ÖĞRETMENLER GÜNÜ - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

28 Kasım 2018 Çarşamba

Cumhurbaşkanının 24 Kasın Öğretmenler Günü mesajının dikkatimi çeken bölümü şöyle;

“Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden, sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedirler. Yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz”.

Milli Eğitim Bakanının öğretmenlere telefon ile gönderdiği öğretmenler günü mesajı;

“Kırmadan, kızmadan, yorulmadan, sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle, sizlere bahşedilen sabırla insan yetiştiren; ‘İyi ki Öğretmenim’ diyen koca yürekli meslektaşım, öğretmenler gününü kutluyor; sizlerle ülkemizin eğitim ağacının aynı dalında yaprak olmaktan gurur duyuyorum.”

Denizli Valisi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajından bir bölüm.

“Öğretmenlik mesleği, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar emek, sabır, fedakârlık isteyen saygın bir meslektir. Herkesin üzerinde emeği olan ve gönlünde müstesna bir yer tutan Öğretmenler, bizleri yetiştirdikleri gibi en değerli varlıklarımız çocuklarımızı, gençlerimizi de yetiştirerek yarınlara hazırlamakta, ülkemizin geleceği yönünden önemli ve sorumluluğu ağır olan bir görevi yerine getirmekteler.”

Yukarıda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde devlet yetkililerinin iyi dileklerini içeren genel mesajlarından birer bölüm aktardım. Geçmiş yıllardaki mesajlara da bakarsak benzer cümleleri göreceğimiz kesin.

Peki, öğretmenlerin beklentileri ne? Bu mesajlar beklentileri karşılıyor mu?

Öğretmen sendikalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü için yaptıkları anketlere bakarsak ne yazık ki beklentiler karşılanmıyor.

İşte sonuçlar.
Eğitim-Sen tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili olarak yapılan ankette öğretmenlerin;

%57’si aldığı maaşın yaptığı işi karşılamadığını düşünüyor,
%96’sı 2018 Toplu Sözleşmesi hükümlerinin hemen güncellenmesini istiyor,
%70’i ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi aldığında mesleğini bırakabileceğini ifade ediyor,
%59’u kendisini iş yerinde değerli hissetmiyor,
%76’sı, MEB’in “1 Milyon Öğretmen 1 Milyon Fikir” projesi kapsamında yürüttüğü kampanya ile öğretmenlerin eğitim politikalarının oluşumunda etkili olduğu iddiasına katılmıyor,
%84’ü “2023 Eğitimde Vizyon Belgesi”nin sorunlarına kalıcı çözüm üreteceğini düşünmüyor,
%94’ü ücretli/kadrolu/sözleşmeli biçiminde ayrıştırılarak çalıştırılmayı, mesleklerinin geleceğini tehdit ettiğini belirtiyor,
%79’u Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlık çalışmalarının yapıldığı ifade edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlik mesleğinin temel sorunlarına çözüm üretmeyeceğini düşünüyor.

Bir başka öğretmen sendikası olan Türk Eğitim-Sen tarafından aynı konu ile ilgili olarak yapılan anketteki sonuçlar da şöyle;

Ankete katılanların;
% 72.3 nün kredi kartı borcu var,
% 19.4 ünün altın/döviz borcu var,
Öğretmenleri en çok gıda ürünlerine yapılan zam etkiledi.

Ankete katılan öğretmenlere “Son yapılan zamlardan en çok hangisi bütçenizi etkiledi?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 63.7’si gıda ürünleri, yüzde 22’si yakıt (benzin, motorin), yüzde 7.8’i elektrik, su, yüzde 3’ü doğalgaz, yüzde 3’ü giyim ürünleri, yüzde 0.5’i de toplu taşıma cevabını vermiştir. %96 sı son bir yıl içinde alım gücünün azaldığını söylüyor.

Alım gücünün azalması ihtiyaçlarda kesinti yapmaktan, aile içi tartışmalara, psikolojik rahatsızlıklara kadar birçok sorunu beraberinde getiriyor.

Buna göre yüzde 41.3’ü giyim, barınma, ısınma vb. ihtiyaçlarımızda kısıtlama yapıyoruz, ankete katılanlara “Alım gücünüz azalıyor ise bu en çok hangi durumu ortaya çıkarıyor?” sorusunu yüzde 24.5’i sosyal, kültürel faaliyetlerimiz azalıyor, yüzde 12.1’i psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor, yüzde 10.2’si aile içi tartışmalara yol açıyor, yine yüzde 10.2’si yeterli ve dengeli beslenmemize engel oluyor derken; yüzde 1.7’si herhangi bir etkisi olmuyor cevabını vermiştir.

% 26.2 si ek iş yaptığını belirtiyor.
Öğretmenler ek zam istiyor.

“Döviz artışı nedeniyle başta gıda maddeleri olmak üzere tüm gider kalemlerimizde artış olması ve enflasyonun artması nedeniyle memurlara ek zam yapılmalı mıdır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 98.4’ü evet cevabı vermiştir.

% 29.3 ü okulda/ okul çevresinde şiddete maruz kalmış,
Şiddete maruz kalanların büyük kısmı şikayetçi olmamış,
Şiddete maruz kalanların yüzde 84.7’si şikâyette bulunmadığını, yüzde 15.3’ü şikâyette bulunduğunu ifade etmiştir.
Ankete katılanlar yönetici atama mülakatlarının kaldırılmasını istiyor,
Ankete katılanların yüzde 94.5’i yönetici atamalarında mülakatın kaldırılmasını istiyor. Mülakatın kaldırılmasını isteyenlerin yüzde 87.9’u adil ve şeffaf bir yöntem değil, yandaş kayırmacılığın önünü açıyor; yüzde 5’i mülakat bilgi ve birikimleri, tecrübeyi yok sayan bir yöntemdir; yüzde 3.8’i mülakatta sorulan sorular yönetici ölçme ve değerlendirmeye uygun değil; yüzde 1.8’i mülakat komisyonlarında uygulama birliği yok derken; yüzde 1.5’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılan öğretmenler “sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik” kaldırılsın diyor,

Ankete katılanların yüzde 83.6’sı sözleşmeli öğretmenlerin görev süresinin 3+1 şeklinde olmasının beklentilerini karşılamayacağını ve sözleşmeli öğretmenliğin tamamen kaldırılmasını istediğini söylerken; yüzde 16.4’ü beklentilerini karşıladığını belirtmiştir.

Ankete katılanların yüzde 90.2’si ücretli öğretmenliğin eğitimin kalitesini düşürdüğü, ucuz işgücü sağladığı ve öğretmenler arasında ayrıma yol açtığı için kaldırılması gerektiğini bildirirken, yüzde 9.8’i öğretmen açığını gidermek için gerekli bir uygulama olduğunu belirtmiştir.

% 95.4 ü öğretmen atamalarında mülakata karşı.
% 97.6’ sına göre öğretmenler statü kaybı yaşadı,
% 11’ i iş doyum düzeyini fazla olarak tanımlıyor,

Öğretmenlerin motivasyonlarını en çok yandaş kayırmacılık, kadrolaşma azaltıyor,

Ankete katılanlara motivasyonlarını azaltan en önemli hususu da sorduk. Buna göre yüzde 37.3’ü yandaş kayırmacılık, kadrolaşma, ahbap-çavuş ilişkisi, yüzde 25’i öğrenci/veli tutum ve davranışları, yüzde 16.2’si eğitim politikalarındaki değişiklikler, yüzde 10.3’ü ücretlerin düşük olması, yüzde 5.6’sı yöneticilerin mobbing uygulaması, yüzde 2.6’sı sınıf mevcutlarının fazlalığı/öğretmen açığı derken; yüzde 3’ü de diğer cevabını vermiştir.

Özür grubu mağdurlarının sorunlarının çözülmesi isteniyor,
% 71.4 ü öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesinin emekliliği teşvik edeceğini söylüyor,
Hizmet içi eğitimlerin yeterli olması için eğitmenlerin daha bilgili ve donanımlı olmasını istiyor,
% 41.7 si eğitimin en önemli sorunu olarak liyakatsiz, ehliyetsiz insanların iş başında olmasını görüyor,
% 76.2 si öğrenci andının yeniden okullarda okutulması gerektiğini belirtiyor.
Devlet yetkililerinin bu kadar güzel temennileri belirtmeleri tabiî ki hoş ancak; anketlerde de görüldüğü gibi öğretmenlerin beklentileri çok daha farklı. Başta Sayın Milli Eğitim Bakanı olmak üzere yetkililerin 24 Kasım’da bir iki tane de olsa somut müjdeler vermesi daha iyi olmaz mıydı?

Bir kaç ay önce yapılan seçimlerde bütün siyasi partilerin programında olan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi verilemez miydi?
Sözleşmeli ve ücretli öğretmelik verimli olmuyor, nesilleri kaybediyoruz, onun için bu sistemi kaldırıyoruz, bu durumdaki öğretmenlere kadro veriyoruz denilemez miydi?

Görülüyor ki; klasik iyi niyet mesajlar öğretmenleri pek mutlu etmiyor.

Peki, öğretmenler 24 Kasım’da hiç mi sevinemiyor?

Niçin sevinmesin? Tabiî ki seviniyorlar. Küçük bir öğrencileri öğretmenine sarılıp “öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim” demesi, telefon çaldığında eski bir öğrencisinin “gününüz kutlu olsun öğretmenim, ellerinizden öpüyorum” demesi yukarıda sıralanan bütün sıkıntıları geçici de olsa unutmasını sağlıyor ve seviniyorlar.

Sözünü ettiğimiz sıkıntıların son bulacağı, eğitim sistemimizin çağdaş bir seviyeye geleceği umuduyla bütün meslektaşlarımın ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
 karakter kaldı