11. KALKINMA PLANI (I) - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

11. KALKINMA PLANI (I)

10 Temmuz 2019 Çarşamba

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu. Kalkınma Planında eğitim ile ilgili önemli başlıklarda yer aldı. Bu başlıkları görünce insan biraz umutlanıyor. Çünkü planda sıralanan maddeler ülkemizde eğitimin daha iyi olması anlamında dikkat çekiyor. Ancak geçmişte yapılan kalkınma planları ve bakanların açıkladıkları hedefler ne yazık ki istenilen düzeyde gerçekleşmedi.

Örnek mi?
Fatih projesi.

Çok büyük rakamların harcandığını bildiğimiz projenin hedefinden çok uzak olduğunu biliyoruz. bilmediğimiz bir husus ta bu proje ile öğrencilere ne kadar katkı sağladı. Bununla ilgili bir çalışma veya ölçme göremedik.

Planla ilgili maddelere göz atarsak;

Amaç
Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.

Bu amaca diyecek bir şey yok. Merak ettiğimiz sonuç. Onu da bekleyip göreceğiz.

Politika ve Tedbirler
Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişim sağlanacaktır.
* Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacaktır.
* Tüm eğitim kademeleri itibarıyla Plan döneminde tekli eğitime geçilecek; bu amaçla ilave derslikler yapılacaktır.
* Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı öncelenecektir.
* Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır.
* Geçici koruma altındaki kişilerin eğitim imkânlarına erişimi artırılacaktır.
Bu demektir ki; 5 ve 6 yaş zorunlu okulöncesi eğitimi alacak. Keşke gerçekleşse. Dört gözle bekliyoruz.

Tekli eğitime geçilmesi taba ki hepimizin istediği. Peki İstanbul nasıl olacak?

Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları oluşturulacaktır.
* Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacaktır.
* Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri kurulacaktır.

Bu iki madde bana köy Enstitülerini hatırlatıyor. Keşke olsa!

Tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkânları artırılarak okullar arası başarı farkı azaltılacaktır.
* Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır.
* Dezavantajlı bölgelerden başlayarak okul yemeği uygulamasına geçilecektir.
* Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacaktır.
“Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır” cümlesi o kadar hoş ki. Nasıl olacak?

Bunu çözdüğünüz zaman okullara kayıt kargaşalığını da çözmüş olursunuz.

Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve öğretim programları hazırlanacaktır.
* Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacaktır.
* Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacaktır.
* Matematik ve Türkçe öğretim programları güncellenecektir.
* Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler uygulanacaktır.
* Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacaktır.
* Eğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
* Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacaktır.
* Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuar imkânlarından faydalanabilmeleri sağlanacaktır.
* Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir.

“Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacaktır” maddesinin tek başın gerçekleştirilmesi bile eğitim sistemimizde birçok sorunu çözer. Ne kadar güzel bir cümle.

Bu maddenin çözümü hangi öğretmen ile diyecek olursak, devamında şöyle deniliyor; “Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler uygulanacaktır.”

Bizim bakanlığımızda hizmet içi eğitimi iyi biliriz! Öğretmende temel yoksa ne yapacaksınız?

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı