11. KALKINMA PLANI (II) - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

11. KALKINMA PLANI (II)

17 Temmuz 2019 Çarşamba

2019-2023 Dönemini kapsayan 11. Kalkınma planının eğitim ile ilgili bölümlerini inceleme devam ediyoruz.

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkânlar güçlendirilecektir.

* Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tespiti için il bazlı taramalar gerçekleştirilecek ve ihtiyaç haritaları oluşturulacaktır.

*Özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil platformlar kurulacaktır.

*Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecektir.

*Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır.

*Üniversitelerle işbirliği yapılarak zekâ ve yetenek testlerinin niteliği geliştirilecek, zekâ ve yetenek tanılama ve izleme merkezleri oluşturulacaktır.

Ülkemizde ne yazık ki özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımız yeterince eğitim hizmetlerinden yararlanamıyor. Bu konuda biz eğitimcilerin de eksiği olduğu gibi, ne yazık ki çoğu aileler çocuklarının eğitim hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli çabayı sarf etmiyor. Oysa bu çocuklarımızın eğitim hizmetlerinden yararlanması için özellikle ilgili anne ve babaların ısrarcı olması gerekir. Bu anlamda planlamada ele alınan bu konunun gerçekleşmesi için herkesin gerekli çabayı göstermesi gerekir.

Özel yetenekli çocukları da mutlaka ama mutlaka bilimsel kriterler çerçevesinde kazanılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gerekli çabayı herkesin göstermesi gerekir. Ülkemizin özel yetenekli çocuklara çok ama çok ihtiyacı var.

Etkin ve etkili bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için politikalar veriye dayalı olarak belirlenecek ve politika uygulamalarının etki analizleri yapılacaktır.

  • Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel veri ambarı oluşturulacak, veriler yapay zekâ teknolojileriyle işlenecektir.
  • Eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların veri analiz kabiliyeti güçlendirilecek, okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemi hayata geçirilecektir.

Kulağa ne kadar hoş geliyor. Eğer böyle bir rüya gerçekleşir ise, ülkede neredeyse okullar arası fark kalmaz. Bu da sosyal devletin çocuklarına eşit olanaklar sunması demektir.

Bireylerin kişilik ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini hedefleyen hayat boyu öğrenme anlayışı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılacaktır.

  • Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır.
  • Mükerrerliği önlemeye, belge ve sertifikaların kurumlar arası paylaşımına yönelik ulusal hayat boyu öğrenme ve izleme sistemi kurulacaktır.

Bu iki maddenin açılımını doğrusu çok merak ediyorum.

Günümüzde halk eğitim merkezleri aracılığı ile onlarca alanda programlar uygulanıyor. Bir çok vatandaşımızın elinde birden fazla belgeler olmasına rağmen iş hayatında yeterince dikkate alınmıyor. Bu programlara katılanların elindeki belge ustalık belgesi benzeri bir işleve sahip olmalı.  7 Gün 24 saat esasına göre çok önemli işlevi olan hayat boyu öğrenme modeli planda belirtildiği gibi gerçekleştirilebilirse gerçekten her yaştan insanların bu kurumlara ilgisi artar ve çok önemli bir iş başarılmış olur.

Zamanında gerekli olanaklara sahip olmadığı için örgün eğitimden gereği gibi faydalanamayan birçok yurttaş hayat boyu öğrenme sayesinde yeni olanaklara kavuşacaktır. Bu da insanların devletine olan güveni artıracaktır.

Planlamada tespit edilen hususların gerçekleşmesi konusunda her ne kadar endişelerimiz olsa da biz yine olayın iyi tarafından bakmaya çalışacağız. Çünkü; Milli Eğitimimizde her dönem bir çalışma planlanır, ama ne hikmetse bir süre sonra ya unutulur veya vazgeçilir.

Oysa, EĞİTİM de devamlılık esastır.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı