorunlarının gözler önüne serilmesinde oldukça etkili olmuştur. Bu özellikleriyle fotoğraf, modern çağı temsil eden tipik iletişim biçimi ve aracıdır. Fotoğrafın yaşamı, yaşam koşullarını nitelikli hale getirmede, insan yeteneklerini sergilemede ve iyileştirmede bir araç olarak kullanılması önemlidir. Burada fotoğrafçıya ve son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan fotoğraf derneklerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Fotoğraf yalnızca bireyi eğlendiren, zevkleri tatmin eden bir şey değil. Aynı zamanda gerçekleri objektif ve dengeli biçimde ortaya koyan bir araç olduğunda sosyal-toplumsal fonksiyonunu tam olarak yerine getirir.
***
Fotoğrafın sosyal-toplumsal işlevlerinin daha yaygın ve etkin biçimde kullanılmasına olanak sağlayan bir proje gerçekleşti Denizli’de. “Serebral Palsili Ergenlere Temel Fotoğrafçılık Eğitimi ve Uygulamaları Yoluyla Yaşam Doyum Desteği” Projesi. Koordinatörlüğü Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Oya Topuz tarafından, fotoğraf eğitimi ve uygulamaları Denizli Fotoğraf Derneği (DENFOT) Yönetim Kurulu önceki başkanı Dr. Bekir İnce’nin katkıları ile gerçekleşen bir bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk projesi. Proje İçişleri Bakanlığı (PRODES) tarafından Denizli’de desteklenen iki projeden biri.

denizli-velittin-kalinkara-fotograf-neyi-degistirir-ic
Proje fiziksel engelli serebral palsili (sp) ergenleri fotoğraf sanatı ile tanıştırma; fotoğrafçılık eğitimi yoluyla görsel algı ve araç kullanma becerileri kazandırma; özel ilgi alanlarının oluşumuna destek vererek sosyal yaşama katılımlarını sağlama, arttırma; ürün vererek ve paylaşarak öz-güvenlerini arttırma; bu eğitim yoluyla kazanılan edimlerin serebral palsili ergenlerin yaşam kalitesi ve doyumu üzerine etkilerini araştırma; estetik, çevre duyarlılığı ve sanatsal duyarlılık kazandırma amacını taşıyor.
Peki nedir Serebral Palsi. Serebral palsi beynin bir bölgesindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan kas kontrol yetersizliğidir. Yaşamın erken döneminde ortaya çıkar ve gelişmekte olan beyni etkiler, bunun sonucunda çocuklarda güçsüzlük, sertlik, yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi sorunlar gözlenebilir. Bu da bireyin yaşam kalitesini etkiler.
***
Projenin önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. Görünmezi görünür kılmak, bu yolla var olan bir duruma ilgiyi çekmek, bireyin yaşama daha nitelikli katılımını sağlamak. Bireyin kendini daha rahat ifade edebileceği yollar bulmak. Fotoğraf da buna aracılık ediyor. Serebral Palsili çocuklarımızın çektiği fotoğraflar “Engelsiz Kareler Fotoğraf Sergisi” Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Sergi Salonunda sizleri bekliyor.
***
DENFOT bu konuda sosyal-toplumsal duyarlığı oldukça yüksek bir dernek. Projeleriyle diğer derneklere rol modeli olma sorumluluğu taşıyor. Salt fotoğraf çekmeden öte işlere kalkışıyor, aracılık ediyor. Tabela derneklerinden farklı… Toplum ile ele ele verip, ortak çözümler üretiyor. Bireyleri yaşama ortaklık etmeye çağırıyor.
***
Bir fotoğrafın çok şeyi değiştireceğini biliyor.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı