REKLAMI GEÇ

DİN DERSİ ZORUNLU OLMA(MA)LI MIDIR?

17 Ekim 2014 Cuma

Hazreti Muhammed (s.a.s.) inzivadadır. Sık sık Hıra mağarasına çıkmakta,tefekküre dalmaktadır.Gönderilecek son dinin kitabının ve bu dini tebliğ etmekle görevlendirilecek son peygamberin belli olacağı günler çok yaklaşmıştır.

Nihayet o kutlu an gelir. Vahiy meleği Cebrail Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olan ayetlerini ihtiva eden Alak suresini getirir:

“1-Yaratan Rabb’inin adıyla oku.
2-O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.
3-Oku, Rabb’in sonsuz kerem sahibidir,
4- Ki, O, kalemle öğretendir.
5-İnsana bilmediğini O öğretti”

Evet, son dinin, son kutsal kitabının ilk ayeti “oku” dur. Burada, hiçbir ayrım yapılmadan, hiçbir kısıtlama yapılmadan, hiçbir öneride bulunulmadan sadece “oku” buyrulmuştur:
Fizik oku, kimya oku, biyoloji oku, hukuk oku, tıp oku, felsefe oku, dinler tarihini oku, gazete oku, dergi oku, roman oku, kitap oku…

Bizler Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve diğer tüm ilahi dinlerin orijinal kitaplarına iman ederiz. Yine bizler Hazreti İsa’ya, Hazreti Musa’ya ve Allah tarafından gönderilmiş tüm peygamberlere iman ederiz.
Bizler;
“İki gün birbirine eşit olan aldanmıştır.”
“İlim, mü’minin yitik malıdır. Nerede bulursa almalıdır.”
“Alimin mürekkebi şehidin kanından hayırlıdır.”
“Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır” ve benzeri söylemlerden geliyoruz.

Ve yine bizler biliyoruz ki; “Dinde zorlama yoktur.”… Zorlama ile baskı ile korku ile iman sahibi olunmaz ve dış görünüş itibariyle iman var gibi görünse de, Allah katında makbul olmaz.

Zaten, eğer Allah herkesi zorla iman sahibi etmeyi dileseydi, biz insanları melekler gibi yaratır, inanmakla inanmamak arasında serbest bırakmaz, elimize cüz’i iradeyi vermez, Cennet ve Cehenem’i yaratmaz, peygamberler ve kitaplar göndermezdi.

Demek ki insan Yaradan’ına iman edip etmemekte serbest. Demek ki insanlar, okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi görmekle hemen inanıvermiyor… Nice insanlar ateist iken, ateşe, puta taparken, sonra Allah’ı bulmuşlar; nice insanlar da önce Allah’a inanırlarken, sonra ateist olmuşlardır… Nice alimlerden zalimler; nice zalimlerden alimler zuhur etmiştir…

Kuş uçmaz, kervan geçmez ücra bir yerde; hiç kutsal kitap okumamış, hiç peygamber ile muhatap olmamış bir insan bile, kendisine verilen akıl ile bir Yaratıcı olduğu sonucuna varabilir, buna inanabilir…

Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan herkese, müşterek bir din kültürü kazandırmaya yönelik olarak, Din Dersi verilmesinden korkmaya, ürkmeye, karalar bağlamaya hiç gerek yok… Bu kitaplar da tüm kutsal dinlere, tüm kutsal kitaplara, tüm peygamberlere yer verildiğine göre, hiçbir öğrenciye herhangi bir dine inanması veya inanmaması yönünde ve /veya müslümansa sünni veya alevi olması yönünde bir baskı yapılmadığına göre, bu dersten gocunmaya hiç gerek yok…

Tahrifata uğramamış şekliyle hiç bir din; çocuklara hırsızlığı, yalancılığı, insanları öldürmeyi, kalplerini kırmayı, hakaret etmeyi, tembelliği öğütlemez… Öyleyse niye Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi almasını istemiyoruz? Din kötülük mü demek? Din zararlı alışkanlık mı demek? Din afyon mu, din öcü mü? Belli bir yaşa kadar insanlardan saklanması, uzak tutulması, duymaması, görmemesi gereken bir şey mi?

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorumlar

salim   -  Bağlantı 17 Ekim 2014, 19:36

Dersin adını din kültürü yapınca din dersi olmuyor mu? Bakın ilkokul 4.sınıf “din kültürü” kitabına sünni islamın açıklaması tamamen.öğreniver canım demek ya? isteyen öğrensin.yok senin buna ihtiyacın var öğrenmek zorundasın ne demek.12 eylül faşizmi

merve   -  Bağlantı 17 Ekim 2014, 17:47

önce dinde zorlama yoktur diyor, sonra ne var bunda diyor.Din gibi hassas bir konuda dayatmaya karşı çıkmak kadar doğal ne var. “senin dinin bu” dersen karşı çıkar, bırak isteyen öğrensin

haydar   -  Bağlantı 17 Ekim 2014, 16:21

hala aynı kafa.din kötüdür diyen yok hacı efendi.ben dini devletin öğretmesine karşıyım, herkesin dini kendine, sana ne benim inancım, Aleviyim, Ezidiyim,Hristiyanım,belki ateistim.inanmak zorunda mıyım.tarih okuyun tarih. ateistim ama ahlaklıyım.

mehmet erdem   -  Bağlantı 17 Ekim 2014, 10:56

Erdal Bey, siz hangi Din Kültürü dersinde diğer dinlerinde öğretildiğini gördünüz. Ben ilkokuldan liseyi bitirene kadar Din derslerinde sadece sure ve namaz nasıl kılınır onu gördüm. O da Sünni mezhebine göre. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı