TÜRKÇE-MATEMATİK-FEN BİLİMLERİ - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

TÜRKÇE-MATEMATİK-FEN BİLİMLERİ

25 Eylül 2019 Çarşamba

Okullarımızda Türkçe, matematik ve fen bilileri dersleri iyi olan öğrenciler okulun çalışkan öğrencileri olarak görülür. Örneğin sporda veya sanatta başarılı olan öğrenci ne yazık ki bu kategoriye girmez. Çalışkan öğrenci olmanın ölçütü matematik ve fen bilimleri derslerinin iyi olması. Üst öğrenim kurumlarına gitmenin de ön koşulu bu derslerden başarılı olmak. Bu anlayıştan hareketle olsa gerek bakanlığımızda üst öğrenim kurumların geçiş olan sınıflarda bir çalışma yapmış.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA), öğrencilerin 4. 7. ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini izlemek amacıyla yapılmış. Yapılan bu çalışmada öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında akademik düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için öğrencilere ve öğretmenlere geribildirim sunulması hedeflenmiş. Bu tür çalışma sonuçları öğrencilerin bu alanlardaki akademik durumunu iyileştirmek için alınacak tedbirlerin belirlenmesi için önemlidir.

2019 Nisan ayında ilk uygulaması gerçekleştirilen Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA) 4. sınıf uygulamasında öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında gösterdikleri akademik performansın incelendiğini görüyoruz.

Araştırmanın gerçekleştirildiği 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 4. sınıfta eğitim alan 1.164.903 öğrenciden 112.465’i Türkçe alt testine, 112.322’si matematik alt testine ve 111.742’si fen bilimleri alt testine katıldığını görüyoruz. Yani; Türkiye’de 4. sınıfta eğitim alan öğrencilerin yaklaşık %9.65’i araştırma örneklemine alınarak uygulamaya katılmıştır.

Sonuçlara baktığımızda, öğrencilerin Türkçe ve matematik alt testlerindeki puan dağılımları normal dağılım ile benzerlik göstermektedir. Bu alt testlerde yer alan soruların tümünün öğrenciler tarafından doğru cevaplanma oranları Türkçe alt testinde %3,55 ve matematik alt testinde %4.34’tür. Fen bilimleri alt testinde ise öğrencilerin puan dağılımları öğrencilerin en başarılı olduğu alt testin fen bilimleri olduğu belirlenmiştir. Bu alt testte yer alan soruların tamamını doğru cevaplayan öğrenci oranı %6.26’dur.

Öğrencilerin her üç alt testten aldıkları puanlar ile okulda 4. sınıf Türkçe, matematik ve fen bilimleri yılsonu notları arasındaki ilişki incelendiğinde her üç alt testte elde edilen puanların okuldaki yılsonu notları ile arasında Türkçe alt testinde orta, matematik ve fen bilimleri testinde yüksek düzeyde ilişki bulunduğu görülmüş. Bu demektir ki; çocuklar araştırma kapsamındaki alt testler ile öğrencilerin yılsonu notlarının benzer yönde değişim gösterdiği belirlenmiştir.

Araştırma kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri anketi uygulanmıştır. Öğrenci anketi sonuçları öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonları, özgüvenleri ve velilerinin eğitime yönelik ilgileri ile alt test puanları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Dikkat çeken diğer bir sonuç ise; gelecekte üniversite veya daha yüksek düzeyde eğitim almak isteyen öğrenciler ile okula devamsızlık yapmayan öğrencilerin alt test puanlarının daha yüksek olmasıdır.

Öğretmen ve okul anketinden elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin mesleki kıdemleri, okuldaki kıdemleri ve yöneticilerin mesleki kıdemleri arttıkça öğrencilerinin alt testlerdeki puan ortalamaları artmaktadır. Öğretmenlerin ödev verme sıklıklarının artmasıyla öğrencilerin her üç alt testteki puan ortalamalarının artması da elde edilen diğer bulgudur.

Sonuç; testlerde yer alan soruların tümünün öğrenciler tarafından doğru cevaplanma oranları Türkçe alt testinde %3.55 ve matematik alt testinde %4,34’tür. Fen bilimleri alt testinde ise öğrencilerin puan dağılımları öğrencilerin en başarılı olduğu alt testin fen bilimleri olduğu belirlenmiştir. Bu alt testte yer alan soruların tamamını doğru cevaplayan öğrenci oranı %6.26’dur.

Bunu başarı olarak görmek mümkün değil. Eğitim sistemimizin temelini oluşturan üç ana dersten soruların tamamının öğrenciler tarafından doğru cevaplanma oranlarının %4 , %5 olması hiçbir eğitimciyi memnun etmez. İnanıyorum ki bakanlığımızda sonuçların bu kadar düşük olmasının nedenlerini ve çözüm yollarını araştıracaktır. Zaten bu tür çalışmaların amacı da durum tespiti yapmak ve varsa eksiklikleri gidermektir.

Umarım yapılan bu çalışma dikkate alınır ve bahane üretmeden objektif değerlendirmeler yapılarak çocuklarımızın başarısı daha üst seviyelere çekilir.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı